Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8511

van Yoeri Vastersavendts (Open Vld) d.d. 14 maart 2013

aan de minister van Justitie

Werklozen - Vacaturefraude - Fraude met sollicitatiecursussen - Maatregelen

fraude
zoeken naar een baan
werkloze
aanwerving
witwassen van geld
economisch delict
thuiswerk

Chronologie

14/3/2013 Verzending vraag
18/3/2013 Herkwalificatie

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8510
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3318

Vraag nr. 5-8511 d.d. 14 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Steeds meer werklozen worden het slachtoffer van vacaturefraude, aldus een Nederlands onderzoeksbureau gespecialiseerd in fraudebestrijding. Internetcriminelen misbruiken werkzoekenden voor witwaspraktijken en voor het laten volgen van "sollicitatiecursussen". In 2012 ontving de Fraude Helpdesk 814 meldingen tegen 178 in 2011. Hiermee is deze vorm van fraude de snelst stijgende oplichtingstruc. Dit blijkt uit het jaaroverzicht van de organisatie die volgende maand twee jaar bestaat.

Met de dagelijks oplopende werkloosheid hebben criminele organisaties een nieuwe markt aangeboord. Op verscheidene, grote vacaturesites op internet proberen zij werklozen aan te trekken met lucratief thuiswerk. De werklozen moeten hun eigen bankrekening ter beschikking stellen, waarmee vervolgens grote winsten uit criminele activiteiten worden witgewassen en naar rekeningen in het buitenland worden doorgesluisd. Zonder het zelf te weten, maken deze werklozen zich dus medeplichtig aan strafbare feiten.

Een wat "onschuldiger" variant is het aanbieden van online sollicitatiecursussen met garantie op een baan na afloop. De werkzoekende betaalt 50 euro en krijgt daarvoor een digitaal vragenformulier, maar meer ook niet.

De Fraude Helpdesk gaat ervan uit dat het aantal binnengekomen meldingen slechts het topje van de ijsberg is. Veel slachtoffers durven zich uit schaamte niet bekend te maken. Het geld verdwijnt veelal naar bankrekeningen in Oost-Europa.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1) Hebt u weet van vacaturefraude in ons land en hebben uw diensten hieromtrent reeds klachten ontvangen? Zo neen, hoe verklaart u dit gezien de vele klachten in onze buurlanden? Zo ja, kan dit cijfermatig worden toegelicht en dit voor respectievelijk de laatste drie jaar?

2) Heeft u weet van fraude via "sollicitatiecursussen" die erop gericht zijn werkzoekenden die zich willen bijscholen op te lichten? Kan dit cijfermatig worden toegelicht? Kunt u aangeven hoe men dit fenomeen kan bekampen?

3) Bent u het met me eens dat deze fraude kan worden geremedieerd met preventie, die dan het best via de VDAB verloopt en dus in samenwerking met de gewesten? Bent u bereid dit concreet aan te kaarten? Kan dit worden toegelicht inzake timing en budget ?

4) Graag een zeer gedetailleerde lijst, inzake inhoud en timing, van concrete stappen om deze bijzonder perfide vorm van fraude de wacht aan te zeggen en de daders achter deze websites effectief aan te pakken.