Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9224

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 5 juni 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

De terugbetaling van niet geregistreerde geneesmiddelen

geneesmiddel
ziekteverzekering

Chronologie

5/6/2013 Verzending vraag
14/1/2014 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3438

Vraag nr. 5-9224 d.d. 5 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De beleidsnota volksgezondheid en gezondheidszorg van 2012 meldde dat u zo vlug mogelijk de wettelijke basis zou leggen om de voorlopige terugbetaling mogelijk te maken van geneesmiddelen die nog niet geregistreerd zijn maar onvervulde geneeskundige behoeften dekken, en van deze, met alle nodige voorzorgen, die buiten de geregistreerde indicaties worden aangewend en waarvoor geen erkenningsaanvraag loopt. De beleidsnota volksgezondheid van 2013 refereert opnieuw naar de voorlopige terugbetaling van niet geregistreerde geneesmiddelen.

Graag had ik van de minister een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Is er ondertussen reeds een wettelijke basis voor de voorlopige terugbetaling voorzien?

2) Zo niet, kunt u zeggen welke stappen er ondertussen reeds genomen zijn om tot een wettelijke basis te komen? En wanneer zal de wettelijke basis dan een feit zijn?

3) Wat is het budget voor terugbetaling?

Antwoord ontvangen op 14 januari 2014 :

Dit ontwerp ligt me inderdaad nauw aan het hart, maar het is erg ingewikkeld omdat het zowel het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits-verzekering (RIZIV) als het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), evenals andere partners (verzekeringsinstellingen, pharma.be,…) van de gezondheidszorg betreft.

Er werden al ontwerpen van zowel wetteksten als koninklijke besluiten opgesteld en meerdere keren besproken met de verschillende betrokken partijen.

Tijdens de laatste vergaderingen met deze verschillende partijen werden een aantal punten geïdentificeerd die nog opgelost moeten worden vooraleer de koninklijke besluiten van uitvoering geconcretiseerd kunnen worden.

Ik beschik reeds over een budget van 3,5 miljoen dat al twee jaar geleden door de Algemene Raad van het RIZIV is vrijgemaakt, en het ontwerp voorziet dat de uitgaven geboekt zullen worden in het budget van de geneesmiddelen, maar er werd binnen de regering reeds overeengekomen dat het om een gesloten budget zal gaan, dat elk jaar opgesteld zal worden door de Algemene Raad van het RIZIV in functie van de uitgedrukte noden.

Ik hoop dat de teksten in de loop van het eerste trimester 2014 door het Parlement afgewerkt en gestemd kunnen worden zodat het volledige ontwerp in april dit jaar effectief geïmplementeerd kan worden.