Dalila Douifi - sp.a
 
Eresenator
 
Geboren te Torhout op 17 februari 1970

Regentes (Frans-geschiedenis-moraal)
Certificat pédagogique (Université Stendhal - Grenoble - Frankrijk)

Coördinator onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)

Gewezen lerares
Gewezen kabinetsmedewerkster

1995-2014 : gemeenteraadslid (Torhout)
1999-2010 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2011-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege

Ridder in de Leopoldsorde (5 juni 2007)
Heeft in de Senaat 3 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/7/1999-10/4/2003 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Kamer
19/1/2001-10/4/2003 Lid Werkgroep "Politieke partijen" (Controle verkiezingsuitgaven): afvaardiging Kamer
11/2/2003-10/4/2003 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Kamer
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese aangelegenheden : afvaardiging Kamer
1/8/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Kamer
20/12/2011-28/4/2014 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/12/2011-26/11/2012 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
9/1/2012-26/11/2012 Lid Commissie voor de Justitie
16/1/2012-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
16/1/2012-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
26/11/2012-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
26/11/2012-28/4/2014 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
26/11/2012-28/4/2014 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden