Willy Demeyer - PS
 
  website: www.willydemeyer.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Luik op 17 maart 1959

Licentiaat in de rechten (ULg)

Advocaat

Sinds 1989 : gemeenteraadslid (Luik)
1991-1999 : schepen (Luik)
Sinds 1999 : burgemeester (Luik)
2010-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2010-2014 : tweede ondervoorzitter van de Senaat
2014-2017 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Ridder in de Leopoldsorde (23 juni 2019)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden