Martine Taelman - Open Vld
 
Eresenator
 
Geboren te Lier op 19 juli 1965

Licentiaat in de rechten (UGent)
Certificaat van internationaal recht ( Université de Paris - Frankrijk)

Gewezen advocate

1999-2003 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
Sinds 2001 : gemeenteraadslid (Grobbendonk)
2001-2012 : schepen (Grobbendonk)
2003-2007 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2007-2012 : lid van de raad van bestuur van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG)
2007-2010 : gecoöpteerd senator
2010-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2013-2014 : voorzitster van de Open Vld-fractie (Senaat)
2014-2019 : lid van het Vlaams Parlement
2014-2018 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement
Sinds 2 januari 2019 : schepen (Grobbendonk)

Officier in de Leopoldsorde (21 mei 2014)


Heeft in de Senaat 36 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
14/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger parlementaire overlegcommissie: afvaardiging van de Senaat
15/7/1999-10/4/2003 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Justitie
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Senaat
20/1/2000-10/4/2003 Lid commissie voor politieke vernieuwing
17/5/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "vzw's" (Justitie)
19/4/2001-10/4/2003 Lid Werkgroep "Rechten van het kind" (Justitie en Sociale Aangelegenheden)
23/4/2001-10/4/2003 Eerste ondervoorzitter Werkgroep "Rechten van het kind" (Justitie en Sociale Aangelegenheden)
31/1/2002-10/4/2003 Lid commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Justitie
9/10/2007-16/9/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
2/7/2009-16/9/2009 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
16/9/2009-7/5/2010 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
16/9/2009-15/10/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
28/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
6/1/2010-7/5/2010 Voorzitter Commissie voor de Justitie
20/7/2010-10/1/2013 Lid Commissie voor de Justitie
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
20/7/2010-13/12/2012 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
8/2/2011-28/4/2014 Voorzitter Werkgroep "Erfrecht"
8/2/2011-28/4/2014 Lid Werkgroep "Erfrecht"
11/10/2011-28/4/2014 Plaatsvervanger Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
18/4/2012-20/11/2012 Lid Werkgroep "Statuut van de deskundigen in strafzaken"
10/1/2013-28/4/2014 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
10/1/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
10/1/2013-28/4/2014 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
30/1/2014-28/4/2014 Plaatsvervanger Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Senaat
17/7/2014-31/12/2018 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
14/10/2014-31/12/2018 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
24/4/2015-27/10/2017 Lid Bijzondere commissie "Radicalisering"