Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-608

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 23 april 2015

aan de eerste minister

Tax shift - Debat en besluitvorming - Betrekken van de Gewesten en de Gemeenschappen

belastingbeleid
belastinghervorming
loonbelasting
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ

Chronologie

23/4/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 )
29/5/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-608 d.d. 23 april 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale regering heeft in haar regeerakkoord bepaald dat ze via een tax shift de lasten op arbeid wenst te verlichten. Dus moet er geld gezocht worden bij milieubelastingen, een taks op het vermogen of bij belastingen op consumptie.

De keuze van de federale regering zal echter duidelijk gevolgen hebben voor de politiek en de beleidsruimte van de regeringen van de Gewesten en Gemeenschappen. Minister-president Bourgeois van de Vlaamse regering vroeg al uitdrukkelijk om betrokken te worden bij het debat over de tax shift.

1. Zal de regering de regeringen van de Gewesten en Gemeenschappen betrekken bij het debat over de tax shift?

2. Werd hierover reeds overleg georganiseerd met de verschillende Gewesten en Gemeenschappen?

3. Het is zonneklaar dat de beslissingen over de tax shift rechtstreeks gevolgen zullen hebben voor het beleid van de Gewesten en Gemeenschappen. Zal dit op het overleg grondig besproken worden?

4. Welk tijdpad is er voor de besluitvorming inzake de tax shift?

5. Wanneer zal het overleg met de verschillende deelstaatregeringen gevoerd worden?

Antwoord ontvangen op 29 mei 2015 :

1) tot 5) Over de eventuele budgettaire gevolgen van de op federaal niveau voorziene tax shift zal er een contact zijn met de gefedereerde entiteiten. Dit werd zo afgesproken op het Overlegcomité van 29 april 2015.

De werkzaamheden betreffende de tax shift zijn reeds in alle discretie gestart. Gelet op het belang van dit dossier wens ik mij echter niet in een opgelegde timing te dwingen.