Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-921

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 20 april 2016

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Luchthaven van Zaventem - Baan 20 - Gebruik

luchtvervoer
luchthaven
milieunorm
lawaai
luchtverkeer
Hoofdstedelijk Gewest Brussels

Chronologie

20/4/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 )
11/7/2016 Antwoord

Vraag nr. 6-921 d.d. 20 april 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het is voor iedereen duidelijk dat het dossier van de opstijgende en landende vliegtuigen vanop Zaventem een rechtstreekse impact heeft op de bevoegdheden van de federale regering, van de Vlaamse regering en van de Brusselse Hoofdstedelijke regering. De luchthaven, de vliegroutes en het baangebruik zijn de bevoegdheid van de federale overheid. Het leefmilieu en de geluidsnormen zijn de bevoegdheid van de Gewesten (hier het Vlaamse en het Brussels Hoofdstedelijke) en de uitstoot en lawaaihinder zijn dan weer een gedeelde bevoegdheid voor Volksgezondheid federaal én binnen de Gemeenschappen.

Geen ander dossier grijpt bovendien zo in op het leven van de honderdduizenden bewoners rond de luchthaven en op het leven binnen de gemeenten rond de luchthaven.

Daarom werden er de jongste dertien jaar pogingen gedaan om de hinder te spreiden en alle omwonenden op een evenwaardige wijze met hinder te belasten in plaats van één deel van de bevolking met alle hinder te belasten.

Daarom is het gebruik van de verschillende banen op de luchthaven zo essentieel.

1) Kan de geachte minister mij meedelen hoeveel maal baan 20 gebruikt werd gedurende het jaar 2015 voor het opstijgen van de vertrekkende vliegtuigen gedurende de nacht ?

2) Hoeveel keer werd baan 20 gebruikt gedurende het jaar 2015 voor opstijgende vliegtuigen van 6 tot 23 uur ?

3) Hoeveel keer werd deze baan gebruikt met rugwind voor de vertrekkende vliegtuigen ?

Antwoord ontvangen op 11 juli 2016 :

Op de vraag van het geachte lid kan ik het volgende antwoorden.

1) In 2015 vonden 1 483 opstijgingen plaats op voormalige baan 20, nu baan 19 van de luchthaven van Brussel-Nationaal tussen 23 uur en 5 uur 59.

2) In 2015 vonden 12 983 opstijgingen plaats op voormalige baan 20, nu baan 19 van de luchthaven van Brussel-Nationaal tussen 6 uur en 22 uur 59.

3) Die statistieken zijn niet beschikbaar.