Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10351

van Johan Verstreken (CD&V) d.d. 12 november 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Het beleid van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen inzake het vervoer van fietsen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
tweewielig voertuig
faciliteiten voor gehandicapten

Chronologie

12/11/2013Verzending vraag
28/11/2013Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4003

Vraag nr. 5-10351 d.d. 12 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De week van de mobiliteit is alweer achter de rug. Verschillende experts gaven hun interessante toekomstvisie over mobiliteit.

De essentie ervan is steeds weer dat het gebruik van de auto zou moeten worden ontmoedigd en dat we met zijn allen meer gebruik moeten maken van het openbaar vervoer of van de fiets. Het openbaar vervoer wordt hierin een cruciale rol toebedeeld. In die zin is ons openbaar vervoer onderdeel van het vervoer van de toekomst.

Om met zijn allen minder in de file te staan en om de sensibiliseringscampagnes om de auto meer thuis te laten succesvol te maken moet het openbaar vervoer aangepast worden aan 'nieuwe' of gewijzigde verplaatsingsnoden. Daarnaast moet zowel het aanbod, de flexibiliteit, als het comfort en de stiptheid van NMBS of De Lijn beter kunnen dan vandaag …

Een steeds grotere groep treinreizigers maakt gebruik van plooifietsen; dat is uiteraard toe te juichen. Het beleid van de NMBS is echter nog niet klantvriendelijk voor reizigers met (plooi)fietsen. De pers bericht trouwens dikwijls over het tekort aan fietsstallingen bij de stations.

Eind mei stelde ik de vraag of de NMBS haar toestellen beter toegankelijk kan maken voor personen met een handicap, meer bepaald rolstoel- en scootmobielgebruikers. Ik verwees daarbij naar aangepaste, toegankelijke rijtuigen met opklapbare zitjes. In Denemarken, het fietsland bij uitstek, tellen de treinen meerdere rijtuigen met fietsrekken; ze zijn handig ingericht zodat de reiziger bij zijn fiets kan blijven zitten. Die dienst is bovendien gratis; wie bij ons zijn fiets mee op de trein wenst te nemen betaalt 5 euro per enkele rit; zijn plooifiets kan hij voorlopig nog gratis meezeulen.

Graag had ik volgende vragen gesteld:

1) Op welke manieren probeert de NMBS haar aanbod nog beter te laten aansluiten op andere vervoersmiddelen?

2) Zal de minister ervoor ijveren dat de NMBS haar beleid klantvriendelijker maakt voor wie met de fiets reist?

a) Hoe ziet de minister dat?

b) Kan de prijs van het treinkaartje voor een fiets herbekeken worden?

3) Overweegt de NMBS bij aankoop van nieuwe treinstellen of renovatie meer rijtuigen toegankelijk te maken voor fietsen en buggy's maar ook voor personen met een handicap?

a) Zo ja, wat belemmert de NMBS om dat vandaag al te doen?

b) Zo neen, zal de minister dan een nieuw initiatief nemen?

4) Zal de NMBS rekening houden met het toenemend gebruik van plooifietsen?

a) Zal de reiziger in die nieuwe of vernieuwde rijtuigen zijn plooifiets handig kunnen opbergen?

Antwoord ontvangen op 28 november 2013 :

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) deelt mij mee dat ze momenteel een heel duidelijke politiek inzake het meenemen van fietsen aan boord van de trein voert.

De NMBS hecht veel belang aan een goede multimodaliteit en neemt dit punt dan ook zelf ter harte. Ze kiest altijd in haar nieuw/vernieuwd materieel voor multifunctioneel rijtuigen.

Het huidige rollend materieel noopt evenwel tot strikte beperkingen inzake het vervoer van “normale” fietsen/tandems. Het is namelijk zo dat elke trein slechts een beperkt aantal plaatsen voor het meenemen van een fiets/tandem voorziet. Het meenemen van deze fietsen vereist ook steeds een extra tussenkomst van het treinbegeleidingspersoneel.

Daarbij wil ik nog aanstippen dat er vanuit het spoor aanzienlijke inspanningen geleverd worden om de genetwerkte mobiliteit en als onderdeel daarvan de intermodaliteit tussen trein en deelfietsen te promoten, met onder meer bijkomende fietsstallingen, Blue bike, etc.

De NMBS promoot tevens het vervoer van plooifietsen. Dit is namelijk gratis omdat de plooifiets door de reiziger zelf kan worden meegenomen, zonder dat hiervoor een extra tussenkomst van het verkoop- of begeleidingspersoneel dient te gebeuren. Bovendien kan de plooifiets tussen/onder de zitplaatsen in de trein geplaatst worden, waardoor de plooifiets de andere reizigers niet hindert. Dit is vooral belangrijk tijdens de piekuren, zo gaan geen zitplaatsen voor andere reizigers verloren.

Er stellen zich nu dan ook geen operationele problemen met het vervoer van plooifietsen.

De NMBS wijst er op dat het in- en uitladen van gewone fietsen kostbare tijd vergt en dat een toename van fietsen in de trein dus een potentiële impact heeft op de stiptheid van de treinen.