Olga Zrihen - PS
 
Eresenator
 
Ere-Waalse volksvertegenwoordiger
 
Ereondervoorzitter van de Senaat
 
Erevoorzitter van het College van Quaestoren van de Senaat
 
Geboren te Casablanca (Marokko) op 10 januari 1953

Licentiaat-vertaler (École internationale d'Interprètes de l'Université de Mons-Hainaut)

Gewezen lerares
Gewezen adjunct-directeur (provincie Henegouwen - département Formation des Affaires culturelles)

1994-1999 : voorzitster van de Union socialiste communale de La Louvière
Sinds 2001 : gemeenteraadslid (La Louvière)
2001-2004 : lid van het Europees Parlement
2004-2007 : gecoöpteerd senator
Sinds 2004 : medevoorzitster van de interparlementaire werkgroep ATD Vierde Wereld - Sociale inclusie
Sinds 2004 : ondervoorzitster van de Europese Socialistische Partij Vrouwen
Sinds 2004 : voorzitster van de Fédération Socialiste du Centre et de Soignies
Sinds 2005 : voorzitster van de Fédérations socialistes du Hainaut
2006-2009 : schepen (La Louvière)
2007-2009 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2009-2014 : quaestor van de Senaat
2009-2019 : lid van het Waals Parlement
2009-2019 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2009-2014 : senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
2010-2014 : voorzitster van het College van quaestoren
2014-2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Waals Parlement
2014-2019 : tweede ondervoorzitster van de Senaat

Officier in de Leopoldsorde (21 mei 2014)


Heeft in de Senaat 4 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/4/2002-12/6/2004 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Europees Parlement
12/10/2004-2/5/2007 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
12/10/2004-2/5/2007 Lid Werkgroep "Ruimtevaart" (Financiën en Economische Aangelegenheden)
12/10/2004-2/5/2007 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
12/10/2004-2/5/2007 Lid commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
12/10/2004-10/11/2004 Plaatsvervanger Bijzondere commissie "Globalisering"
12/10/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
12/10/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
10/11/2004-2/5/2007 Lid Bijzondere commissie "Globalisering"
8/12/2004-2/5/2007 Lid Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
13/12/2004-2/5/2007 Tweede ondervoorzitter Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
11/1/2007-2/5/2007 Lid commissie voor de Justitie
24/1/2007-2/5/2007 Tweede ondervoorzitter Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
9/10/2007-23/6/2009 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
9/10/2007-23/6/2009 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-23/6/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
9/10/2007-23/6/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007-23/6/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
9/10/2007-23/6/2009 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
9/10/2007-23/6/2009 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
4/12/2008-23/6/2009 Plaatsvervanger Werkgroep "Dotaties aan leden van de koninklijke familie"
2/7/2009-7/5/2010 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
2/7/2009-7/5/2010 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
2/7/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
2/7/2009-4/2/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
2/7/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
2/7/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
2/7/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
15/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Exploitatie en handel van bodemrijkdommen in Oost-Congo"
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
16/6/2011-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
11/10/2011-28/4/2014 Plaatsvervanger Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
3/7/2014-17/7/2014 Lid Commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven
17/7/2014-23/5/2019 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
14/10/2014-23/5/2019 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
14/10/2014-23/5/2019 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
28/4/2017-23/5/2019 Lid Bijzondere commissie voor de Vervolgingen
24/11/2017-23/5/2019 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden