Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1585

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 13 oktober 2017

aan de minister van Justitie

Gevangenis - Criminele illegalen - Het terugsturen naar hun oorspronkelijk land

strafgevangenis
gedetineerde
illegale migratie
remigratie

Chronologie

13/10/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 )
29/3/2018 Antwoord

Vraag nr. 6-1585 d.d. 13 oktober 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Natuurlijk is de strijd tegen illegaliteit een aangelegenheid die alle overheden in ons land ter harte moeten nemen. Maar de opvang en begeleiding van mensen zonder papieren is eveneens een bevoegdheid waar de Gemeenschappen en Gewesten bij betrokken zijn en waar ze ook via de justitiehuizen en via ondersteuning en opvang rechtstreeks mee te maken krijgen. Ook zijn er samenwerkingsakkoorden over gedetineerden, waarvoor de Gemeenschappen, samen met de federale overheid, projecten opzetten. Het gaat hier dus duidelijk over een transversale aangelegenheid.

De laatste tijd wordt door de federale overheid vaak gecommuniceerd dat er vele illegale criminelen uit onze gevangenissen verdwijnen, omdat ze gedwongen teruggestuurd worden naar hun land van oorsprong. Maar hoe zit dit op het terrein ?

1) Over hoeveel mensen gaat het ? Hoeveel illegale mensen met een crimineel verleden werden er naar hun oorspronkelijk land terug gestuurd in 2014, 2015, 2016 en tot op heden in 2017 ?

2) Naar welke landen was dit ? Graag kreeg ik per land een overzicht van het aantal teruggestuurde illegalen die in onze gevangenissen zaten.

3) Maakt dit een wezenlijk onderdeel uit van de vermindering van het aantal gedetineerden in onze gevangenissen ?

4) Hoeveel illegale vreemdelingen zaten er in onze gevangenissen in respectievelijk 2014, 2015, 2016 en 2017 ? Graag kreeg ik ook een overzicht per nationaliteit.

5) De teruggestuurde vluchtelingen met een crimineel verleden, hoe kunnen die opgesplitst worden in categorieŽn criminelen ? Ging het over zware criminelen ? Over moordenaars ? Over gewelddelicten ? Over diefstal ? Over verkrachting ? Kan de geachte minister hier een overzicht over geven ?

Antwoord ontvangen op 29 maart 2018 :

1), 2) & 5) Er wordt verwezen naar de staatssecretaris van Asiel en Migratie, gelet op diens bevoegdheid ter zake.

3) Aangezien het mogelijk is dat veroordeelden met straffen tot drie jaar enkele maanden vóór ze in de tijdsvoorwaarden zijn voor een vervroegde invrijheidsstelling, reeds kunnen gerepatrieerd worden, betekent dit een vermindering van het aantal gedetineerden op dagbasis.

4) Er wordt verwezen naar het antwoord dat werd gegeven op vraag nr. 1440, gesteld in de Kamer van volksvertegenwoordigers door de heer Brecht Vermeulen (Kamer, QRVA 54 125, blz. 181-182).