Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-294

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 5 december 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen - Projecten op het vlak van werk - Prioriteiten - Rol van de parlementen

Europese Unie
bevordering van investeringen
investeringsbeleid
EU-steun
werkgelegenheidsbeleid

Chronologie

5/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 )
13/3/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-294 d.d. 5 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Europese Commissie onder leiding van de heer Juncker beloofde om voor de eerste twee jaar van de nieuwe Europese legislatuur (2015-2016) een investeringsfonds op te richten van 300 miljard euro.

Het gaat dus hoofdzakelijk over echte investeringen, met het oog op het activeren van de Europese economie.

1) Zijn er in het kader van dit investeringsplan projecten inzake werk die in samenwerking met de Gewesten ingediend zullen worden bij de Europese commissie? Zo ja, over welke projecten gaat het? Wat zijn de gemeenschappelijke prioriteiten vanuit de Gewesten? Voor welk bedrag zullen er projecten ingediend worden? Wanneer plant de minister overleg met de Gewesten hierover? Wanneer wordt deze lijst met projecten namens BelgiŽ, dus federaal en deelgebieden samen, ingediend?

2) Zal er een overleg en een bespreking met de verschillende parlementen georganiseerd worden? Krijgt de Senaat als vergadering van de deelgebieden hierin een specifieke opdracht?

Antwoord ontvangen op 13 maart 2015 :

Het voorstel van de Commissie voor het investeringsfonds wordt momenteel besproken op het niveau van de Europese Raad en het Europees Parlement. Zodra de Europese wetgevers er eensgezindheid over hebben bereikt, zullen de concrete modaliteiten duidelijk zijn en kan er overlegd worden op welke manier de verschillende Belgische overheden hier best op inspelen.