Auteurs- en sprekersregister betreffende "Anciaux Bert" (Legislatuur 2014-2019)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanwerving van personen van etnisch-cultureel diverse afkomst - Racisme - Mystery calls - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten (6-610)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-610
Aanwerving van personen van etnisch-cultureel diverse afkomst - Racisme - Strijd - Praktijktesten - Organisatie - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten (6-575)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-575
Adoptie - Democratische Republiek Congo (DRC) - Problemen - Adoptiekanalen - Beperking of stopzetting - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-393)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-393
Adoptie - Democratische Republiek Congo (DRC) - Problemen - Adoptiekanalen - Beperking of stopzetting - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-394)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-394
Afwezigheid van de minister-president van Vlaanderen bij de mededelingen van de heer Paul Magnette, minister-president van de Waalse Regering, de heer Rudy Demotte, minister-president van de Regering van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en van de heer Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering      
  6-9
p. 6-7 6-9 p. 6-7 (PDF)
  6-9
p. 17 6-9 p. 17 (PDF)
Agentschap voor buitenlandse handel - Functioneren (6-417)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-417
Algemene Raad van de Partners van de Rechterlijke Orde - Samenstelling - Werking - Betrokkenheid van de Gewesten en de Gemeenschappen (6-454)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-454
Anoniem solliciteren - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten (6-609)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-609
Artsen - Gerechtsdeskundigen - Belangenvermenging - Collusie met verzekeringsmaatschappijen - Deontologisch regels - Opleiding - Betrokkenheid van de Gewesten en Gemeenschappen (6-1034)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1034
Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Brusselse Hoofdstedelijke regering voor de 19 Brusselse gemeenten (6-590)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-590
Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Brusselse Hoofdstedelijke regering voor de 19 Brusselse gemeenten (6-600)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-600
Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Brusselse Hoofdstedelijke regering voor de 19 Brusselse gemeenten (6-612)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jamar, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-612
Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Brusselse hoofdstedelijke regering voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (6-591)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-591
Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Brusselse hoofdstedelijke regering voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (6-601)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-601
Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Brusselse hoofdstedelijke regering voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (6-613)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jamar, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-613
Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Vlaamse regering voor de Vlaamse steden en gemeenten (6-595)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-595
Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Vlaamse regering voor de Vlaamse steden en gemeenten (6-605)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-605
Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Vlaamse regering voor de Vlaamse steden en gemeenten (6-617)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jamar, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-617
Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Vlaamse regering voor het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap (6-594)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-594
Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Vlaamse regering voor het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap (6-604)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-604
Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Vlaamse regering voor het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap (6-616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jamar, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-616
Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Waalse regering voor de Waalse en Duitstalige steden en gemeenten (6-596)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-596
Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Waalse regering voor de Waalse en Duitstalige steden en gemeenten (6-606)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-606
Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Waalse regering voor de Waalse en Duitstalige steden en gemeenten (6-618)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jamar, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-618
Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Waalse regering voor het Waals Gewest (6-597)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-597
Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Waalse regering voor het Waals Gewest (6-607)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-607
Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Waalse regering voor het Waals Gewest (6-619)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jamar, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-619
Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de regering van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitstalige Gemeenschap (6-592)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-592
Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de regering van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitstalige Gemeenschap (6-602)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-602
Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de regering van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitstalige Gemeenschap (6-614)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jamar, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-614
Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de regering van de Franse Gemeenschap voor de Franse Gemeenschap (6-593)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-593
Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de regering van de Franse Gemeenschap voor de Franse Gemeenschap (6-603)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-603
Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de regering van de Franse Gemeenschap voor de Franse Gemeenschap (6-615)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jamar, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-615
Behalen van de EU-begrotingsnormen - Gewesten en Gemeenschappen - Steden en gemeenten - Begrotingsinspanningen - Overleg (6-402)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-402
Behalen van de EU-begrotingsnormen - Gewesten en Gemeenschappen - Steden en gemeenten - Begrotingsinspanningen - Overleg (6-403)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jamar, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-403
Behalen van de EU-begrotingsnormen - Samenwerking met de Gemeenschappen en Gewesten - Afspraak met betrekking tot de gemeenten en provincies (6-359)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jamar, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-359
Behandeling van chronische ziekten - Protocolakkoord met de Gemeenschappen (6-410)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-410
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 95 (2017-2018) nrs. 1-3 en BV nr. 58 (2017-2018), en stukken Kamer, nrs. 54-2839/1-19) (Regeling inzake het onbelast bijverdienen -"Deregulering" in bepaalde sectoren die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen en de Gewesten behoren, zoals bv. het verenigingsleven)(6-421)      
  Bespreking
6-38
p. 5-20 6-38 p. 5-20 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen (stukken Kamer, nrs. 54-2378/1-7) (6-362)      
  Bespreking
6-32
p. 4-30 6-32 p. 4-30 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10mei 2015 (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 84 (2017-2018) nrs. 1-2 en BV nr. 54 (2017-2018), en stukken Kamer, nrs. 54-2652/1-8) (6-403)      
  Bespreking
6-36
p. 21-41 6-36 p. 21-41 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en het Vlaams Parlement met betrekking tot het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat hetinschrijvingsrecht betreft (st. Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, nr. 120/1 (2018-2019) en B.V. nr. 72 (2018-2019) en st. Vlaams Parl., 2018-2019, nrs. 1747/1-10) (Inschrijvingsprioriteiten in de Vlaamse scholen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) (6-492)      
  Bespreking
6-47
p. 91-99 6-47 p. 91-99 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement naar aanleiding van het voorstel van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet met het oog op de invoering van onverenigbaarheid tussen de functie van burgemeester of schepen en het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement (stukken Vl. Parl., 2017-2018, nrs. 1644/1-3 en B.V., 2017-2018, 27 juni 2018, nr. 58, blz. 6 e.v., en stukken Br. Parl., 2016-2017, nr. A-550/1, 2017-2018, nrs. A-550/2-5, en I.V., 2017-2018, 8 juni 2018, nr. 34, blz. 39 e.v.) (Antiblokkeringssysteem Brussels Hoofdstedelijk Parlement - Constitutieve autonomie - Federale loyauteit) (6-459)      
  Bespreking
6-44
p. 10-35 6-44 p. 10-35 (PDF)
Belgische ambassades in het buitenland - Samenwerking met de Gewesten (6-442)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-442
Belgische ambassades in het buitenland - Samenwerking met de Gewesten (6-443)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-443
Belgische consulaten in het buitenland - Samenwerking met de Gewesten (6-444)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-444
Belgische gevangenissen - Verdachte overlijdens en moorden - Overzicht - Evolutie - Beleid (6-17)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-17
Belgische kamers van koophandel en nijverheid in het buitenland - Subsidiëring - Samenwerkingsproject met de Gewesten (6-418)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-418
Beliris - Samenwerking met de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (6-435)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-435
Bende van Nijvel - Onderzoek - CIA en andere buitenlandse inlichtingendiensten - Mogelijke betrokkenheid - Onafhankelijk onderzoek (6-1787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1787
Benoeming van de commissies      
  Over de beslissing om geen Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen te installeren
6-5
p. 10-13 6-5 p. 10-13 (PDF)
Benoeming van de griffier      
  Benoeming van de heer Gert Van der biesen
6-15
p. 4-5 6-15 p. 4-5 (PDF)
  6-15
p. 4-5 6-15 p. 4-5 (PDF)
Bescherming van geldtransporten - Federale maatregelen die de verkeersveiligheid in gevaar brengen (6-740)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-740
Bescherming van geldtransporten - Federale maatregelen die de verkeersveiligheid in gevaar brengen (6-743)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-743
Bestendiging van het armoedebeleid - Samenwerkingsakkoord met de Gewesten en Gemeenschappen van 1998 (6-627)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-627
Bestraffing van misdrijven - Herstelbeleid - Werkstraffen - Omzetting van werkstraf in gevangenisstraf - Impact op het beleid van gewesten en gemeenschappen (6-182)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-182
Bestrijding van hepatitis C - Protocolakkoord met de Gemeenschappen (6-409)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-409
Beveiliging van de Koning en andere hoogwaardigheidsbekleders - Verkeersveiligheid - Veiligheid van gewone weggebruikers - Gevaar (6-745)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-745
Beveiliging van de Koning en andere hoogwaardigheidsbekleders - Verkeersveiligheid - Veiligheid van gewone weggebruikers - Gevaar - Reglementering (6-741)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-741
Bloeddonatie - Myalgische encefalomyelitis - Chronisch vermoeidheidssyndroom - Fibromyalgie - Rode Kruis (6-154)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-154
Bpost - Taalwetgeving - Naleving - Maatregelen (6-1562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1562
Brussel - Nieuwe metrolijn - Akkoord met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Kostprijs - Aandeel van Beliris - Voorziene tijdpad - Overleg met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (NMBS) (6-579)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-579
Brussels Conservatorium - Situatie - Renovatie - Stand van zaken - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-1085)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1085
Brussels Conservatorium - Situatie - Renovatie - Stand van zaken - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-1086)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-1086
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gemeenten - Taalwetgeving - Naleving - Schendingen - Maatregelen - Mogelijke interventie van de federale overheid (6-237)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-237
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Mogelijkheid tot het verplichten van het naleven van de taalwetgeving (6-488)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-488
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Mogelijkheid tot het verplichten van het naleven van de taalwetgeving (6-491)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-491
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Organen - Taalwetgeving - Naleving - Schendingen - Maatregelen - Mogelijke interventie van de federale overheid (6-236)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-236
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - bpost - Taalwetgeving - Naleving - Schendingen - Maatregelen - Mogelijke interventie van de federale overheid - Overleg met de minister bevoegd voor het overheidsbedrijf b-post en met de Gemeenschappen (6-235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-235
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - bpost - Taalwetgeving - Naleving - Schendingen - Maatregelen - Mogelijke interventie van de federale overheid - Overleg met de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en met de Gemeenschappen (6-233)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-233
Brusselse gemeenten - Tweetaligheidspremies (6-1935)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1935
Brusselse gemeenten - Tweetaligheidspremies (6-2165)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2165
Brusselse politie - Indienstneming Brusselaars (6-138)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-138
Buitenlanders - Aanvraag van een tijdelijk visum - Buitenlandse studenten - Gevolgen voor het onderwijsbeleid van de Gemeenschappen - Invloed op de uitstraling van de Vlaamse en Franstalige universiteiten - Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid (6-573)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-573
Buitenlanders - Aanvraag van een tijdelijk visum - Buitenlandse studenten - Gevolgen voor het onderwijsbeleid van de Gemeenschappen - Invloed op de uitstraling van de Vlaamse en Franstalige universiteiten - Overleg met de Gemeenschappen (6-2146)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2146
Buitenlanders - Aanvraag van een tijdelijk visum - Buitenlandse studenten - Gevolgen voor het onderwijsbeleid van de Gemeenschappen - Invloed op de uitstraling van de Vlaamse en Franstalige universiteiten - Overleg met de Gemeenschappen (6-572)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-572
Buitenlanders - Aanvraag van een tijdelijk visum - Buitenlandse studenten - Gevolgen voor het onderwijsbeleid van de Gemeenschappen - Invloed op de uitstraling van de Vlaamse en Franstalige universiteiten - Overleg met de Gemeenschappen (6-574)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-574
Buitenlandse handel - Marokko - Dubbele belasting - Overleg met de Gewesten (6-1018)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1018
Buitenlandse handel - Marokko - Dubbele belasting - Overleg met de Gewesten (6-1019)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-1019
Buitenlandse handel - Marokko - Dubbele belasting - Overleg met de Gewesten (6-1020)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1020
China - Vrijheidsberoving van een Belgische onderdaan (6-697)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-697
Commissiewerkzaamheden - Prioriteiten      
  6-19
p. 13 6-19 p. 13 (PDF)
Congolese en Marokkaanse gemeenschappen - Uitspraken - Gevolgen - Bilaterale contacten met de Gemeenschappen en zelforganisaties (6-2145)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2145
Congolese en Marokkaanse gemeenschappen - Uitspraken - Gevolgen - Bilaterale contacten met de Gemeenschappen en zelforganisaties (6-396)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-396
Congolese en Marokkaanse gemeenschappen - Uitspraken - Nationale actiedag - Impact op de lokale economie - Overleg en contacten (6-230)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-230
Dakloos- en thuisloosheid - Samenwerkingsakkoord met de Gewesten van 2014 (6-628)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-628
De aanpak en de behandeling van de myalgische encefalomyelitis, het chronisch vermoeidheidssyndroom en de fibromyalgie (6-159)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-159
De aanstelling van gerechtspsychiaters (6-146)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-146
De aanwezigheid van de ziekenhuisbacterie in de Europese rusthuizen (6-170)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-170
De beperkte toegang tot zorg van kwetsbare mensen (6-152)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-152
De heer Anciaux wordt tot de orde geroepen omdat hij zich laat interviewen in het halfrond zonder toelating van de voorzitter      
  6-27
p. 20 6-27 p. 20 (PDF)
De opmars van superbacteriën door overconsumptie van antibiotica (6-144)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-144
De schadelijke stoffen in kinderspeelgoed (6-137)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-137
De tweetaligheid van de werknemers van de Koninklijke Muntschouwburg (6-171)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-171
De vergadering vraag de aanwezigheid van de regering      
  6-39
p. 10 6-39 p. 10 (PDF)
  6-39
p. 16-19 6-39 p. 16-19 (PDF)
De wijzigende inzichten inzake het beleid op het vlak van cannabis en soortgelijke drugs (6-158)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-158
De ziekte van Lyme (6-172)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-172
Dienst voor alimentatievorderingen - Werking (6-379)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-379
Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap - Paritair Comité - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-499)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-499
Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap - Paritair Comité - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-541)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-541
Discriminatie - Ontbreken van specifieke acties (6-742)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-742
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2013 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2015 (6-119)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux
6-119/1
p. 1-42 6-119/1 p. 1-42 (PDF)
  Bespreking
6-7
p. 21-29 6-7 p. 21-29 (PDF)
   Persartikels - Hervorming van de Senaat - Aantal personeelsleden
6-7
p. 24-29 6-7 p. 24-29 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2014 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2016 (6-245)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux
6-245/1
p. 1-45 6-245/1 p. 1-45 (PDF)
  Bespreking
6-14
p. 81-89 6-14 p. 81-89 (PDF)
   Artikel 174 van de Grondwet - De Senaat stelt zelf de dotatie vast - Amendement op de begroting in de Kamer
6-14
p. 83 6-14 p. 83 (PDF)
  6-14
p. 86 6-14 p. 86 (PDF)
  6-14
p. 88 6-14 p. 88 (PDF)
  6-14
p. 85 6-14 p. 85 (PDF)
   Besparingen
6-14
p. 84 6-14 p. 84 (PDF)
  6-14
p. 83 6-14 p. 83 (PDF)
   Overzicht van de begroting
6-14
p. 81-84 6-14 p. 81-84 (PDF)
   Personeel - Organigram
6-14
p. 85 6-14 p. 85 (PDF)
  6-14
p. 88 6-14 p. 88 (PDF)
  6-14
p. 83-84 6-14 p. 83-84 (PDF)
  6-14
p. 86-87 6-14 p. 86-87 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2015 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2017 (6-304)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux
6-304/1
p. 1-45 6-304/1 p. 1-45 (PDF)
  Bespreking
   Budgetaire gegevens - Besparingen - Verdeelseutel met de Kamer - Kosten voor de veiligheid - Loonkosten - Financiering van de politieke partijen - Rol van de Senaat - Meerjarenperspectief
6-24
p. 19-33 6-24 p. 19-33 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2016 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2018 (6-375)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux
6-375/1
p. 1-44 6-375/1 p. 1-44 (PDF)
  Aanpassing van de dotatie voor het dienstjaar 2018
   Verslag van de heer Bert Anciaux en mevrouw Lieve Maes
6-375/2
p. 1-3 6-375/2 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
   Budgetaire gegevens - Besparingen - Verdeelseutel met de Kamer - Kosten voor de veiligheid - Overheveling van het veiligheidsagentenkorps naar de Kamer - Loonkosten - Financiering van de politieke partijen - Dotatatie aan de pensioenkas - Organisatie Interparlementaire Europese Ruimetevaartconferentie - Herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog
6-34
p. 6-14 6-34 p. 6-14 (PDF)
  Aanpassing van de dotatie voor het dienstjaar 2018 (6-375/2)
   Bespreking
6-35
p. 35-36 6-35 p. 35-36 (PDF)
Dove en slechthorende mensen - Communicatieproblemen - Doventolken - Beleid - Ervaringsdeskundigen - Prioriteiten (6-166)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-166
Dove mensen - Communicatie met Justitie - Doventolken - Richtlijnen - Cijfergegevens - Beleid - Experts (6-167)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-167
Doventolken - Politie - Richtlijnen voor inschakeling - Cijfergegevens - Kwaliteit - Beleid - Experts (6-168)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-168
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  de heer Bert Anciaux, gecoöpteerd senator
6-2
p. 7 6-2 p. 7 (PDF)
Elektronisch toezicht - Samenwerkingsakkoord (6-700)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-700
Elektronisch toezicht - Uitvoering in samenwerking met de Gemeenschappen - Uiteindelijke reclassering in het buitenland (6-699)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-699
Energiekosten en energieprijs - Stijging - Belangen van de consument - Bescherming (6-229)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-229
Energiekosten en energieprijs - Stijging - Invloed van de politiek van de Gewesten - Overleg - Belangen van de consument - Bescherming (6-208)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-208
Erkende erediensten - Vrijzinnigheid - Bedienaars - Wedden - Verdeling - Evolutie (6-180)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-180
Europees Verdrag over de preventie van en de strijd tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) - Ratificatie (6-792)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-792
Europees Verdrag over de preventie van en de strijd tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) - Ratificatie - Uitvoering - Acties (6-793)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-793
Europees Verdrag over de preventie van en de strijd tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) - Ratificatie - Uitvoering - Acties (6-794)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-794
Europees rijbewijs - Uitreiking - Achterstand (6-142)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-142
Federaal beleid aangaande binnenlandse zaken en veiligheid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (6-316)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-316
Federaal beleid aangaande consumentenbescherming - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (6-312)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-312
Federaal beleid aangaande cultuur - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (6-324)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-324
Federaal beleid aangaande de digitale agenda - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (6-321)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-321
Federaal beleid aangaande de grote steden - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (6-317)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-317
Federaal beleid aangaande ontwikkelingssamenwerking - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (6-322)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-322
Federaal beleid aangaande werk en tewerkstelling - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (6-313)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-313
Federaal beleid voor armoedebestrijding - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (6-350)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-350
Federaal beleid voor asiel en migratie - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (6-2144)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2144
Federaal beleid voor asiel en migratie - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (6-353)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-353
Federaal beleid voor buitenlandse handel - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (6-348)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-348
Federaal beleid voor de KMO's - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (6-335)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-335
Federaal beleid voor de Noordzee - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (6-349)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-349
Federaal beleid voor de zelfstandigen - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (6-337)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-337
Federaal beleid voor energie - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (6-341)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-341
Federaal beleid voor gelijke kansen - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (6-351)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-351
Federaal beleid voor het openbaar vervoer - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (6-345)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-345
Federaal beleid voor leefmilieu en duurzame ontwikkeling - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (6-340)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-340
Federaal beleid voor luchtvaart en luchthavens - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (6-343)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-343
Federaal beleid voor maatschappelijke integratie - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (6-336)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-336
Federaal beleid voor mobiliteit en verkeersveiligheid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (6-344)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-344
Federaal buitenlands beleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (6-325)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-325
Federaal economisch beleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (6-314)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-314
Federaal gezondheidsbeleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (6-330)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-330
Federaal justitieel en penitentiair beleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (6-327)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-327
Federaal sociaal beleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (6-331)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-331
Federaal wetenschapsbeleid - Federale Wetenschappelijke Instellingen - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (6-352)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-352
Federale Culturele Instellingen - Samenwerking met de Gemeenschappen - Beheerstructuren - Samenstelling (6-212)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-212
Federale Politie - Aanwervingen - Jaarquotum (6-136)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-136
Federale Wetenschappelijke Instellingen - Samenwerking met de Duitstalige Gemeenschap (6-926)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-926
Federale Wetenschappelijke Instellingen - Samenwerking met de Franse Gemeenschap (6-927)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-927
Federale Wetenschappelijke Instellingen - Samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap (6-928)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-928
Federale Wetenschappelijke Instellingen - Samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nieuwe beperkte culturele bevoegdheid van het Gewest - Mogelijke oprichting van een museum in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (6-925)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-925
Federale culturele instellingen - Samenwerking met de Duitstalige Gemeenschap (6-907)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-907
Federale culturele instellingen - Samenwerking met de Franse Gemeenschap (6-908)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-908
Federale culturele instellingen - Samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap (6-909)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-909
Federale culturele instellingen - Samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nieuwe beperkte culturele bevoegdheid van het Gewest - Mogelijke oprichting van een museum in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Concurrentie (6-910)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-910
Federale musea - Toekomst (6-143)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-143
Federale overheidsdienst (FOD) Financiën - Taalwetgeving - Naleving - Maatregelen (6-1561)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1561
Federale overheidsdienst (FOD) Financiën - Taalwetgeving - Naleving - Maatregelen (6-2157)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2157
Financieringswet - Uitvoering - Follow-up door de Brusselse Hoofdstedelijke regering (6-2147)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2147
Financieringswet - Uitvoering - Follow-up door de Brusselse Hoofdstedelijke regering (6-629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-629
Financieringswet - Uitvoering - Follow-up door de Brusselse hoofdstedelijke regering (6-620)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-620
Financieringswet - Uitvoering - Follow-up door de Vlaamse regering (6-2149)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2149
Financieringswet - Uitvoering - Follow-up door de Vlaamse regering (6-631)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-631
Financieringswet - Uitvoering - Follow-up door de Waalse regering (6-2148)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2148
Financieringswet - Uitvoering - Follow-up door de Waalse regering (6-630)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-630
Financieringswet - Uitvoering -Follow-up door de Waalse regering (6-622)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-622
Financieringswet - Uitvoering – Follow-up door de Vlaamse regering (6-621)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-621
Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent - Vlaamse Zorginspectie - Auditverslag - Kritieken - Opvolging - Samenwerking met de diensten van de Vlaamse overheid (6-936)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-936
Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent - Vlaamse Zorginspectie - Auditverslag - Kritieken - Opvolging - Samenwerking met de diensten van de Vlaamse overheid (6-937)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-937
Fortis - Verkoop - Gevolgen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappen en de Federale overheid - Verkoop van de gebouwen in Brussel - Overleg met de deelstaten (6-1260)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1260
Fortis - Verkoop - Gevolgen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappen en de Federale overheid - Verkoop van de gebouwen in Brussel - Overleg met de deelstaten (6-2155)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2155
Gedetineerden - Ziekte-uitkering - Schrapping - Gevolgen voor de gemeenschappen - Armoedebeleid - Re-integratiebeleid - Overleg (6-191)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-191
Gedetineerden - Ziekte-uitkering - Schrapping - Gevolgen voor de gemeenschappen - Armoedebeleid - Re-integratiebeleid - Overleg (6-195)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-195
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Brusselse OCMW's - Taalwetgeving - Naleving - Schendingen - Maatregelen - Mogelijke interventie van de federale overheid (6-238)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-238
Gemeenschappen - Besparingen van de federale overheid - Invloed op gezondheids- en welzijnsbeleid (6-328)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-328
Gemeenschappen - Besparingen van de federale regering - Invloed op het sociaal en welzijnsbeleid (6-329)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-329
Gemeenschappen en Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het beleid op het vlak van binnenlandse zaken en veiligheid (6-318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-318
Gemeenschappen en Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het beleid op het vlak van het grotestedenbeleid (6-319)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-319
Gemeenschappen en Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het beleid voor maatschappelijke integratie (6-332)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-332
Gemengde kamers van koophandel en business clubs in België - Samenwerkingsproject met de Gewesten - Subsidiëring (6-416)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-416
Generische geneesmiddelen - Promoten - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-370)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-370
Genitale verminking - Artikel 409 van het Strafwetboek - Discriminatoir karakter - Onderscheid tussen het vrouwelijk en het mannelijk geslacht (6-2046)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   Antwoord
SV 6-2046
Geoorloofd geweld van burgers - Omstandigheden - Juridische grenzen (6-162)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-162
Geoorloofd geweld van burgers - Omstandigheden - Juridische grenzen (6-163)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-163
Gevangenis - Criminele illegalen - Het terugsturen naar hun oorspronkelijk land (6-1585)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1585
Gevangenissen - Culturele activiteiten - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-373)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-373
Gevangenissen - Culturele activiteiten - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-490)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-490
Gevangenissen - Familiale activiteiten en gezinsactiviteiten - Samenwerking met Gemeenschappen (6-374)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-374
Gevangenissen - Familiale activiteiten en gezinsactiviteiten - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-489)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-489
Gevangenissen - Onderwijsactiviteiten - Samenwerking met Gemeenschappen (6-372)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-372
Gevangenissen - Radicale gedetineerden - Inrichting van speciale vleugel - Gevangenissen van Hasselt en Ittre - Strijd tegen radicalisering - Stand van zaken - Samenwerking met de Gemeenschappen en Gewesten (6-939)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-939
Gevangenissen - Sportieve activiteiten - Samenwerking met Gemeenschappen (6-380)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-380
Gevangenissen - Sportieve activiteiten - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-492)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-492
Gewestelijk Expresnet (GEN) - Realisatie - Samenwerking tussen de federale regering en de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (6-436)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-436
Gewesten - Besparingen van de federale overheid - Invloed op het beleid aangaande consumentenbescherming (6-310)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-310
Gewesten - Besparingen van de federale overheid - Invloed op het economisch beleid (6-315)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-315
Gewesten - Besparingen van de federale overheid - Invloed op het tewerkstellingsbeleid (6-311)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-311
Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het beleid inzake energie (6-339)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-339
Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het beleid op het vlak van leefmilieu en duurzame ontwikkeling (6-338)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-338
Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het gewestelijk beleid voor de KMO's (6-333)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-333
Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het gewestelijk beleid voor de zelfstandigen en de middenstand (6-334)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-334
Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het gewestelijk beleid voor mobiliteit en verkeersveiligheid (6-342)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-342
Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het regionaal beleid voor luchtvaart (6-346)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-346
Gewesten en Gemeenschappen - Besparingen van de federale overheid - Invloed op het buitenlandse beleid (6-323)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-323
Gewesten en Gemeenschappen - Besparingen van de federale regering - Invloed op het gewestelijk beleid aangaande de digitale agenda (6-320)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-320
Gewesten en Gemeenschappen - Besparingen van de federale regering - Invloed op het justitieel, penitentiair en welzijnsbeleid (6-326)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-326
Gezinnen met kinderen - Opsluiting in gesloten centra - Gevolgen voor de gemeenschappen - Beleid rond kinderrechten en jeugd - Overleg (6-205)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-205
Geïnterneerden - Bijkomende straffen die opgelegd worden (6-677)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-677
Grensoverschrijdende gezondheidszorg - Nationaal contactpunt - Protocolakkoord met de Gemeenschappen (6-413)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-413
Havens van Oostende en Nieuwpoort - Paritair Subcomité - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-568)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-568
Heftrucks - Arbeidsongevallen - Cijfers - Veiligheid - Controles - Maatregelen (6-1563)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1563
Herdenkingsplechtigheden voor 100 Jaar Grote Oorlog - Samenwerking met de gewesten en gemeenschappen - Taakverdeling - Koningshuis - Contacten met andere landen (6-201)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-201
Herziening van artikel 23 van de Grondwet (Uitbreiden van de bestaande sociale grondrechten met het recht op energie en water - Zie ook doc. 5-1197 en 6-14) (6-15)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-15/1
p. 1-3 6-15/1 p. 1-3 (PDF)
Herziening van artikel 25 van de Grondwet (Persvrijheid - Uitbreiding tot de andere media : radio, televisie en andere expressievormen - Zie ook doc. 5-1086) (6-16)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-16/1
p. 1-6 6-16/1 p. 1-6 (PDF)
Het acute tekort aan spoedartsen (6-147)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-147
Het bewapenen van hulp- en politieagenten - Opleiding - Gevoel van veiligheid - Overleg met de Gewesten en de Gemeenschappen (6-1096)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1096
Het bewapenen van hulp- en politieagenten - Opleiding - Gevoel van veiligheid - Overleg met de Gewesten en de Gemeenschappen (6-2152)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2152
Het psychiatrisch onderzoek (6-145)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-145
Het recht op abortus voor verkrachte vrouwen in oorlogsgebieden (6-148)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-148
Hulde (2015-2016)      
  aan de heer Alexander Miesen met zijn nieuwe loopbaan als voorzitter van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (afscheid van de Senaat)
6-21
p. 13 6-21 p. 13 (PDF)
  6-21
p. 11-12 6-21 p. 11-12 (PDF)
Hulde (2016-2017)      
  Huldebetoon aan de heer Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Brigitte Grouwels, de heer Alain Destexhe, mevrouw Sabine de Bethune en de heer Bert Anciaux ter gelegenheid van hun vijfendertigjarig, vijfentwintigjarig of twintigjarig ambtsjulileum
6-31
p. 4-19 6-31 p. 4-19 (PDF)
Hybride vliegtuigen - Ontwikkeling - Wetenschappelijk onderzoek - Ondersteuning - Voortrekkersrol van België - Overleg met de deelstaten (6-1969)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1969
Hybride vliegtuigen - Ontwikkeling - Wetenschappelijk onderzoek - Ondersteuning - Voortrekkersrol van België - Overleg met de deelstaten (6-1970)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1970
Hybride vliegtuigen - Ontwikkeling - Wetenschappelijk onderzoek - Ondersteuning - Voortrekkersrol van België - Overleg met de deelstaten (6-2166)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 6-2166
Illegale wapenhandel - Bestrijding door de politie (6-375)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-375
Inoverwegingneming voorstellen - Transversale bevoegdheid      
  6-17
p. 36-37 6-17 p. 36-37 (PDF)
Inschakelingsuitkering - Uitsluitingsbeslissing - Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Impact - Vragen op leeflonen - Bijkomende werklast - Ter beschikking stelling van aanvullende middelen (6-392)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-392
Inschakelingsuitkering - Uitsluitingsmaatregelen - Gevolgen voor de Gewesten - Cijfers (6-389)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-389
Inschakelingsuitkering - Uitsluitingsmaatregelen - Impact op de werkzoekenden - Overleg met de Gewesten (6-390)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-390
Inschakelinguitkeringen - Uitsluitingsbeslissing - Gevolgen - Maatregelen van de Gewesten - Gemeenschappelijke maatregelen - Kosten van opvang en begeleiding van de uitgesloten werkzoekenden (6-391)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-391
Inspecteurs van Financiën die voor de Gewesten en de Gemeenschappen werken - Statuut - Gezag en toezicht (6-611)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-611
Interfederaal centrum voor Gelijke kansen - Werking (6-198)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-198
Interministeriële conferenties - Oprichting (6-445)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-445
Interministeriële conferenties - Werking (6-446)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-446
Internering - Inwerkingtreding van de nieuwe wet - Reparatiewet - Uitvoeringsbesluiten - Benodigde budgetten (6-710)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-710
Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gemeenschappen - Culturele projecten - Rol van de parlementen (6-287)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-287
Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gewesten - Duurzaamheid - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen (6-288)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-288
Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gewesten - Energie - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen (6-290)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-290
Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gewesten - Mobiliteit - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen (6-292)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-292
Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen - Digitale agenda - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen (6-283)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-283
Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen - Economische projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen (6-289)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-289
Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen - Indienen van projecten - Rol van de parlementen - Prioritaire thema's - Overleg (6-285)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-285
Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen - Projecten op het vlak van werk - Prioriteiten - Rol van de parlementen (6-294)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-294
Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de gemeenschappen - Sociale Zaken - Welzijn - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen (6-293)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-293
Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Beliris - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen (6-286)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-286
Jaarverslagen van de FOD Justitie betreffende het contentieux van België voor het Europees Hof voor de rechten van de mens tijdens de periodes 2016-2017 en 2017-2018 (6-500)      
  Verslag van mevrouw Petra De Sutter, de heer Bert Anciaux en mevrouw Simone Susskind
6-500/1
p. 1-25 6-500/1 p. 1-25 (PDF)
Justitie - Gerechtelijke uitspraken - Mogelijkheid tot herziening - Gerechtelijke dwaling - Strijd (6-1584)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1584
Justitie - Zorgpersoneel - Justitiehuizen - Justitieassistenten - Niet-verlenging van tijdelijke contracten - Stand van zaken (6-156)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-156
Justitiehuizen - Toekomstig functioneren - Personeel - Overdracht naar de Gemeenschappen - Onderhandelingen en samenwerkingsakkoorden - Stand van zaken (6-209)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-209
Kansspelcommissie - Gokspel - Kansspel - Sociaalnetwerksite - Vergunning - Koninklijk besluit (6-153)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-153
Kernramp in Fukushima - Gevolgen - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen (6-296)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-296
Kernramp van Fukushima - Gevolgen - Bestrijding - Preventie - Beleid - Samenwerking op Belgisch niveau - Internationale acties (6-188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-188
Kernramp van Fukushima - Gevolgen op het beleid van de gewesten en gemeenschappen (6-192)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-192
Kieswetgeving - Grondwet - Gelijkheidsbeginsel - Schending (6-1276)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1276
Kieswetgeving - Grondwet - Gelijkheidsbeginsel - Schending (6-1387)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1387
Kieswetgeving - Grondwet - Gelijkheidsbeginsel - Schending (6-2156)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2156
Kinderarmoede - Strijd - Gezinsinkomen - Niet voor beslag vatbare som - Verhoging - Overleg met de Gewesten en Gemeenschappen - Overleg binnen de federale regering (6-931)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-931
Kinderarmoede - Strijd - Gezinsinkomen - Niet voor beslag vatbare som - Verhoging - Overleg met de Gewesten en Gemeenschappen - Overleg binnen de federale regering (6-932)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-932
Kinderarmoede - Strijd - Gezinsinkomen - Niet voor beslag vatbare som - Verhoging - Overleg met de Gewesten en Gemeenschappen - Overleg binnen de federale regering (6-933)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-933
Koningshuis - Protocollaire rol - Erkenning van de rol van de gewesten en gemeenschappen - Overleg (6-227)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-227
Koningshuis - Protocollaire rol - Erkenning van de rol van de gewesten en gemeenschappen - Overleg (6-228)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-228
Koninklijke Muntschouwburg - De Munt - Renovatie - Vertraging - Gevolgen voor de samenwerking met de Gemeenschappen (6-1024)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1024
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten - Collectie moderne kunst - Toekomst - Inspraakverplichtingen (6-150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-150
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten Brussel (KMSK) - Werking - Collectie - Samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (6-200)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-200
Langdurige werklozen - Gemeenschapsdienst - Organisatie - Rol van de Gewesten (6-295)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-295
Leopold II - Bewind in Congo - Houding van de Federale Staat, Gemeenschappen en Gewesten (6-1065)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1065
Luchthaven van Zaventem - Geluidshinder door opstijgende vliegtuigen - Vermindering (6-654)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-654
Luchthaven van Zaventem - Vertrekkende vliegtuigen - Opstijgen bij zijwind (6-657)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-657
Luchthaven van Zaventem - Aanslag van 22 maart 2016 - Heropstart van de luchthaven - Veiligheid van gevaarlijke sites en gevoelige bedrijven - Spreiding van het baangebruik - Mogelijke wijzigingen (6-924)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-924
Luchthaven van Zaventem - Baan 02 - Gebruik (6-920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-920
Luchthaven van Zaventem - Baan 20 - Gebruik (6-921)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-921
Luchthaven van Zaventem - Baan 25L - Gebruik (6-922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-922
Luchthaven van Zaventem - Baan 25R - Gebruik (6-923)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-923
Luchthaven van Zaventem - Gebruik van routes en pistes - Vliegplan - Overleg met de Gewesten en de Gemeenschappen - Bescherming tegen lawaaihinder - Maatregelen (6-210)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-210
Luchthaven van Zaventem - Hybride vliegtuigen - Gebruik - Toelating - Ontwikkeling - Stimuleren en ondersteuning (6-1909)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1909
Luchthaven van Zaventem - Landende vliegtuigen - Weekdagen - Weekenddagen - Baangebruik (6-661)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-661
Luchthaven van Zaventem - Landende vliegtuigen - Weeknachten - Weekendnachten - Baangebruik (6-663)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-663
Luchthaven van Zaventem - Milieueffectenstudie - Stand van zaken - Betrokken partijen (6-1908)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1908
Luchthaven van Zaventem - Nachtbeperking - Naleving (6-680)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-680
Luchthaven van Zaventem - Opstijgende en landende vliegtuigen - Afzwakken van de windnorm - Redenen (6-1906)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1906
Luchthaven van Zaventem - Opstijgende vliegtuigen - Weekdagen - Weekenddagen - Baangebruik (6-662)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-662
Luchthaven van Zaventem - Opstijgende vliegtuigen - Weeknachten - Weekendnachten - Baangebruik (6-664)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-664
Luchthaven van Zaventem - Vertrekkende vliegtuigen - Opstijgen met rugwind (6-658)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-658
Luchthaven van Zaventem - Vliegroutes - Route over het kanaal van Brussel - Afschaffing - Gevolgen voor andere zones van Brussel (6-665)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-665
Luchthaven van Zaventem - Werken - Baangebruik en routegebruik (6-656)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-656
Maagverkleiningen - Aantallen - Evolutie - Stand van zaken (6-149)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-149
Mammografische borstkankerscreening - Protocolakkoord met de Gemeenschappen (6-411)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-411
Marokko - Belgische consulaat in Tanger - Sluiting (6-181)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-181
Marokko - Consulaat of ereconsulaat in Tanger en Nador (6-415)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-415
Mededeling van de eerste minister (16 januari 2015 - Regering Charles Michel I)      
  4. Bespreking
6-8
p. 17-58 6-8 p. 17-58 (PDF)
   Terrorisme - Aanslagen te Parijs (Charlie hebdo) - Actieplan
6-8
p. 17-18 6-8 p. 17-18 (PDF)
  6-8
p. 34 6-8 p. 34 (PDF)
  6-8
p. 57 6-8 p. 57 (PDF)
  6-8
p. 49 6-8 p. 49 (PDF)
  6-8
p. 21 6-8 p. 21 (PDF)
  6-8
p. 26-27 6-8 p. 26-27 (PDF)
  6-8
p. 24 6-8 p. 24 (PDF)
  6-8
p. 22-23 6-8 p. 22-23 (PDF)
  6-8
p. 57-58 6-8 p. 57-58 (PDF)
  6-8
p. 40-41 6-8 p. 40-41 (PDF)
  6-8
p. 44-46 6-8 p. 44-46 (PDF)
  6-8
p. 28-30 6-8 p. 28-30 (PDF)
  6-8
p. 41-43 6-8 p. 41-43 (PDF)
  6-8
p. 54-55 6-8 p. 54-55 (PDF)
   Zesde staatshervorming - Rol van de Senaat
6-8
p. 43-44 6-8 p. 43-44 (PDF)
  6-8
p. 32-34 6-8 p. 32-34 (PDF)
  6-8
p. 18-19 6-8 p. 18-19 (PDF)
  6-8
p. 57-58 6-8 p. 57-58 (PDF)
  6-8
p. 56-57 6-8 p. 56-57 (PDF)
  6-8
p. 34-36 6-8 p. 34-36 (PDF)
  6-8
p. 30-32 6-8 p. 30-32 (PDF)
  6-8
p. 46-47 6-8 p. 46-47 (PDF)
  6-8
p. 50-51 6-8 p. 50-51 (PDF)
  6-8
p. 24-26 6-8 p. 24-26 (PDF)
  6-8
p. 37-40 6-8 p. 37-40 (PDF)
  6-8
p. 27-28 6-8 p. 27-28 (PDF)
  6-8
p. 23 6-8 p. 23 (PDF)
Mededeling van de heer Olivier Paasch, minister-president van de Duitstalige Gemeenschap (Rol van de Senaat in het nieuwe institutionele landschap)      
  6-10
p. 9-26 6-10 p. 9-26 (PDF)
Mededelingen van de heer Paul Magnette, minister-president van de Waalse Regering, de heer Rudy Demotte, minister-president van de Regering van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en van de heer Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (Rol van de Senaat in het nieuwe institutionele landschap)      
  6-9
p. 6-17 6-9 p. 6-17 (PDF)
Motivering van de transversaliteit bij de indiening van wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie      
  6-5
p. 17-19 6-5 p. 17-19 (PDF)
Myalgische encefalomyelitis - Chronischevermoeidheidssyndroom - Verzekeringsmaatschappijen - Psychische aandoening - Neurologische aandoening (6-175)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-175
NMBS - Federale besparingen - Invloed op de regionale vervoersmaatschappijen (6-347)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-347
Nachtvluchten - Mogelijke uitbreiding - DHL (6-655)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-655
Nationaal plan Multidrug Resistant Organisms (MDRO) - Protocolakkoord met de Gemeenschappen (6-412)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-412
Nationale Loterij - Subsidiering- en sponsoringbeleid - Gewesten en Gemeenschappen - Bevoegdheden - Invloed en inmenging van de federale overheid - Overleg met de deelgebieden - Cijfers en bedragen (6-207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jamar, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-207
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Regionale vervoersmaatschappijen - Zwartrijder en andere overtredingen - Boetes - Personen met een psychiatrische ziekte - Problemen - Samenwerking met de Gemeenschappen en Gewesten (6-1087)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1087
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Bouwwerken - Infrastructuurwerken - Geraamde kostprijs - Overschrijdingen - Kostbeheersing - Garanties - Station van Bergen - Station van Luik Guillemins (6-178)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-178
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Sociale onrust - Gevolgen voor het beleid van de gewesten en gemeenschappen - Overleg met de vakbonden (6-206)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-206
Niet handenvrij telefoneren in de wagen - Boetes - Stijging - Analyse - Instellen van een GPS (6-177)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-177
Nieuwe bewindvoering - Wet van 17 maart 2013 - Aanpassingen (6-766)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-766
Nieuwe gevangenis in Haren - Bouw en exploitatie (6-447)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-447
Nieuwkomersverklaring - Werking - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen (6-2151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2151
Nieuwkomersverklaring - Werking - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen (6-930)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-930
Nood aan meer artsen - Huisartsen - Overleg met de gemeenschappen - Opleiding geneeskunde - Numerus clausus - Initiatieven (6-193)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-193
Noodnummer 112 - Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Taalwetgeving - Naleving (6-672)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-672
Onderzoek van de geloofsbrieven (Senatoren aangewezen door de Gemeenschaps- en Gewestparlementen en gecoöpteerde senatoren) (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux
6-10
p. 6-7 6-10 p. 6-7 (PDF)
  6-17
p. 8-9 6-17 p. 8-9 (PDF)
  6-23
p. 4-5 6-23 p. 4-5 (PDF)
  6-27
p. 6 6-27 p. 6 (PDF)
  6-42
p. 8 6-42 p. 8 (PDF)
  6-45
p. 4-5 6-45 p. 4-5 (PDF)
  6-46
p. 4 6-46 p. 4 (PDF)
Ontwerp tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (Verlenging van de aanhoudingstermijn tot 48 uur) (6-363)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux en mevrouw Anne Barzin
6-363/2
p. 1-16 6-363/2 p. 1-16 (PDF)
  Algemene bespreking
6-33
p. 9-28 6-33 p. 9-28 (PDF)
Ontwerp tot herziening van artikel 149 van de Grondwet wat de openbaarheid van de vonnissen en arresten betreft (6-486)      
  Bespreking van het enig artikel
6-47
p. 44-48 6-47 p. 44-48 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de verkiezingsuitgaven voor de lokale verkiezingen betreft (Bevoegdheid van de gewesten betreffende de verkiezingsuitgaven voor de lokale verkiezingen) (6-412)      
  Verslag van mevrouw Cécile Thibaut en de heer Bert Anciaux
6-412/2
p. 1-3 6-412/2 p. 1-3 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft (Nieuw opschrift : Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft)(Uitvoering aanbeveling werkgroep Politieke Vernieuwing (Doc. K. 54-2584/1) - De "150 %-regel" zal voortaan onbetwistbaar van toepassing zijn op de vergoedingen die voortvloeien uit de uitoefening van functies in raden van bestuur, adviesraden en directiecomités van de intercommunale en interprovinciale verenigingen, en van de rechtspersonen waarop één of meerdere overheden rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefenen) (6-439)      
  Algemene bespreking
6-41
p. 8-18 6-41 p. 8-18 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de cumulatie van mandaten betreft en tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Nieuw opschrift : Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging, wat de cumulatie van mandaten betreft, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen) (Uitvoering aanbeveling werkgroep Politieke Vernieuwing (Doc. K. 54-2584/1) - Vergoedingen die de parlementsleden ontvangen voor het uitoefenen van een bijzondere functie in een assemblee komen in aanmerking voor de berekening van het totaalbedrag van de vergoeding waarop een lid recht heeft - Niet van toepassing op de voorzitters van de assemblees) (6-442)      
  Algemene bespreking
6-41
p. 9-18 6-41 p. 9-18 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft (Uitbreiding van het toepassingsgebied ratione personae van de mandatenlijst tot de leden van raden van bestuur, directies en adviesraden van rechtspersonen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent - Verbeterde controle door het Rekenhof en publicatie op de website - Publicatie van de vergoedingen)(6-407)      
  Amendement nr 15 van de heer Bert Anciaux c.s.
6-407/2
p. 8 6-407/2 p. 8 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Bert Anciaux, na terugzending door de plenaire vergadering
6-407/6
p. 1-6 6-407/6 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
6-39
p. 5-19 6-39 p. 5-19 (PDF)
  Terugzending naar commissie
6-39
p. 9-10 6-39 p. 9-10 (PDF)
  Algemene bespreking
6-41
p. 8-18 6-41 p. 8-18 (PDF)
Ontwerp van programmawet (II) (Raad van State - Definitieve afschaffing van het Fonds voor het beheer van dwangsommen) (6-251)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux en mevrouw Cécile Thibaut
6-251/2
p. 1-5 6-251/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
6-14
p. 16 6-14 p. 16 (PDF)
Openbaar Vervoer - Zwartrijden - Psychisch zwakke personen - Overleg met de Gemeenschappen en de Gewesten (6-1016)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1016
Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Hervorming - Plannen van de Vlaamse regering - Overleg met de federale overheid en de andere Gewesten (6-571)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-571
Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers (6-1150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1150
Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers (6-1151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1151
Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers (6-1152)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-1152
Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers (6-1153)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1153
Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers (6-1226)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-1226
Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers (6-1246)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1246
Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers (6-2153)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2153
Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers (6-2154)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2154
Opleggen van een indexsprong - Overleg met de gewesten en gemeenschappen (6-204)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-204
Opleggers-Trekkers - Identificatie - Samenwerking met de gewesten (6-1023)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1023
Opstellen van informatieverslagen (nieuwe taak van de Senaat)      
  6-6
p. 19-23 6-6 p. 19-23 (PDF)
Over de ontvankelijkheid van voorstel van resolutie 6-26 van de heer Bert Anciaux betreffende een kernwapenvrij België      
  6-5
p. 18 6-5 p. 18 (PDF)
Overheidsbedrijven - Verspreiding van automatische externe defibrillators (6-132)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-132
Overheidsbedrijven - Verspreiding van automatische externe defibrillators (6-133)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-133
Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-500)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-500
Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-542)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-542
Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen ociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-501)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-501
Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen ociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-543
Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-502
Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-544
Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-503)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-503
Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-545
Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-504)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-504
Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-546)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-546
Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen genaamd - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-505)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-505
Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen genaamd - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-547
Paritair Subcomité voor de haven van Gent - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-506)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-506
Paritair Subcomité voor de haven van Gent - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-548)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-548
Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-507)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-507
Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-549)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-549
Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Franse Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-508)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-508
Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Franse Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-550)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-550
Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-509)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-509
Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-551)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-551
Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-510)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-510
Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-552)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-552
Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-511)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-511
Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-553
Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-512)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-512
Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-554)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-554
Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg met uitzondering van de witzandexploitaties - Werking (6-513)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-513
Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg met uitzondering van de witzandexploitaties - Werking (6-555)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-555
Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-514)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-514
Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-556
Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-515)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-515
Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-557
Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-516)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-516
Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-558)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-558
Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-517)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-517
Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-559)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-559
Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-518)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-518
Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (6-560)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-560
Paviljoen der Menselijke Driften - Restauratie - Ruimere openstelling (6-12)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-12
Paviljoen der Menselijke Driften - Restauratie - Ruimere openstelling (6-14)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-14
Personeelsbestand - Inwoners Brussels Gewest - Overheidsbedrijven (6-134)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-134
Personeelsbestand - Inwoners Brussels Gewest - Overheidsbedrijven (6-135)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-135
Politie - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Functioneren - Samenwerking (6-1667)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1667
Politie - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Functioneren - Samenwerking (6-2160)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2160
Politie - Dienstwapens - Ongevallen - Zelfmoorden - Verdwijningen - Evolutie (6-140)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-140
Politie - Klacht - Ontbreken van een specifieke subcategorie onder « discriminatie » (6-744)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-744
Politie - Omgang met personen met een geestesziekte (6-141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-141
Politiediensten - Optreden bij een vreedzame manifestatie - Beslissing van de burgemeester - Redenen - Kosten (6-625)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-625
Protocol - Herziening - Rangorde van de gewesten en gemeenschappen - Evaluatie - Overleg (6-202)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-202
Protocol - Herziening - Rangorde van de gewesten en gemeenschappen - Evaluatie - Overleg (6-203)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-203
Psychologische en psychotherapeutische behandelingen - Terugbetaling - Budgettaire effecten (6-13)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-13
Raadpleging bij specialisten - Tariefwijzigingen - Gevolgen voor het beleid van de Gemeenschappen - Overleg - Criteria (6-299)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-299
Radicalisering - Beroepsgeheim - Uitwisseling van informatie (6-813)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-813
Radicalisering - Bestrijding - Samenwerking tussen de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten (6-812)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-812
Radicalisering - Strijd - Gevangenen - Begeleiding - Re-integratie in de samenleving - Projecten op het vlak van cultuur - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-915)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-915
Radicalisering - Strijd - Gevangenen - Begeleiding - Re-integratie in de samenleving - Projecten op het vlak van onderwijs - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-916)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-916
Radicalisering - Strijd - Gevangenen - Begeleiding - Re-integratie in de samenleving - Projecten op het vlak van sport - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-917)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-917
Radicalisering - Strijd - Gevangenen - Begeleiding - Re-integratie in de samenleving - Projecten op het vlak van tewerkstelling - Samenwerking met de Gewesten (6-918)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-918
Radicalisering - Strijd - Gevangenen - Begeleiding - Re-integratie in de samenleving - Projecten op het vlak van welzijn - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-919
Radicalisering - Strijd - Gevangenissen - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten (6-913)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-913
Radicalisering - Strijd - Moskeeën - Erkenning - Ondersteuning - Procedure - Vereenvoudiging - Maatregelen - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten (6-911)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-911
Radicalisering - Strijd - Moskeeën - Gestroomlijnde erkenningsprocedure - Maatregelen - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen en de Gewesten (6-912)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-912
Radicalisering - Strijd - Nationaal meldpunt voor de federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten - Mogelijke oprichting (6-906)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-906
Radicalisering - Strijd - Wapenhandel - Aanpak - Maatregelen - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten (6-905)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-905
Radicalisering - Strijd - Wapenhandel - Aanpak - Maatregelen - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten (6-914)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-914
Radicalisering - Strijd - Wapenhandel - Aanpak - Maatregelen - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten (6-929)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-929
Radicalisering en het promoten van terrorisme - Strijd - Haatpredikers op Internet en sociale media - Aanpak - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten (6-904)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-904
Rechtssysteem - Toegankelijkheid - Verkeersveiligheid - Bescherming van de rechten van de slachtoffers - Rol van de verzekeringsmaatschappijen - Medewerking van de Gewesten (6-1099)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1099
Regeling van de werkzaamheden      
  Agendapunten van de vergadering - Regering van lopende zaken - Bevoegdheid van de Senaat - Aanneming agenda bij zitten en opstaan
6-44
p. 9-10 6-44 p. 9-10 (PDF)
  Volgorde van de agenda - Eerst stemming over de inoverwegingneming van twee voorstellen
6-47
p. 7 6-47 p. 7 (PDF)
Rol van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Over de opheffing van het Comité      
  6-6
p. 35 6-6 p. 35 (PDF)
  6-6
p. 22 6-6 p. 22 (PDF)
  6-6
p. 17-18 6-6 p. 17-18 (PDF)
  6-6
p. 13-15 6-6 p. 13-15 (PDF)
Samenwerking tussen de federale overheid en de deelregeringen - Overlegcomité - Spanningen - Samenwerkingsklimaat - Initiatieven - Autonomie (6-190)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-190
Saoedi-Arabië - Wapenleveringen - Verbod - Afsluiting van een deontologisch pact - Samenwerking met de Gewesten (6-1033)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1033
Seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) - Slachtoffers - Ondersteuning - Referentiecentra - Samenwerking met de politie en met de justitie (6-1560)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1560
Seksuele misdrijven - Verjaringstermijn - Opvang slachtoffers (6-1698)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1698
Seksuele misdrijven - Verjaringstermijn - Opvang slachtoffers (6-2161)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2161
Senaat - Werking - Legistieke verbeteringen - Juridische nota's door de diensten - Evocatie      
  6-21
p. 17 6-21 p. 17 (PDF)
  6-21
p. 12 6-21 p. 12 (PDF)
  6-21
p. 8-9 6-21 p. 8-9 (PDF)
Statuut van de federale ambtenaren - Hervorming - Statutaire ambtenaren B1 - Beperkte promotiemogelijkheden (6-9)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord
SV 6-9
Strijd tegen Ebola - Betrokkenheid van de gemeenschappen (6-194)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-194
Strijd tegen Ebola - Betrokkenheid van de gemeenschappen (6-199)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-199
Strijd tegen HIV/AIDS - Protocolakkoord met de Gemeenschappen (6-414)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-414
Strijd tegen cariës of tandbederf - Preventie - Rol van de Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Initiatieven - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-1912)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1912
Strijd tegen de radicalisering van sommige jongeren - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-397)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-397
Strijd tegen de radicalisering van sommige jongeren - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-398)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-398
Strijd tegen radicalisering - Bevriezen van tegoeden - Samenwerking mlet Gemeenschappen en Gewesten (6-1021)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1021
Strijd tegen varkensgriep - Narcolepsie - Samenwerking met de gewesten en gemeenschappen - Gecoördineerde aanpak - Overleg (6-284)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-284
Studenten - Vervoersmaatschappijen - Kortingen en verminderde tarieven - Discriminaties op basis van leeftijd (6-731)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-731
Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij CEGESOMA - Besparingen - Gevolgen voor de gemeenschappen (6-196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-196
Syrische vluchtelingen - Uitvoering van het hervestigingsprogramma - Samenwerking met de Gemeenschappen en Gewesten - Hulp aan de Syrische vluchtelingen in de buurlanden van Syrië (6-211)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-211
Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Binnenlandse Zaken (6-1659)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1659
Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Binnenlandse Zaken (6-2158)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2158
Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Buitenlandse Zaken (6-1661)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1661
Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Defensie (6-1666)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord
SV 6-1666
Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Financiën (6-1663)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1663
Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Financiën (6-2159)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2159
Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Justitie (6-1662)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1662
Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Mobiliteit (6-1658)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1658
Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Sociale Zaken (6-1664)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1664
Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Tewerkstelling en Economie (6-1660)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1660
Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Volksgezondheid (6-1665)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1665
Tactische kernwapens - Aanwezigheid in België - Landen met kernwapenarsenaal - Gebruik en ontwikkeling – Van kernwapens bevrijde wereld - Positie en initiatieven van België (6-10)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-10
Tactische kernwapens - Aanwezigheid in België - Landen met kernwapenarsenaal - Gebruik en ontwikkeling – Van kernwapens bevrijde wereld - Positie en initiatieven van België (6-11)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord
SV 6-11
Tax shift - Debat en besluitvorming - Betrekken van de Gewesten en de Gemeenschappen (6-608)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-608
Tewerkstellingsbeleid - Doelgroepenbeleid - Uitvoering van de Zesde Staatshervorming - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen (6-935)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-935
Tijdens het debat over drie resoluties betreffende de Palestijnse kwestie ontstaat er een debat over de bevoegdheid van de Senaat terzake na de zesde staatshervorming      
  6-27
p. 15-32 6-27 p. 15-32 (PDF)
Tinitus - Preventie - Behandeling - Terugbetaling door de ZIV - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-1017)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1017
Toespraak van de voorzitter van de Senaat      
  Rol van de Senaat - Dankbetuigingen
6-48
p. 76-80 6-48 p. 76-80 (PDF)
Tweetalig gebied Brussel Hoofdstad - Recht op verzorging in de eigen taal - Gewestelijke of gemeentelijke 100-diensten en MUG's - Taalwetgeving - Naleving - Overleg met een Nederlandstalig woonzorgcentrum of ziekenhuis (6-1821)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1821
Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Eerstelijnsgezondheidszorg - Toegankelijkheid - Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Eerstelijnsgezondheidszorg - Toegankelijkheid - Nederlandstalige bevolking - Artsen en huisartsen - Spoeddiensten - Tweetaligheid (6-1798)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1798
Uitgaven van het dienstjaar 2017 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2019 (6-471)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux
6-471/1
p. 1-45 6-471/1 p. 1-45 (PDF)
  Bespreking
   Bugetaire gegevens - Besparingen - Pensioenkas senatoren - Afslanking personeelsbestand - Partijfinanciering
6-44
p. 54-58 6-44 p. 54-58 (PDF)
Uitnodiging aan de minister-president van Vlaanderen om een toespraak te houden in de Senaat      
  6-10
p. 24-26 6-10 p. 24-26 (PDF)
Uitstoot van wagens - Verwijderen uit het verkeer van vervuilende wagens - Schade voor de consument en de bestuurder - Autoproducenten - Verantwoordelijkheid - Maatregelen (6-1785)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1785
Uitvoering van de nieuwe wet op de internering van personen - Overleg met de gemeenschappen - Overleg met Volksgezondheid (6-197)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-197
Uitvoering van de zesde staatshervorming - Samenwerkingsovereenkomsten tussen federale overheid en deelgebieden - Timing - Initiatieven (6-189)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-189
VZW Globe Aroma - Inval door de politie - Gevolgen voor onze rechtstaat (6-1777)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1777
Veiligheid bij manifestaties en activiteiten - Omzendbrief - Kosten voor de organisatoren - Gevolgen voor de Gemeenschappen en de Gewesten - Privatisering van de veiligheidsdiensten (6-1055)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1055
Veiligheidsdiensten - Verkeersveiligheid - Gebruik van sirenes - Gedragsregels - Controle - Opleiding - Betrokkenheid van de Gewesten (6-1158)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1158
Vennootschap - Faling - Borg - Ernstige gevolgen (6-786)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-786
Vennootschap - Faling - Borg - Ernstige gevolgen (6-787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-787
Verblijfstatuut - Tijdelijke aard - Toegang tot werk - Verschillen (6-2150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2150
Verblijfstatuut - Tijdelijke aard - Toegang tot werk - Verschillen (6-807)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-807
Verblijfstatuut - Tijdelijke aard - Toegang tot werk - Verschillen (6-808)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-808
Verenigde Naties - World Intellectual Property Organisation - Verdrag - "Marrakech Treaty to facilitate access to published works for persons who are blind, visually impaired, or otherwise print disabled" - Aanpassingen - Gevolgen (6-151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-151
Verkeersagressie - Evolutie - Politie - Aanpak (6-161)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-161
Verkeersagressie - Evolutie - Vervolgingsbeleid (6-160)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-160
Verkeersovertredingen - Geïntegreerde databank - Operationaliteit (6-164)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-164
Verkeersveiligheid - Autosnelwegen - Samenwerking met de Gewesten (6-1710)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1710
Verkeersveiligheid - Begeleiding van de Koning - Schenden van de verkeerswetgeving - Overleg met de Gewesten (6-1157)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1157
Verkeersveiligheid - Snelheidsovertredingen - Bestraffing - Toegelaten snelheden - Feitelijke verhoging (6-1582)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1582
Verkeersveiligheid - Snelheidsovertredingen - Bestraffing - Toegelaten snelheden - Feitelijke verhoging (6-1583)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1583
Verkeersveiligheid - Wegcode - Snelweg - Verplichting rechts te rijden - Afschaffing - Overleg met de Gewesten (6-1591)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1591
Verslag over de radicalisering in België (Beroepsgeheim - Coördinatie van de aanpak van radicalisering - Centraal meldpunt in verband met radicalisering - Aanpak van radicalisering in de gevangenissen - Erkenning van de moskeeën en de imams gebeurt op verschillende niveaus - Thuisonderwijs - Bevriezing van tegoeden en verlies van recht op uitkeringen - Wapenhandel) (6-205)      
  Amendement nr 51 van de heer Bert Anciaux, ingediend na de goedkeuring van het verslag
6-205/4
p. 1-3 6-205/4 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
6-19
p. 13-60 6-19 p. 13-60 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact van nieuwe technologieën en artificiële intelligentie op de economie, de arbeidsmarkt in het algemeen en het welzijn van de werknemers in het bijzonder (6-388)      
  Voorstel van de heer Christophe Lacroix, de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi en Anne Lambelin, de heer Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne en Olga Zrihen, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan en de heer Bart Van Malderen
6-388/1
p. 1-5 6-388/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact, de kansen en mogelijkheden en de risico's van de digitale "slimme samenleving" (6-413)      
  Verzoek van de heer Christophe Lacroix, de dames Katia Segers en Nadia El Yousfi, de heer Bert Anciaux, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Rob Beenders, de dames Anne Lambelin en Güler Turan, de heren Karl-Heinz Lambertz en Bart Van Malderen, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne, Olga Zrihen en Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard, Jean-Paul Wahl en Jean-Jacques De Gucht, de dames Martine Taelman, Karin Brouwes en Sabine de Bethune, de heren Johan Verstreken, Christophe Lacroix, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-413/1
p. 1-7 6-413/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale culturele en wetenschappelijke instellingen en de Gemeenschappen (en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en de toekomst van het cultureel beleid in dit land (6-109)      
  Verzoek van de heren Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Philippe Henry, Wouter Van Besien, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba en de dames Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut en Véronique Waroux
6-109/1
p. 1-4 6-109/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-109/1)
   De bespreking van het verzoek tot het opstellen van een informatieverslag wordt uitgesteld
6-7
p. 10-12 6-7 p. 10-12 (PDF)
  6-9
p. 69 6-9 p. 69 (PDF)
  6-10
p. 28 6-10 p. 28 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de gezamenlijke aanpak in de strijd tegen kinderarmoede in ons land (6-111)      
  Verzoek van de heren Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Wouter Van Besien, Christophe Bastijn en Bertin Mampaka Mankamba en de dames Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Véronique Waroux
6-111/1
p. 1-4 6-111/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-111/1)
   De bespreking van het verzoek tot het opstellen van een informatieverslag wordt uitgesteld
6-7
p. 12 6-7 p. 12 (PDF)
  Het verzoek tot het opstellen van een informatieverslag is ingetrokken
6-9
p. 70 6-9 p. 70 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de nieuwe toepassingen in de gezondheidszorg en mHealth in het bijzonder (6-261)      
  Verzoek van de dames Martine Taelman, Anne Brusseel, Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Sonja Claes, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquennes en Bertin Mampaka Mankamba
6-261/1
p. 1-7 6-261/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten om tot een sterker geïntegreerd openbaar vervoersplan en -aanbod te komen (6-201)      
  Verzoek van de dames Karin Brouwers, Nadia El Yousfi, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Cécile Thibaut, Ann Brusseel, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Steven Van Ackere, Johan Verstreken, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl, Philippe Henry, Hermes Sanctorum, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba
6-201/1
p. 1-5 6-201/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-201/2)
6-18
p. 1-57 6-18 p. 1-57 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de gezamenlijke aanpak van de strijd tegen kinderarmoede in ons land (6-162)      
  Verzoek van de dames Ingrid Lieten, Cindy Franssen, Miranda Van Eetvelde, Lieve Maes, Petra De Sutter, Katia Segers, Güler Turan, Christie Morreale, Olga Zrihen, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut, Christiane Vienne, Véronique Jamoulle, Latifa Gahouchi, Anne Lambelin, Nadia El Yousfi, Karin Brouwers, Sonja Claes, Brigitte Grouwels en Véronique Waroux en de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Philippe Henry, Jean-Paul Wahl, François Desquesnes, Bart Van Malderen, Wouter Van Besien, Patrick Prévot, Johan Verstreken, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba
6-162/1
p. 1-5 6-162/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-162/1)
6-9
p. 71-75 6-9 p. 71-75 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de preventie en de eliminatie van hormoonverstorende stoffen in de consumptie, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-303)      
  Verzoek van de dames Cindy Franssen, Brigitte Grouwels en Karin Brouwers, de heer Johan Verstreken, de dames Sabine de Bethune, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle en Anne Lambelin, de heren Karl-Heinz Lambertz en Philippe Mahoux, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Christiane Vienne, Olga Zrihen en Petra De Sutter, de heer Philippe Henry, de dames Annemie Maes, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut en Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, de dames Valérie De Bue en Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl, de dames Ann Brusseel en Martine Taelman, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-303/1
p. 1-5 6-303/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-303/2)
6-37
p. 5-30 6-37 p. 5-30 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-370)      
  Voorstel van de dames Annemie Maes en Petra De Sutter, de heer Philippe Henry, de dames Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut en Nadia El Yousfi, de heren Christophe Lacroix en Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Christiane Vienne, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-370/1
p. 1-7 6-370/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-391)      
  Verzoek van mevrouw Elisabeth Meuleman, de heren Philippe Henry en Joris Poschet, de dames Karin Brouwers, Sabine de Bethune en Brigitte Grouwels, de heren Steven Vanackere, Johan Verstreken, Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Martine Taelman, de heer Lode Vereeck, mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Gille Mouyard, Jean-Paul Wahl, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba, de dames Véronique Waroux, Nadia El Yousfi en Latifa Gahouchi, de heer Christophe Lacroix, mevrouw Anne Lambelin, de heer Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne en Olga Zrihen
6-391/1
p. 1-10 6-391/1 p. 1-10 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake de bestrijding van kunstroof (6-357)      
  Verzoek van mevrouw Sabine de Bethune, de heer Jean-Jacques De Gucht, de dames Christine Defraigne, Cindy Franssen en Brigitte Grouwels, de heren Joris Poschet en Johan Verstreken, mevrouw Nadia El Yousfi, de heren Karl-Heinz Lambertz, Philippe Mahoux en Patrick Prévot, de dames Christiane Vienne, Olga Zrihen en Martine Taelman, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-357/1
p. 1-7 6-357/1 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-357/2)
6-40
p. 12-53 6-40 p. 12-53 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (6-97)      
  Verzoek van de dames Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Karin Brouwers, Sonja Claes, Brigitte Grouwels, Cathy Coudyser, Annick De Ridder, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Anne Barzin, Valérie De Bue, Hélène Ryckmans, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Peter Van Rompuy, Steven Vanackere, Johan Verstreken, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche, Karl Vanlouwe, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba
6-97/1
p. 1-6 6-97/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-97/1)
6-6
p. 15-23 6-6 p. 15-23 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-97/2)
6-9
p. 17-69 6-9 p. 17-69 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel (6-359)      
  Verzoek van de heer Philippe Mahoux, de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle en Anne Lambelin, de heer Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Christiane Vienne en Olga Zrihen, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan en de heer Bart Van Malderen
6-359/1
p. 1-6 6-359/1 p. 1-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een onderzoek van de mogelijkheden voor een wettelijke regeling van meeouderschap (Draagmoederschap) (6-98)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Jan Peumans, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Olivier Destrebecq, Jean-Paul Wahl, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Philippe Henry en Wouter Van Besien en de dames Ann Brusseel, Martine Taelman, Annick De Ridder, Cathy Coudyser, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Valérie De Bue, Brigitte Grouwels, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut
6-98/1
p. 1-3 6-98/1 p. 1-3 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het optimaliseren van de samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten inzake de bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging (6-320)      
  Verzoek van de dames Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Anne Brusseel, Martine Taelman, Nadia El Yousfi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut en de heren Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Karl-Heinz Lambertz, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Rob Beenders, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquennes, Bertin Mampaka Mankamba en Philippe Henry
6-320/1
p. 1-6 6-320/1 p. 1-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het recht van antwoord op het internet (6-465)      
  Verzoek van de heer Alain Destexhe, mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard, Jean-Paul Wahl, Lionel Bajart, Rik Daems en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Martine Taelman, de heer Lode Vereeck, de dames Karin Brouwers en Brigitte Grouwels, de heren Joris Poschet, Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan en de heer Bart Van Malderen
6-465/1
p. 1-7 6-465/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het wetenschappelijk onderzoek in België (Opmaken balans van het wetenschappelijk onderzoek - Organisatie - Financiering op federaal, gewestelijk en gemeenschapsniveau - Deelname aan Europese en internationale projecten) (6-317)      
  Verzoek van de heren Philippe Mahoux, Karl-Heinz Lambertz, Patrick Prévot, Philippe Henry, Bert Anciaux, Rob Beenders en Bart Van Malderen en de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Elisabeth Meuleman, Petra De Sutter, Annemie Maes, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut, Katia Segers en Güler Turan
6-317/1
p. 1-8 6-317/1 p. 1-8 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de impact van het milieubeleid op de volksgezondheid, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van toxische producten of producten die toxisch worden beschouwd in het licht van de Europese normatieve teksten en de omzetting ervan in Belgisch recht, met name in het preventiebeleid (6-117)      
  Verzoek van de heren Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin,Bertin Mampaka Mankamba, Philippe Henry en Wouter Van Besien en de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut
6-117/1
p. 1-2 6-117/1 p. 1-2 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de manier waarop normatieve Europese teksten in Belgisch recht moeten worden omgezet wanneer zij aangelegenheden betreffende die onder de gedeelde bevoegdheid van de federale overheid en de Gewesten vallen (6-115)      
  Verzoek van de heren Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba en de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan en Véronique Waroux
6-115/1
p. 1-2 6-115/1 p. 1-2 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht (6-131)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Steven Van Ackere, Patrick Prévot, Johan Verstreken, Pol Van Den Driessche, Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes, Bertin Mampaka Mankamba, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl en de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Karin Brouwers, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Martine Taelman, Valérie De Bue en Christine Defraigne
6-131/1
p. 1-2 6-131/1 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-131/2)
6-11
p. 5-47 6-11 p. 5-47 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen (6-253)      
  Voorstel van de heren Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Jean-Paul Wahl, Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes, Bertin Mampaka-Mankamba, Philippe Mahoux en Patrick Prévot en de dames Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Christine Defraigne, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Anne Lambelin en Christiane Vienne
6-253/1
p. 1-4 6-253/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-253/2)
6-25
p. 8-40 6-25 p. 8-40 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch bestuurlijk beleid inzake klimaat (6-235)      
  Verzoek van de heren Philippe Henry, Hermes Sanctorum-Vandevoorde, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Van Malderen en Christophe Bastin en de dames Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Christie Morreale, Ingrid Lieten, Katia Segers en Güler Turan
6-235/1
p. 1-3 6-235/1 p. 1-3 (PDF)
Verzoeken tot het opstellen van een informatieverslag hoeven niet in overweging te worden genomen      
  6-6
p. 10 6-6 p. 10 (PDF)
Vliegtuigen - Geluidshinder en schadelijke uitstoot - Impact op de gezondheid - Actieplan - Samenwerking met de Gewesten en de Gemeenschappen - Besprekingen op Europees en internationaal terrein (6-234)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-234
Vliegtuigen - Negatieve impact op de gezondheid van de bevolking - Actieplan tegen lawaaierige en vervuilende vliegtuigen - Studie over de schadelijke gevolgen - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-232)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-232
Vliegtuigtickets - Tarieven - Taksen (6-809)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-809
Vliegtuigtickets - Tarieven - Taksen (6-810)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-810
Voogdij over de burgemeester - Rol van de federale overheid ten aanzien van de gewestelijke autoriteiten - Gevolgen van de nationale betoging van 6 november 2014 (6-358)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-358
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig assessor bij de Raad van State (6-30)      
  Geheime stemmingen en uitslagen
6-6
p. 30-31 6-6 p. 30-31 (PDF)
  6-6
p. 23-26 6-6 p. 23-26 (PDF)
Voormalige Syriëgangers - Opvolging en begeleiding - Werk van Vlaamse en Franstalige justitiehuizen - Cijfers - Evaluatie - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-938)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-938
Voorstel tot aanvulling van Titel VI van het Reglement van de Senaat met een hoofdstuk VI/1 met het oog op de oprichting van een Kenniscentrum voor de Institutionele Aangelegenheden (6-497)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux
6-497/3
p. 1-5 6-497/3 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking - Rol van de Senaat
6-47
p. 99-113 6-47 p. 99-113 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet (Aanwerving van niet-Belgen in de overheidsdienst) (6-121)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux en mevrouw Güler Turan
6-121/1
p. 1-4 6-121/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 12 van de Grondwet, teneinde een verlenging van de aanhoudingstermijn tot achtenveertig uren mogelijk te maken (6-268)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux en mevrouw Anne Barzin
6-268/2
p. 1 6-268/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
6-33
p. 9-28 6-33 p. 9-28 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 12 van de Grondwet, teneinde een verlenging van de aanhoudingstermijn tot achtenveertig uren mogelijk te maken (6-6)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux en mevrouw Anne Barzin
6-6/2
p. 1 6-6/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
6-33
p. 9-28 6-33 p. 9-28 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van een recht op water en op energie (6-122)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Bart Van Malderen en de dames Güler Turan, Katia Segers en Ingrid Lieten
6-122/1
p. 1-4 6-122/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van het recht op universele dienstverlening inzake communicatie (6-154)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Bart Van Malderen en de dames Ingrid Lieten, Katia Segers en Güler Turan
6-154/1
p. 1-4 6-154/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van het recht op universele dienstverlening inzake mobiliteit (6-155)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Bart Van Malderen en de dames Ingrid Lieten, Katia Segers en Güler Turan
6-155/1
p. 1-4 6-155/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van het recht op universele dienstverlening inzake post (6-153)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Bart Van Malderen en de dames Ingrid Lieten, Katia Segers en Güler Turan
6-153/1
p. 1-4 6-153/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van het recht op universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit (6-123)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Bart Van Malderen en de dames Ingrid Lieten, Katia Segers en Güler Turan
6-123/1
p. 1-4 6-123/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde een punt 7 toe te voegen dat het recht op toegang tot het internet als een nieuw grondrecht invoert (Zie ook doc. 5-2400) (6-43)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux en mevrouw Anne Barzin
6-43/2
p. 1 6-43/2 p. 1 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet (Dierenwelzijn) (6-339)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux en mevrouw Petra De Sutter
6-339/3
p. 1-146 6-339/3 p. 1-146 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet met het oog op de vervanging van artikel 21, eerste lid (Gelijkstelling tussen religieuze en niet-religieuze bedienaren van erediensten) (6-137)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux en de dames Katia Segers en Güler Turan
6-137/1
p. 1-4 6-137/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet met het oog op het invoegen van aan artikel 11ter (Personen met een handicap - Zelfstandigheid - Culturele, professionele en maatschappelijke integratie) (6-136)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Bart Van Malderen en de dames Katia Segers, Güler Turan en Ingrid Lieten
6-136/1
p. 1-5 6-136/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet om in titel II een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap waarborgt op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele inclusie garanderen (6-306)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Christine Defraigne, Ann Brusseel, Olga Zrihen, Cécile Thibaut en Brigitte Grouwels en de heren François Desquesnes, Bert Anciaux en Peter Van Rompuy
6-306/1
p. 1-6 6-306/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot invoeren van een graduele beoordeling van de ontoerekeningsvatbaarheid voor geïnterneerden - Invloed op het beleid van de Gemeenschappen - Prioriteiten (6-298)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-298
Voorstel tot vervanging van artikel 150 van de Grondwet (Uitbreiding van de correctionalisering van racistische drukpersmisdrijven tot alle discriminerende drukpersmisdrijven, ongeacht de discriminatiegrond) (6-130)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux en mevrouw Güler Turan
6-130/1
p. 1-3 6-130/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot vervanging van artikel 29 van de Grondwet (Onschendbaarheid van het geheim van brieven en van alle elektronische vormen van communicatie en correspondentie) (6-129)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Bart Van Malderen
6-129/1
p. 1-3 6-129/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 19 van het reglement van de Senaat, wat de samenstelling van de commissies betreft (Elke in de commissies vertegenwoordigde fractie dient voldoende leden te tellen in de commissies zodat elk lid van de fractie lid kan zijn van een vaste commissie : het Bureau kan beslissen het aantal leden in een commissie te verhogen) (6-106)      
  Algemene bespreking
6-7
p. 7-10 6-7 p. 7-10 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 54 van het reglement van de Senaat teneinde het indienen van voorstelen in het Duits mogelijk te maken (6-222)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Bert Anciaux
6-222/2
p. 1-2 6-222/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Bert Anciaux
6-222/3
p. 1-2 6-222/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
6-14
p. 23-27 6-14 p. 23-27 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 66 van het reglement van de Senaat teneinde de mogelijkheid te geven om verzoeken tot het opstellen van een informatieverslag eerst naar het Bureau te laten verwijzen met het oog op een vlotte behandeling en taakverdeling door de commissies (6-195)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-195/1
p. 1-4 6-195/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 77 van het reglement van de Senaat, teneinde een correcte en maximale evenredige vertegenwoordiging van de fracties te bekomen (6-161)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-161/1
p. 1-5 6-161/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 79 van het reglement van de Senaat, met betrekking tot het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (Het Bureau de mogelijkheid bieden de opdrachten van het Adviescomité toe te vertrouwen aan een vaste commissie) (6-108)      
  Algemene bespreking
6-7
p. 7-10 6-7 p. 7-10 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 18 en 54 van het reglement van de Senaat (Onmiddellijke behandeling in plenaire zonder voorafgaande bespreking in commissie - Debat in plenaire vergadering) (6-307)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune en Elisabeth Meuleman en de heren Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Jean-Paul Wahl en Christophe Bastin
6-307/1
p. 1-3 6-307/1 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
6-25
p. 47-56 6-25 p. 47-56 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 19, 21, 25 en 66 van het reglement van de Senaat, om het systeem van de vaste plaatsvervangers op te heffen (en het te vervangen door een regel waarbij de leden van de commissies kunnen worden vervangen door een andere senator van dezelfde fractie) (6-107)      
  Algemene bespreking
6-7
p. 7-10 6-7 p. 7-10 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 8, 14 en 75 van het Reglement van de Senaat (Verkiezing van de Voorzitter van de Senaat - Kleinere fracties) (6-503)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-503/1
p. 1-8 6-503/1 p. 1-8 (PDF)
  Inoverwegingneming (aangenomen) en stemming over de onmiddellijke behandeling (verworpen)
6-47
p. 7 6-47 p. 7 (PDF)
Voorstel van besluit tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 29 maart 2017 tussen de Federale Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitoefening van bevoegdheden die door het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en de daaraan gehechte protocollen, zijn toegekend aan de nationale parlementen (Parlementaire subsidiariteitscontrole - De vereenvoudigde verdragsherziening - Internrechtelijke regeling voor het Belgisch institutioneel kader) (6-406)      
  Bespreking
6-37
p. 31-38 6-37 p. 31-38 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot het sluiten van samenwerkingsakkoorden tussen parlementaire vergaderingen (6-308)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Petra De Sutter en Véronique Jamoulle en de heren Bert Anciaux en Philippe Mahoux
6-308/1
p. 1-5 6-308/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen (De kiesgerechtigdheidsvoorwaarden voor de verkiezingen van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitbreiden tot niet-Belgen) (6-434)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Christophe Lacroix c.s.
6-434/1
p. 1-5 6-434/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciële vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling (6-273)      
  Algemene bespreking
6-21
p. 15-21 6-21 p. 15-21 (PDF)
Voorstel van resolutie aan de federale regering ter bevordering van de Duitse taal (6-270)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux
6-270/3
p. 1-9 6-270/3 p. 1-9 (PDF)
  Bespreking
6-19
p. 5-13 6-19 p. 5-13 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de Noordzee tegen de verontreiniging door marien zwerfvuil (Plastic afval - Microplastics) (6-309)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Rob Beenders en Bart Van Malderen en de dames Elisabeth Meuleman, Katia Segers, Güler Turan, Petra De Sutter en Annemie Maes
6-309/1
p. 1-7 6-309/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bestrijding van antisemitisme (6-437)      
  Bespreking
6-44
p. 36-49 6-44 p. 36-49 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gerichte segregatie ten opzichte van de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie en haar dramatische gevolgen, inclusief gedwongen adoptie (Belgische nationaliteit, geboorteaktes en huwelijksakten - Weerzien met de familie - Ontsluiting koloniale archieven - Compensatie voor Afrikaanse moeders die hun kind hebben moeten afstaan - Compensatie voor het seksuele misbruik tijdens de kindertijd - Bijkomende middelen voor onderzoek - Toegang tot persoonlijke dossiers - Gedenksteen in de luchthaven van Brussel-Nationaal - "Plechtige herdenkingsverklaring" in naam van België) (6-343)      
  Bespreking
6-30
p. 6-22 6-30 p. 6-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen van het Trans-Atlantisch Handels- Investeringspartnerschap (TTIP) voor België (6-160)      
  Voorstel van mevrouw Güler Turan en de heer Bert Anciaux
6-160/1
p. 1-20 6-160/1 p. 1-20 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 21 van mevrouw Güler Turan en de heer Bert Anciaux
6-160/2
p. 1-6 6-160/2 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de mogelijkheid van Israëlische entiteiten in de door Israël sinds juni 1967 bezette gebieden om in aanmerking te komen voor Belgische en Europese financiële steun (6-41)      
  Bespreking
6-27
p. 15-32 6-27 p. 15-32 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de officiële erkenning van de Palestijnse Staat door België (6-210)      
  Bespreking
6-27
p. 15-32 6-27 p. 15-32 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning en erkenning van de metis-gemeenschap in België, de kinderen van de kolonisatie (Belgische nationaliteit, geboorteaktes en huwelijksakten - Weerzien met de familie - Ontsluiting koloniale archieven - Compensatie voor Afrikaanse moeders die hun kind hebben moeten afstaan - Compensatie voor het seksuele misbruik tijdens de kindertijd - Bijkomende middelen voor onderzoek - Toegang tot persoonlijke dossiers - Gedenksteen in de luchthaven van Brussel-Nationaal - "Plechtige herdenkingsverklaring" in naam van België) (6-341)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux en Bertin Mampaka en de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune, Hélène Ryckmans en Petra De Sutter
6-341/1
p. 1-20 6-341/1 p. 1-20 (PDF)
  Bespreking
6-30
p. 6-22 6-30 p. 6-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de segregatie waarvan de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika het slachtoffer zijn geweest (Identificatie van de biologische ouders - Ontsluiting koloniale archieven - Historische studie door het CEGESOMA - Vergoeding - Gedenksteen - Plechtige herdenkingsverklaring in naam van België) (6-355)      
  Bespreking
6-30
p. 6-22 6-30 p. 6-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen islamofobie (Zie ook doc. 5-1980) (6-28)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-28/1
p. 1-10 6-28/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de veiligheid van de Belgische luchthavens (Strijd tegen wapenhandel) (6-156)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-156/1
p. 1-4 6-156/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de vennootschapsbelasting op intercommunales (6-217)      
  Voorstel van de heren Bart Van Malderen en Bert Anciaux en de dames Ingrid Lieten, Katia Segers en Güler Turan
6-217/1
p. 1-4 6-217/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de verbetering van de mobiliteit op en aan de Brusselse Ring en de verhoging van de levenskwaliteit voor de omwonenden van de Ring (6-202)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux en mevrouw Katia Segers
6-202/1
p. 1-6 6-202/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende dr. Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is (6-379)      
  Onmiddellijke behandeling in de plenaire vergadering - Artikel 54, paragraaf 3, eerste alinea, van het reglement
6-34
p. 6 6-34 p. 6 (PDF)
  6-34
p. 33-34 6-34 p. 33-34 (PDF)
  Stemming over de inoverwegingneming - Aanneming
6-34
p. 6 6-34 p. 6 (PDF)
  6-34
p. 33-34 6-34 p. 33-34 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een kernwapenvrij België (Zie ook doc. 5-354) (6-26)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-26/1
p. 1-7 6-26/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het sociale bloedbad bij en de de facto delokalisatie van ING en Record Bank (6-305)      
  Voorstel van de heren Bart Van Malderen en Bert Anciaux
6-305/1
p. 1-4 6-305/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het stopzetten van de handel met Saoedi-Arabië in vuurwapens, munitie, defensiegerelateerde producten, aanverwante technologie en ander speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving bruikbaar materieel (6-266)      
  Voorstel van de dames Güler Turan en Katia Segers en de heren Bert Anciaux en Bart Van Malderen
6-266/1
p. 1-4 6-266/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende voedselverspilling en onnodige voedselverliezen (6-128)      
  Voorstel van mevrouw Elisabeth Meuleman en de heer Bert Anciaux
6-128/1
p. 1-11 6-128/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de toekomst van de federale culturele en wetenschappelijke instellingen (6-314)      
  Voorstel van mevrouw Katia Segers en de heer Bert Anciaux
6-314/1
p. 1-6 6-314/1 p. 1-6 (PDF)
  Stemming over de inoverwegingneming (aangenomen)
6-25
p. 58-59 6-25 p. 58-59 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de veroordeling van de Iranese mensenrechtenactiviste Nasrin Sotoudeh (6-515)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Anne Barzin, Petra De Sutter, Freya Saeys, Hélène Ryckmans en Véronique Waroux en de heren Bert Anciaux en Christophe Lacroix
6-515/1
p. 1-4 6-515/1 p. 1-4 (PDF)
  Inoverwegingneming en stemming over de onmiddellijke behandeling (aangenomen)
6-47
p. 7 6-47 p. 7 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot een stappenplan en een actieplan tussen de federale en deelstaatregeringen inzake de verhoging van alle sociale minima en uitkeringen tot de Europese armoededrempel (6-316)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Bart Van Malderen
6-316/1
p. 1-4 6-316/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op een meer gemeenschappelijke beleidsvoering van de federale en gemeenschapsoverheden ten aanzien van hun orkesten (6-143)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux en de dames Katia Segers en Ingrid Lieten
6-143/1
p. 1-8 6-143/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op het openstellen voor het publiek van een groot deel van het Koninklijk Domein te Laken (6-327)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Rob Beenders en Bart Van Malderen en de dames Katia Segers en Güler Turan
6-327/1
p. 1-8 6-327/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde een evenwicht te vinden tussen de beperking van de geluidshinder, de verhoging van de levenskwaliteit van de omwonenden en de ontwikkeling van de economische activiteiten in en rond de luchthaven van Zaventem (Brussel-Nationaal) (6-329)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux en mevrouw Katia Segers c.s.
6-329/1
p. 1-34 6-329/1 p. 1-34 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het milieu en de Noordzee te beschermen tegen de verontreiniging van marien afval en de aanwezigheid van polyethylenen microbeads in cosmetica te beperken (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie teneinde het milieu en de Noordzee te beschermen tegen de verontreiniging van marien afval en de aanwezigheid van plastic microbeads in cosmetica te beperken)(6-324)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Alain Destexhe en de dames Cindy Franssen, Martine Taelman, Katia Segers, Annemie Maes, Elisabeth Meuleman, Sabine de Bethune en Güler Turan
6-324/1
p. 1-10 6-324/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het probleem van de staatloosheid en de bescherming van de staatlozen op te lossen (Zie ook doc. 5-2044) (6-40)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux
6-40/3
p. 1-75 6-40/3 p. 1-75 (PDF)
  Bespreking
6-17
p. 25-36 6-17 p. 25-36 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bescherming en behoud van het noordpoolgebied (Zie ook doc. 5-2198) (6-29)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-29/1
p. 1-7 6-29/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning en bevordering van een transparantere en openere procedure voor de benoeming van de secretaris-generaal van de VN (6-225)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe en Bert Anciaux
6-225/1
p. 1-5 6-225/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van innovatieve maatschappelijke investeringsinstrumenten, in het bijzonder Social Impact Bonds (Met behulp van deze obligaties financieren private investeerders projecten van algemeen belang, waarbij de openbare actoren zich ertoe verbinden de investeerders te vergoeden indien de vooraf bepaalde maatschappelijke doelstellingen bij een doelpubliek gehaald worden) (6-271)      
  Voorstel van de heren Lode Vereeck, Jean-Jacques De Gucht, Jean-Paul Wahl en Bert Anciaux en de dames Anne Brusseel en Martine Taelman
6-271/1
p. 1-14 6-271/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verbetering van de aanpak van CVS/ME/OLK (Chronisch vermoeidheidssyndroom - Myalgische encephalomyelitis - Onverklaarbare lichamelijke klachten) (6-127)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-127/1
p. 1-9 6-127/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse staat door België (6-145)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-145/1
p. 1-10 6-145/1 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking
6-27
p. 15-32 6-27 p. 15-32 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een internationaal migratietribunaal (Oprichting van een gespecialiseerd internationaal tribunaal betreffende criminaliteit tegen migranten en vluchtelingen) (6-405)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Sabine de Bethune en de heren Bert Anciaux en Jean-Jacques De Gucht
6-405/1
p. 1-9 6-405/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie tot optimalisatie van de legistieke vormgeving van wetgeving op federaal en deelstatelijk niveau in het kader van de uitvoering van de staatshervorming (6-212)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Christine Defraigne, Martine Taelman, Sabine de Bethune en Brigitte Grouwels en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux en Peter Van Rompuy
6-212/1
p. 1-7 6-212/1 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking
6-26
p. 4-27 6-26 p. 4-27 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de invoering van een eenvoudiger en meer informatieve belastingaangifte (6-298)      
  Bespreking
6-39
p. 21-37 6-39 p. 21-37 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de invoering van een eenvoudigere en informatievere belastingaangifte (6-381)      
  Bespreking
6-39
p. 21-37 6-39 p. 21-37 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een adequate beleidsvoering tegen de radicalisering bij moslimjongeren (6-135)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-135/1
p. 1-11 6-135/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een betere bescherming van de slachtoffers van tienerpooiers en een versterkte handhaving jegens de pooiers en de klant (6-490)      
  Voorstel van mevrouw Freya Saeys en de heren Lionel Bajart, Bert Anciaux, Gilles Mouyard en Olivier Destrebecq
6-490/1
p. 1-13 6-490/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een houding van actief pluralisme in functie van het dragen van religieuze kenmerken van ambtenaren in publieke functies (en voor een zo groot mogelijke mate van weerspiegeling van de sociaal- en ethisch-culturele variatie van ons land bij het overheidspersoneel en de overheidsbedrijven - Zie ook 5-1128) (6-27)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-27/1
p. 1-7 6-27/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 13 van de heer Bert Anciaux
6-27/2
p. 1-5 6-27/2 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
6-17
p. 9-25 6-17 p. 9-25 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een revitalisering van de democratie in België (Vernieuwing van structurele en communicatieve aspecten, waarbij enerzijds de principes en procedures van een representatieve delegatiedemocratie worden bekrachtigd en tegelijkertijd de vele mogelijkheden van de directe democratie worden geïntegreerd - Het democratisch functioneren van mandatarissen en Parlementen) (6-215)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-215/1
p. 1-15 6-215/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 102 van de Grondwet met als doel de algehele onschendbaarheid van de Koning op te heffen en te beperken tot de handelingen die gesteld werden binnen de publieke opdrachten (6-187)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-187/1
p. 1-7 6-187/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken (Zie ook doc. 5-2508) (6-19)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-19/1
p. 1-7 6-19/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis, tweede lid, van de Grondwet, om een vertegenwoordiging van elk geslacht van minstens 40 % van eenzelfde geslacht te garanderen binnen de Ministerraad en de gemeenschaps- en gewestregeringen (6-511)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan en de heer Bart Van Malderen
6-511/1
p. 1-4 6-511/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, § 1, tweede lid, van de Grondwet, wat de bevoegdheid inzake oorlogsvoering betreft (Instemming van de federale wetgevende Kamers over de deelname aan operaties in het buitenland) (6-138)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Bart Van Malderen en mevrouw Ingrid Lieten
6-138/1
p. 1-3 6-138/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, §1, tweede lid, van de Grondwet wat de bevoegdheid inzake oorlogsvoering betreft (6-518)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan en de heer Bart Van Malderen
6-518/1
p. 1-5 6-518/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet om een lid toe te voegen dat het stopzetten van het lidmaatschap van de Europese Unie slechts toelaat na een stemming met tweederdemeerderheid (6-513)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-513/1
p. 1-2 6-513/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 197 van de Grondwet met als doel een open debat door de grondwetgever over de Belgische monarchie niet onmogelijk te maken tijdens een regentschap (6-194)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-194/1
p. 1-7 6-194/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie louter formeel en ceremonieel te maken (6-178)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-178/1
p. 1-8 6-178/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie louter formeel en ceremonieel te maken (6-183)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-183/1
p. 1-8 6-183/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 61 van de Grondwet om stemrecht voor 16- tot 18- jarigen mogelijk te maken (6-516)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-516/1
p. 1-2 6-516/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet, om een lid toe te voegen dat het dierenwelzijn regelt (6-512)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan en de heer Bart Van Malderen
6-512/1
p. 1-2 6-512/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 85 van de Grondwet met als doel een duidelijke scheiding te maken tusssen de publieke rol en het privéleven van de Belgische monarchie (6-179)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-179/1
p. 1-8 6-179/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 86 van de Grondwet met als doel een duidelijke scheiding te maken tussen de publieke rol en het privéleven van de Belgische monarchie en de monarchie louter formeel en ceremonieel te maken (6-180)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-180/1
p. 1-8 6-180/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet met als doel een duidelijke scheiding te maken tussen de publieke rol en het privéleven van de Belgische monarchie en deze louter formeel en ceremonieel te maken (6-181)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-181/1
p. 1-8 6-181/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet met als doel de regels van de annuïteit van de begroting ook toe te passen op de monarchie (6-185)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-185/1
p. 1-7 6-185/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet, om een lid toe te voegen dat de leden van de Koninklijke Familie aan wie een dotatie kan verleend worden, bepaalt (Zie ook doc. 5-975) (6-17)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-17/1
p. 1-4 6-17/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 96 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie louter formeel en ceremonieel te maken (6-186)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-186/1
p. 1-7 6-186/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (6-526)      
  a. Recht op een toereikende hoeveelheid energie en water - Leden van de Koninklijke Familie aan wie een dotatie kan verleend worden - De Belgische Monarchie ceremonieel maken - De Belgische Monarchie afschaffen - Onderwijs - De Senaat afschaffen - Het koninklijk prerogatief om genade te verschaffen - In de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking brengen - Internationale solidariteit - Procedure tot herziening van de Grondwet - Afschaffing van de adel - Afschaffing van de titel van minister van Staat - Het parlementair zomerreces beperken tot vier weken - Bindende referenda mogelijk maken - Opheffing van de Kroonraad - Herziening van het decreet betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België - Een scheiding maken tussen de publieke rol en het privéleven van de Belgische monarchie - De regels van de annuïteit toepassen op de monarchie - De algehele onschendbaarheid van de Koning opheffen en beperken tot de handelingen die gesteld worden binnen de publieke opdrachten - Een open debat door de grondwetgever over de Belgische monarchie niet onmogelijk maken tijdens een regentschap - De benaming "Senaat" vervangen door de benaming "Kamer der Deelstaten" - De bescherming van de talen uitbreiden - Het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat - De gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Invoering van het confederalisme - Verlenging van de arrestatietermijn naar 72 uur in geval van aanwijzingen van terrorisme - Afschaffen van de opkomstplicht bij verkiezingen - Vermindering van het aantal Kamerleden - Afschaffing van de faciliteitengemeenten - Hervorming van het systeem van belangenconflicten - Afschaffing van het Hof van Assisen - Gebruik der talen in het gerechtelijk arrondissement Brussel - De creatie van een nieuw rechtsgebied, namelijk provincie Vlaams-Brabant
6-526/1
p. 1-181 6-526/1 p. 1-181 (PDF)
  b. Uitroepen van de noodtoestand - Herziening van het systeem van moties van vertrouwen en wantrouwen - Geloofsbrieven - Afschaffing van de legislatuurparlementen - Het stopzetten van het lidmaatschap aan de Europese Unie wordt slechts toegestaan na een stemming met tweederdemeerderheid - Het karakter van de Staat - De fundamentele waarden van de samenleving - De democratische inspraak - Het verminderen van de omvang van de instellingen - Voortbestaan van de Senaat - Stemrecht voor 16- tot 18-jarigen mogelijk maken - Klimaatbeleid - Biodiversiteit - Dierenwelzijn - Stemrecht voor de niet-Belgische burgers - Toegang tot het openbaar ambt voor de niet-Belgen - Loongelijkheid - Rechten reeds erkend door Europese en internationale verdragen - Personen met een handicap - Recht op leven - Verbod op foltering en slavernij - Recht op een billijk proces - Vrijheid van verkeer - Economische en sociale rechten - Persvrijheid - Petitierecht - Federale kieskring - Recht van burgerinitiatief - Tweetalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Controle door het Grondwettelijk Hof - Persmisdrijven - Hoge Raad voor de Justitie - Hervorming van de gerechtelijk arrondissementen - Autonomie van de gewesten inzake de organisatie van bovengemeentelijke besturen en provincies - Parlementair toezicht bij gewapende conflicten - Bevoegdheid van de decreetgever betreffende de gemeentelijke en provinciale belastingen - Laïciteit en onpartijdigheid van de Belgische staat - Recht op vrijheid van gedachte en van geweten - Vrijheid van eredienst - Proselitisme - Verbod op vrijheidsvernietigende partijen - Neutraliteit van het internet - Recht op mobiliteit - Burgerparticipatie in de Senaat
   Verslag van de heer Bert Anciaux, mevrouw Anne Barzin en de heer Benjamin Dalle
6-526/1
p. 1-181 6-526/1 p. 1-181 (PDF)
   Bespreking
6-48
p. 5-61 6-48 p. 5-61 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 107, 114 en 167 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken (Zie ook doc. 5-2510) (6-21)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-21/1
p. 1-8 6-21/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 195 en 198 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken (Zie ook doc. 5-2509) (6-20)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-20/1
p. 1-7 6-20/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 36, 74, 75, 78 en 79 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken (Zie ook doc. 5-2513) (6-24)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-24/1
p. 1-7 6-24/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 37, 104, 108 en 109 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken (Zie ook doc. 5-2511) (6-22)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-22/1
p. 1-7 6-22/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 40, 110, 111, 151, 153 en 160 van de Grondwet met als doel de Belgische Monarchie ceremonieel te maken (Zie ook doc. 5-2507) (6-18)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-18/1
p. 1-8 6-18/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 44, 45 en 46 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken (Zie ook doc. 5-2514) (6-25)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-25/1
p. 1-7 6-25/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 63 en 165 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken (Zie ook doc. 5-2512) (6-23)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-23/1
p. 1-7 6-23/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België, met als doel geen haatdragende, discriminerende en onzinnige bepalingen meer op te nemen in grondwettelijke regels (6-197)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
6-197/1
p. 1-6 6-197/1 p. 1-6 (PDF)
Voorzitterschappen van de Europese raden van ministers - Beurtrol - Verdeling tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen - Lijst (6-297)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-297
Vzw Globe Aroma - Inval door de politie (6-1779)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1779
Vzw Globe Aroma - Inval door de politie (6-2163)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2163
Vzw Globe Aroma - Inval door de politie - Politieke doelstellingen (6-1778)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1778
Vzw Globe Aroma - Inval door de politie - Politieke doelstellingen (6-2162)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2162
Wapenhandel - Strijd tegen de illegale wapenhandel - Centraal wapenregister - Toegang voor de Gewesten (6-853)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-853
Wapenhandel en wapentrafiek - Grenscontrole door de douane - Efficiëntie (6-378)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-378
Wapenhandelaars - Tussenhandelaars - Erkenning (6-371)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-371
Wapens - Belgische politiediensten - Verkoop en aankoop (6-376)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-376
Wapens - Verkoop en aankoop (6-369)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord
SV 6-369
Wapens - Verkoop en aankoop door het Belgisch leger (6-377)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-377
Werking van de nieuwe Senaat      
  6-5
p. 13-14 6-5 p. 13-14 (PDF)
Wet inzake terbeschikkingstelling (T.B.S.) - Toepassing - Uitvoering (6-291)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-291
Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken - Aanpassing en afzwakking - Impact op de federale evenwichten - Overleg met de deelstaten (6-1913)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1913
Wetenschappelijke instellingen - Menselijke resten - Tentoonstelling - Wetenschappelijk onderzoek - Teruggave aan de landen van oorsprong - Wetgeving (6-1015)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-1015
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Versnelde procedures en de annulatieprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Uitvoering arrest Grondwettelijk hof - Overmaking procedurestukken per fax) (6-252)      
  Algemene bespreking
6-14
p. 16-23 6-14 p. 16-23 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde souvereine machten (Juridische grondslag voor de veiligheidscontroles bij de toegang tot de parlementsgebouwen of gedeelten daarvan - Invoering van nieuwe neutrale zones rond het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, het Waals Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap) (6-325)      
  Verslag van mevrouw Anne Barzin en de heer Bert Anciaux
6-325/5
p. 1-60 6-325/5 p. 1-60 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Aanvullende dotatie) (6-249)      
  Amendement nr 1 van de heer Bert Anciaux
6-249/2
p. 1 6-249/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
6-14
p. 9-15 6-14 p. 9-15 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van mandaten betreft (Uitvoering aanbeveling werkgroep Politieke Vernieuwing (Doc. K. 54-2584/1) - Vergoedingen die de parlementsleden ontvangen voor het uitoefenen van een bijzondere functie in een assemblee komen in aanmerking voor de berekening van het totaalbedrag van de vergoeding waarop een lid recht heeft - Niet van toepassing op de voorzitters van de assemblees) (6-444)      
  Algemene bespreking
6-41
p. 9-18 6-41 p. 9-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft (Uitvoering aanbeveling werkgroep Politieke Vernieuwing (Doc. K. 54-2584/1) - De "150 %-regel" zal voortaan onbetwistbaar van toepassing zijn op de vergoedingen die voortvloeien uit de uitoefening van functies in raden van bestuur, adviesraden en directiecomités van de intercommunale en interprovinciale verenigingen, en van de rechtspersonen waarop één of meerdere overheden rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefenen) (6-440)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux
6-440/2
p. 1 6-440/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
6-41
p. 8-18 6-41 p. 8-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Overgangsbepalingen inzake het financieel verslag - Indieningstermijn - Inwerkingtreding) (6-190)      
  Verslag van mevrouw Annick De Ridder en de heer Bert Anciaux
6-190/2
p. 1-5 6-190/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
6-10
p. 26-27 6-10 p. 26-27 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft (Uitvoering aanbeveling werkgroep Politieke Vernieuwing (Doc. K. 54-2584/1) - De "150 %-regel" zal voortaan onbetwistbaar van toepassing zijn op de vergoedingen die voortvloeien uit de uitoefening van functies in raden van bestuur, adviesraden en directiecomités van de intercommunale en interprovinciale verenigingen, en van de rechtspersonen waarop één of meerdere overheden rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefenen) (6-438)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux
6-438/2
p. 1-18 6-438/2 p. 1-18 (PDF)
  Algemene bespreking
6-41
p. 8-18 6-41 p. 8-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van mandaten betreft (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van mandaten betreft) (Uitvoering aanbeveling werkgroep Politieke Vernieuwing (Doc. K. 54-2584/1) - Vergoedingen die de parlementsleden ontvangen voor het uitoefenen van een bijzondere functie in een assemblee komen in aanmerking voor de berekening van het totaalbedrag van de vergoeding waarop een lid recht heeft - Niet van toepassing op de voorzitters van de assemblees) (6-443)      
  Algemene bespreking
6-41
p. 9-18 6-41 p. 9-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft (Uitbreiding van het toepassingsgebied ratione personae van de mandatenlijst tot de leden van raden van bestuur, directies en adviesraden van rechtspersonen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent - Verbeterde controle door het Rekenhof en publicatie op de website - Publicatie van de vergoedingen) (6-408)      
  Amendement nr 13 van de heer Bert Anciaux c.s.
6-408/2
p. 7-8 6-408/2 p. 7-8 (PDF)
  Verslag van mevrouw Anne Barzin en de heer Bert Anciaux
6-408/3
p. 1 6-408/3 p. 1 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Bert Anciaux, na terugzending door de plenaire vergadering
6-408/6
p. 1 6-408/6 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
6-39
p. 5-19 6-39 p. 5-19 (PDF)
  Terugzending naar commissie
6-39
p. 9-10 6-39 p. 9-10 (PDF)
  Algemene bespreking
6-41
p. 8-18 6-41 p. 8-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetten betreffende verkiezingsuitgaven en financiering van de politieke partijen, wat sponsoring betreft (Eenvormigheid tussen de giftenregeling en de sponsorregeling) (6-410)      
  Verslag van mevrouw Cécile Thibaut en de heer Bert Anciaux
6-410/2
p. 1-4 6-410/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap teneinde de invoering van bijkomende onverenigbaarheden voor de leden van de Duitstalige Gemeenschap te regelen (bij bijzondere meerderheid i.p.v. bij gewone meerderheid - Constitutieve autonomie) (6-244)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Bart Van Malderen en de dames Ingrid Lieten, Katia Segers en Güler Turan
6-244/1
p. 1-5 6-244/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
6-21
p. 7-14 6-21 p. 7-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het invoeren, in het kader van de constitutieve autonomie, van bijkomende onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap via een bijzondere meerderheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het regelen van een aantal aspecten van de constitutieve autonomie van de Duitstalige Gemeenschap) (6-254)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Alexander Miesen, Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy, Jean-Jacques De Gucht en François Desquesnes en de dames Cécile Thibaut en Güler Turan
6-254/1
p. 1-5 6-254/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
6-21
p. 7-14 6-21 p. 7-14 (PDF)
Wijziging van de agenda van de plenaire vergadering - Procedure - Informatieverslagen      
  6-6
p. 11-15 6-6 p. 11-15 (PDF)
Woonkrediet - Toegang voor armere gezinnen - Sociale opdracht voor de banken (6-1907)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1907
Woonkrediet - Toegang voor armere gezinnen - Sociale opdracht voor de banken (6-2164)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2164
Woonzorgcentra - Financiering - RIZIV - Unicommunautaire en bicommunautaire rusthuizen - Verdeling van de middelen binnen het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), de Franse en de Vlaamse Gemeenschap (6-1697)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1697
Ziekenhuizen - Eenpersoonskamer - Ereloonsupplementen - Betaalbaarheid - Overleg met de Gemeenschappen (6-231)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-231
Ziekenvervoer - Kwaliteit - Betrouwbaarheid - Ziekenwagens - Ambulanciers - Unie der Belgische Ambulancediensten - Wachttijden - Maatregelen (6-139)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-139
Zorgcentrum De Meander - Geestelijke gezondheid - Psychische zorg - Jongeren met een verstandelijke beperking - Sluiting - Financiering - Federale middelen (6-155)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-155
Zorgkundigen - Niet afleveren van de visa (6-496)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-496
bpost - Werking - Vermindering van kantoren en dienstverlening - Sociale functie van bpost - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen (6-1261)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1261
de betaling van psychologen door Justitie (6-173)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-173
de gezondheidszorg in Brussel (6-157)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-157
de mogelijke achterstelling van jongeren bij het aangaan van autoverzekeringen (6-176)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-176
de onduidelijkheid rond het 112-project voor noodcentrales (6-169)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-169
de vraag om euthanasie van een geïnterneerde (6-165)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-165
de wettelijkheid van de nieuwe snelheidsmeter Lidar (6-179)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-179
het uitstel van de mogelijkheid voor een jeugdrechter om therapie voor jongeren met psychische problemen op te leggen (6-174)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-174
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999