Louis Ide - N-VA
 
Geboren te Roeselare op 3 juli 1973

Doctor in de genees-, heel- en verloskunde (KULeuven)
Specialisatie in de tropische geneeskunde en in de medische mycologie (Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen)
Specialisatie in de klinische biologie (KULeuven)
Specialisatie in de ziekenhuishygiëne (KULeuven)

Klinisch bioloog - Ziekenhuishygiënist (Jan Palfijn Ziekenhuis - Gent)

Sinds 2004 : lid van het partijbestuur van de N-VA
2004-2007 : algemeen ondervoorzitter van de N-VA
2007-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
Sinds 2007 : voorzitter van het comité ziekenhuishygiëne Jan Palfijn te Gent
Sinds 2007 : voorzitter van het antibioticabeleidscomité Jan Palfijn te Gent
2011-2013 : quaestor van de Senaat
Sinds 2013 : gemeenteraadslid (Zwalm)
2013-2014 : eerste ondervoorzitter van de Senaat
1 juli - 18 december 2014 : lid van het Europees Parlement


Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
9/10/2007-14/10/2008 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007-14/10/2008 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
9/10/2007-14/10/2008 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
20/7/2010-5/4/2012 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-20/10/2011 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
5/4/2012-23/9/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
23/9/2013-28/4/2014 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
30/1/2014-28/4/2014 Lid Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Senaat