Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10073

van Johan Verstreken (CD&V) d.d. 10 oktober 2013

aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken

het btw-nultarief voor digitale kranten en weekbladen

BTW-tarief
pers
tijdschrift

Chronologie

10/10/2013Verzending vraag
19/11/2013Intrekking vraag

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3970

Vraag nr. 5-10073 d.d. 10 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Mijnheer de minister, eind 2012 lanceerde uw voorganger, Steven Vanackere, het idee om het bestaande btw-nultarief voor gedrukte kranten en tijdschriften ook toe te passen voor de digitale versies van die media. Momenteel bestaat er een btw-tarief van 21 procent voor de digitale versies van kranten en weekbladen.

Kranten en weekbladen zijn in ons land sinds 1970 vrijgesteld van btw. Met de overgang naar digitale kranten hield die btw-vrijstelling geen rekening.

Over het btw-nultarief voor digitale kranten en weekbladen was reeds overlegd met de Europese Commissie, omdat gestreefd wordt naar een geharmoniseerd btw-stelsel. Overleg tussen voormalig minister Vanackere en Europees commissaris Algirdas Semeta zou een akkoord opgeleverd hebben voor de “exacte replica's” van de papieren versie.

Voor andere publicaties, zoals betalende nieuwssites en digitale maandbladen zou gestreefd worden naar het laagste btw-tarief van 6 procent.

Graag kreeg ik van de minister een antwoord op volgende vragen :

1) Wat is de stand van zaken in verband met het btw-nultarief voor digitale kranten en weekbladen ?

2) Zal de gelijkschakeling van btw-tarieven er komen voor deze gelijkaardige goederen en diensten? Zo ja, op welke termijn?

3) Heeft de minister weet van plannen binnen de Europese Commissie inzake de btw-harmonisatie? Zo ja, wat is de stand van zaken van deze voorstellen en op welke termijn zouden deze voorstellen kunnen worden goedgekeurd?