Wilfried Vandaele - N-VA
 
Ereprovincieraadslid
 
  website: www.wilfriedvandaele.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Brugge op 5 juni 1959

Licentiaat in de Germaanse filologie (UGent)
Licentiaat in de pers- en communicatiewetenschappen (UGent)
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (UGent)

Algemeen secretaris (Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland)

Sinds 1988 : gemeenteraadslid (De Haan)
1994-2009 : provincieraadslid (West-Vlaanderen)
2006-2012 : schepen (De Haan)
Sinds 2009 : lid van het Vlaams Parlement
2013-2014 : senator aangewezen door het Vlaams Parlement
2014-2019 : tweede ondervoorzitter van het Vlaams Parlement
2014-2018 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement
Sinds 13 oktober 2014 : voorzitter van de interparlementaire commissie van de Nederlandse Taalunie
Sinds 2 januari 2019 : burgemeester (De Haan)
13 juli - 2 octobre 2019 : voorzitter van het Vlaams Parlement

Officier in de Leopoldsorde (27 mei 2019)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
7/2/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
7/2/2013-28/4/2014 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
30/9/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
14/10/2014-3/1/2019 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden