Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8349

van Fatma Pehlivan (sp.a) d.d. 28 februari 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

De nieuwe strategienota Onderwijs en Vorming

ontwikkelingshulp
basisonderwijs
samenwerking op onderwijsgebied
elementair onderwijs

Chronologie

28/2/2013Verzending vraag
11/3/2013Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2929

Vraag nr. 5-8349 d.d. 28 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 14 februari 2012 stelde ik een vraag om uitleg (nr. 5-1909) over de investeringen in basisonderwijs van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Eén van mijn vragen ging over de nieuwe strategienota Onderwijs en Vorming. De laatste nota dateert van 2002-2006. In 2007 werd de educatiesector in de Belgische ontwikkelingssamenwerking geëvalueerd. Tot op heden zagen we echter nog geen nieuwe sectornota. In uw antwoord gaf u aan dat de nieuwe strategische nota voor de ontwikkelingssector deze regeerperiode zal worden opgesteld. Dat staat ook in uw beleidsnota. We zijn ondertussen bijna een jaar verder.

Vandaar volgende vragen:

1) Wanneer mogen we de nieuwe strategische nota Onderwijs en Vorming verwachten?

2) Kunt u al iets meer zeggen over de krachtlijnen? Krijgt het basisonderwijs daar opnieuw een belangrijke plaats in, gelet op de noden in de partnerlanden en het veranderende donorlandschap?

Antwoord ontvangen op 11 maart 2013 :

In antwoord op de vragen van het geachte lid, heb ik de eer de volgende elementen te geven:

1. Er wordt inderdaad gewerkt aan een nieuwe nota Onderwijs en Vorming. Een eerste versie werd voorgesteld aan het strategisch comité van DGD in december 2012. In januari werd een interne bevraging binnen DGD gevoerd en in februari werden de Belgische actoren die actief zijn in de onderwijssector, in het bijzonder EDUCAID, geconsulteerd. Het is voorzien dat de nota afgewerkt wordt tegen einde maart, begin april 2013.

2. Het is moeilijk om de inhoud van de strategienota voor te stellen nog vóór de interne en externe consultaties plaatsvonden. Er kan wel al vermeld worden dat er groot belang wordt gehecht aan het basisonderwijs in de voorlopige versie van de nota, die voorgesteld werd aan het strategisch comité van DGD en daar positief werd ontvangen.