Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-212

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 4 november 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

Federale Culturele Instellingen - Samenwerking met de Gemeenschappen - Beheerstructuren - Samenstelling

federale wetenschappelijke en culturele instellingen
institutionele samenwerking
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
dramatische kunst
muziek

Chronologie

4/11/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 )
8/9/2017 Rappel
16/11/2018 Rappel
14/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-212 d.d. 4 november 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Federale Culturele Instellingen zijn belangrijke culturele dragers in dit land. Alle culturele bevoegdheden zijn echter overgeheveld naar de Gemeenschappen. Het is bijgevolg noodzakelijk dat er een samenwerking wordt opgezet tussen de verschillende Federale Culturele Instellingen en de drie Gemeenschappen die de verdere invulling geven aan het cultureel beleid in dit land.

In het verleden waren er al verschillende samenwerkingsakkoorden tussen onder meer het Paleis van Schone Kunsten en de Vlaamse Gemeenschap. Ook lijkt het me nuttig dat er een samenwerking wordt opgezet tussen de Vlaamse Opera en de Nationale Opera van de Muntschouwburg. Ook synergie tussen Vlaamse en Franstalige filharmonische orkesten en het Nationaal Orkest lijkt me zeer belangrijk en boeiend.

1) Welke initiatieven wil de geachte minister nemen om die samenwerking te verbeteren ?

2) Welke samenwerkingsakkoorden bestaan er al met de verschillende Gemeenschappen ?

3) Hoe zal de samenwerking in de toekomst nog aangewakkerd worden ?

4) Dreigt er anders geen isolement te ontstaan voor de culturele praktijk van de Federale Culturele Instellingen ?

5) Is het niet belangrijk dat bij het beheer van de Federale Culturele Instellingen ook de Gemeenschappen structureel worden betrokken?

6) Hebben de Gemeenschappen vertegenwoordigers in de beheerstructuren van deze culturele instellingen ?

7) Hoe zijn die beheersorganen op dit ogenblik samengesteld? Plant de geachte minister daar wijzigingen in?