Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7543

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 13 december 2012

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Het rapport van de Europese Rekenkamer

Europese Rekenkamer
douanerechten

Chronologie

13/12/2012Verzending vraag
6/2/2013Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2745

Vraag nr. 5-7543 d.d. 13 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zopas werd het jaarverslag van de Europese Rekenkamer over de uitvoering van de EU-begroting voor het begrotingsjaar 2011 voorgesteld. Uit dat rapport blijkt dat de Europese Unie in 2011 129.4 miljard euro heeft uitgegeven. Daarvan werd 5.2 miljard euro of 3.9% van de uitgaven niet optimaal benut.

Ons land krijgt voor het tweede jaar op rij een oneervolle vermelding in het jaarrapport van de Europese Rekenkamer. Net als in 2010 stelde de instelling in 2011 onregelmatigheden vast bij het doorstorten van douanerechten naar Europa. Door de aanwezigheid van de Antwerpse haven zijn die douanerechten goed voor een bedrag van +/- 2 miljard euro. Het probleem is dat het doorgestorte bedrag niet overeenstemt met de onderliggende boekhoudkundige stukken.

Dit jaar maakte ook de Europese Commissie voorbehoud bij de Belgische boekhouding. Karel Pinxten, onze Belgische vertegenwoordiger bij de Rekenkamer, stelt in De Tijd van 07/11/2012 dat dit zeker niet banaal is. Hij vindt het vooral bizar dat niet werd bijgestuurd na het negatieve verslag van 2010.

Met dit in het achterhoofd stelde ik de minister graag volgende vragen:

1) Kan de minister verduidelijken over welke onregelmatigheden het precies gaan?

2) Kan de minister verklaren waarom die onregelmatigheden niet werden bijgestuurd na het eerdere negatieve verslag van 2010?

OfficiŽle versie van het verslag wordt op 12/11/2012 gepubliceerd.

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/publications/auditreportsandopinions/annualreports