Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8735

van CÚcile Thibaut (Ecolo) d.d. 19 april 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

het politiegeweld tegen een jonge gevangene in het commissariaat van Mortsel in 2010

politie
geweld
tuchtprocedure

Chronologie

19/4/2013Verzending vraag
18/6/2013Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3188

Vraag nr. 5-8735 d.d. 19 april 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

De VRT zond op donderdag 21/02 beelden uit van politiegeweld op een jongeman die in 2010 opgesloten was in een politiecel in Mortsel en die dientengevolge is overleden.

Mijn vragen met betrekking tot die feiten zijn de volgende:

1) Hoe verklaart de minister dat drie jaar na de feiten de politieagenten die verantwoordelijk waren voor die geweldpleging nog steeds niet werden geschorst en gestraft door de lokale hiŰrarchische autoriteit?

2) Kan de minister het verloop van de feiten toelichten, met name waarom de betrokken politieagenten gebruik maakten van materiaal dat niet in verhouding stond tot hun opdracht en bivakmutsen droegen die hen moeilijk herkenbaar maakten?

3) Omdat het beroep van politieagent stress-situaties met zich meebrengt is een gespecialiseerde opleiding en begeleiding nodig om mogelijk verlies van zelfbeheersing te voorkomen. Waarin voorziet het departement op dit vlak? Wordt overwogen om de bestaande opleiding en begeleiding te verbeteren? Hoe en volgens welk tijdspad?

Antwoord ontvangen op 18 juni 2013 :

Ik verwijs u naar mijn antwoord, tijdens de Commissie Binnenlandse Zaken in de Senaat op 16 april 2013, op de vraag om uitleg nr. 5-3190 van de heer senator Bert Anciaux (5-216 COM).