Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9202

van FranÁois Bellot (MR) d.d. 5 juni 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

De toestand van NMBS Logistics

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
machtspositie

Chronologie

5/6/2013 Verzending vraag
17/6/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3253

Vraag nr. 5-9202 d.d. 5 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

De minister weet dat NMBS Logistics - de goederendochter van de NMBS - zich opnieuw in een financieel zeer moeilijke toestand bevindt, ondanks de resultaten van de opeenvolgende herstructureringsplannen.

Er werd beslist om een industriŽle partner te zoeken. Er zou meer bepaald een administratiekantoor zijn aangewezen... terwijl hardnekkige geruchten en de Europese pers al enkele maanden gewag maken van een mogelijke aankoop van NMBS Logistics door de machtige Duitse groep Deutsche Bahn.

Die mogelijkheid kan misschien strategische gevolgen hebben voor ons land.

Kan de minister ons meer duidelijkheid geven over de volgende punten:

1) Tegen wanneer zou een partnerschapsoplossing operationeel moeten zijn?

2) Heeft het administratiekantoor wel degelijk als opdracht verschillende potentiŽle partners buiten de Duitse groep te consulteren?

3) Wanneer zal het zijn verslag indienen en wanneer zou de minister ons erover kunnen informeren?

4) Zou de overname van NMBS Logistics door de groep DB,die al een dominante positie heeft inzake goederenvervoer over het spoor in de havens van Hamburg, Bremen en Rotterdam, in het noorden van Frankrijk met zijn filiaal ECR en in de Kanaaltunnel, geen gevaar inhouden voor de haven van Antwerpen en de Belgische economie in het algemeen?

Zouden onze industriŽlen geen concurrentie verkiezen op het niveau van de spoorwegprestaties?

5) Zou de eventuele deelneming van de Duitse groep door Europa aanvaard worden?

Zou er geen gevaar bestaan voor een dominante positie?

6) Zou er echt geen flexibeler oplossing binnen BelgiŽ kunnen worden gevonden buiten de NMBS-groep, en met een andere samenstelling van het aandeelhouderschap?

Antwoord ontvangen op 17 juni 2013 :

Zoals ik reeds eerder heb aangegeven, is Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) Logistics een naamloze vennootschap van privaatrecht die niet rechtstreeks onder mijn bevoegdheid valt.

De NMBS-Groep informeert me echter dat het herstructureringsplan, dat in de zomer 2012 in uitvoering werd gebracht, een verbetering van de resultaten van NMBS Logistics en van haar dochtermaatschappijen mogelijk heeft gemaakt, en dit ondanks een zeer ongunstige conjunctuur en een activiteit die met bijna 15 % afnam.

Daarbovenop geeft de NMBS-Groep me aan dat NMBS Logistics haar positie in termen van liquiditeiten heeft verstevigd. 

Voor wat betreft de subsidies aan het gespreide en gecombineerde vervoer die voor de twee eerste maanden van 2013 werden toegekend, vormen deze een belangrijke hefboom voor de sector. De onderneming zet echter zoals voorzien de realisatie verder van het saneringsplan en past de maatregelen van kostenreductie toe.

Op basis van een document van de NMBS-Holding, wordt aangegeven dat NMBS-Logistics op zoek is naar een partnerschap of naar een structureel samenwerkingsmodel.

Voor het overige refereer ik naar de vragen die gesteld werden tijdens de infrastructuurcommissies van 29 januari 2013 met de vraag N°15 482 en op 26 februari 2013 met de vragen N° 15 593, 16 123 en 16 124, waarop mijn voorganger en ikzelf geantwoord hebben.