Christie Morreale - PS
 
  website: www.christiemorreale.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Ougrée op 14 juni 1977

Master in de criminologie (ULg)

Gewezen adviseur (Waalse regering, Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt)

Sinds 2001 : gemeenteraadslid (Esneux)
2003-2011 : nationaal ondervoorzitster PS
2006-2014 : schepen (Esneux)
2007-2009 : bestuurster van Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (SOFICO)
2009-2011 : voorzitster van de raad van bestuur van Intradel
Sinds 2011 : bestuurster van Fondation Solidaris
2011-2013 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2013-2019 : lid van het Waals Parlement
2013-2019 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2013-2017 : bestuurster van Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW)
2014-2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
4 juli - 13 september 2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Waals Parlement
18 juli - 13 september 2019 : voorzitster van de PS-fractie (Senaat)
18 juli - 13 september 2019 : plaatsvervangster van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Sinds 13 september 2019 : vicepresident en minister van Tewerkstelling, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten (Waalse regering)

Ridder in de Leopoldsorde (25 mei 2019)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
                                       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
                                       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
12/12/2011-17/1/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
12/12/2011-17/1/2013 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
14/10/2014-23/5/2019 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
14/10/2014-23/5/2019 Plaatsvervanger Parlementair Comitť belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
3/11/2014-23/5/2019 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden