Vraag om uitleg nr. 5-2185

5-2185 François Bellot (MR) 29/3/2012
  de verschillende pensioenregelingen van de personeelsleden van de politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-2620