Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10135

van Freya Piryns (Groen) d.d. 18 oktober 2013

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

de open terugkeerplaatsen

politiek asiel
remigratie
asielzoeker

Chronologie

18/10/2013Verzending vraag
30/10/2013Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3959

Vraag nr. 5-10135 d.d. 18 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

We hebben het de voorbije maanden al een aantal keren over de terugkeerplaatsen voor afgewezen asielzoekers gehad. Ondertussen bestaat het systeem al een tijdje en kan er uit cijfers en ervaringen ongetwijfeld al het een en ander worden afgeleid over de werking van het systeem.

Hoeveel afgewezen asielzoekers werden er sedert de invoering van de terugkeerplaatsen toegewezen aan de terugkeerplaatsen?

Hoeveel van die mensen zijn niet naar de terugkeerplaatsen gegaan?

Hoeveel van die mensen zijn wel naar de terugkeerplaatsen gegaan, maar vertrokken uit eigen beweging voor de afloop van de termijn van het uitwijzingsbevel?

Hoeveel van die mensen moesten aan het einde van de 30 dagen van het uitwijzingsbevel de terugkeerplaatsen verlaten (niet teruggekeerd, maar op straat gezet)?

Wat is het totale aantal mensen dat sinds september 2012 vrijwillig terugkeerde vanuit de terugkeerplaatsen?

Antwoord ontvangen op 30 oktober 2013 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

In de periode januari – september 2013 werden er 5 435 personen toegewezen aan een open terugkeerplaats.

4 034 personen zijn niet naar de terugkeerplaatsen gegaan.

441 personen vertrokken voor het einde van hun bevel om het grondgebied te verlaten (BGV).

467 personen verbleven in de open terugkeerplaatsen tot de laatste dag van hun BGV. Personen die op het einde van het bevel op het grondgebied nog steeds in de centra verblijven worden geconvoceerd bij de politie. Daarnaast werd voor negen personen een uithaling door de politie uit het centrum georganiseerd.

Voor de periode januari – september 2013 keerden 260 personen vrijwillig terug naar hun land van herkomst vanuit de terugkeerplaatsen.

De open terugkeerplaatsen vormen slechts één element van mijn terugkeerbeleid en het terugkeertraject is echter veel meer dan de toewijzing aan de open terugkeerplaatsen.

Enkel de cijfers uit de open terugkeerplaats geven dan ook geen volledig beeld van het effect van het terugkeertraject. Een veel correctere indicator is het totaal aantal personen dat terugkeert vanuit de opvang.

Sinds begin dit jaar tot eind augustus keerden reeds 1 214 personen terug vanuit de opvang. Het aantal vertrekkers is duidelijk toegenomen, dit ondanks de sinds begin 2012 dalende bezettingsgraad. In 2013 bedraagt het aantal vertrekkers vanuit het opvangnetwerk 40 % van de totale vrijwillige terugkeer. In 2012 was dit nog ongeveer 30 %. Het terugkeertraject heeft dus tot gevolg dat asielzoekers sneller dan voorheen de beslissing nemen om vrijwillig terug te keren.

Bovendien blijkt dat iets meer dan 70 % van de personen die aankloppen aan het terugkeerloket vroeger een terugkeertraject heeft doorlopen.