Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6969

van Lieve Maes (N-VA) d.d. 31 augustus 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gewestelijk Expresnet (GEN) - Elektrische motorstellen "Desiro" - Aanschaf

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
voertuig op rails
luchthaven
spoorwegnet
reizigersvervoer

Chronologie

31/8/2012Verzending vraag
19/2/2013Rappel
14/5/2013Herkwalificatie
15/5/2013Antwoord

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3558

Vraag nr. 5-6969 d.d. 31 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2008 tekende de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) een contract met Siemens om 305 nieuwe motorstellen van het type Desiro te kopen. Daarvan zouden er 95 bestemd zijn om op het Gewestelijk Expresnet (GEN) in te zetten. Een voorwaarde voor de bestelling was dat een deel van deze stellen gebouwd werden bij Bombardier in Brugge, en niet allemaal in Duitsland bij Siemens zelf.

Volgens de projectfiche 3002 van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit werden de eerste motorrijtuigen al in de loop van 2011 geleverd.

Omdat de ingebruikname van deze nieuwe treinstellen een onontbeerlijk onderdeel is voor de realisatie van het GEN, had ik graag volgende vragen beantwoord gezien:

1) In vergelijking met de vorige projectfiche, die dateert van 2009, is het budget voor dit project blijkbaar gedaald in 2011: van 1 761 240 840 euro naar 1 576 114 838 euro. Wat is de reden voor deze toch wel forse daling (meer dan 200 miljoen euro) van het budget?

2) Hoeveel motorstellen zijn er ondertussen al afgeleverd? Zijn die allemaal al in gebruik genomen? Op welke lijnen worden ze ingezet?

3) Hoeveel van de in Duitsland geproduceerde stellen zijn al in gebruik? Hoeveel van de in Brugge door Bombardier geproduceerde motorstellen zijn al klaar? Hoeveel van deze laatste stellen zijn al ingezet?

4) Tegen wanneer zullen alle voor het GEN bestemde treinstellen (95) geleverd worden? En wanneer zullen alle motorstellen (305) geleverd worden?

5) Welk tijdspanne zit er tussen levering en ingebruikname? Welke bijkomende stappen dienen nog ondernomen te worden?

Antwoord ontvangen op 15 mei 2013 :

1. Het bedrag van 1 761 240 840 euro betreft de in 2007 initieel geraamde totaalkost voor het project inclusief de geraamde prijsherzieningen.

Het bedrag van 1 576 114 838 euro betreft de toestand van het project in 2011 die bestaat uit de al uitgevoerde uitgaven, de nog te verwachten uitgaven en een raming van de nog te ontvangen prijsherzieningen na 2011.

2. Op 26 maart 2013 zijn er 61 Desiro-motorstellen geleverd. Volgens de contractuele planning moesten er op 28 februari 2013 106 stuks geleverd zijn. In principe worden alle Desiro-motorstellen gebruikt om het treinpersoneel op te leiden en voor commerciële trajecten. Om de tekortkomingen weg te werken die tijdens de commerciële dienst zijn vastgesteld, worden er echter aanpassingen uitgevoerd om de beschikbaarheid en bedrijfszekerheid van de motorstellen te verbeteren. De eenspanningsmotorstellen (lot 1 - GEN-opdracht) worden ingezet op de volgende lijnen: Nijvel/Antwerpen - Aalst/Eigenbrakel – Brussel/Leuven. De tweespanningsmotorstellen (lot 2) worden ingezet op de lijnen Namen/Dinant en Athus/Meuse.

Lot 1 (Duitsland): 10 geleverd

Lot 1 (Bombardier Transportation Belgium):

op 30/09/2012: 11 geleverd

op 31/10/2012: 16 geleverd

op 30/11/2012: 23 geleverd

op 31/12/2012: 29 geleverd

Lot 2 (Duitsland):

op 30/09/2012: 15 geleverd

op 31/10/2012: 21 geleverd

op 30/11/2012: 22 geleverd

De voorlopige aanvaardingen werden van 21 december 2012 tot nu toe gestopt, als gevolg van diverse technische problemen (betrouwbaarheid).

3. Volgens de contractuele planning moet de laatste levering voor het GEN (95) in augustus 2013 plaatsvinden en de volledige levering (305) in april 2015.

4. Vooraleer de Desiro-motorstellen in dienst kunnen worden gesteld, leggen ze een traject van 1 000 km af waarbij de verschillende systemen (remmen, deuren, tractie, comfortuitrustingen) getest worden. De tijdspanne tussen de levering en de indienststelling hangt af van het aantal problemen dat opgetekend wordt tijdens het traject (een week tot twee maanden). De constructeur herstelt tijdens deze termijn de vastgestelde tekortkomingen.