Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-661

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 2 juni 2015

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Luchthaven van Zaventem - Landende vliegtuigen - Weekdagen - Weekenddagen - Baangebruik

luchthaven
luchtverkeer
lawaai
verontreiniging

Chronologie

2/6/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 )
11/9/2017 Rappel
16/11/2018 Rappel
14/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-661 d.d. 2 juni 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het is voor iedereen duidelijk dat het dossier van de op de luchthaven van Zaventem opstijgende en landende vliegtuigen een rechtstreekse impact heeft op de bevoegdheden van de federale regering, van de Vlaamse regering en van de Brusselse regering. De luchthaven, de vliegroutes en het baangebruik zijn de bevoegdheid van de federale overheid. Leefmilieu en de geluidsnormen zijn de bevoegdheid van de Gewesten (hier het Vlaamse en het Brusselse) en de uitstoot en lawaaihinder zijn dan weer een gedeelde bevoegdheid voor Volksgezondheid federaal ťn binnen de Gemeenschappen.

Geen ander dossier grijpt bovendien zo in op het leven van de honderdduizenden bewoners rond de luchthaven en op het leven in de gemeenten rond de luchthaven.

Op de luchthaven van Zaventem zijn er zes volwaardige banen die kunnen worden gebruikt voor landingen en vertrekken van vliegtuigen. Zelfs de kortste baan voldoet aan alle internationale normen om als een volwaardige baan gebruikt te kunnen worden.

Daar de luchthaven van Zaventem in het drukst bewoonde gebied ter wereld ligt en bovendien zeer slecht georiŽnteerd is ten opzichte van de stad Brussel (ten noordoosten van de stad) en er hoofdzakelijk zuidwestenwind is, moet er erg gekeken worden naar oplossingen om de hinder van de luchthaven eerlijk te verdelen en iedereen een aanvaardbaar deel van de (lawaai)hinder en uitstoot te geven.

De omgeving van de luchthaven, behalve het gebied tussen de luchthaven en Leuven en tussen de luchthaven en Huldenberg, is bijzonder druk bewoond. Het is ondenkbaar om daarin corridors uit te werken. Het gaat bovendien niet enkel om de bijzonder ongezonde lawaaihinder, maar evenzeer om enorme uitstoot van giftige stoffen, waartegen isolatie geenszins kan helpen.

Daarom moeten de zes verschillende banen optimaal gebruikt worden.

1) Hoeveel procent van de tijd werd baan 25 R gebruikt voor landende vliegtuigen tijdens de weekdagen en dit respectievelijk voor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ?

2) Hoeveel procent van de tijd werd baan 25 L gebruikt voor landende vliegtuigen tijdens de weekdagen en dit respectievelijk voor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ?

3) Hoeveel procent van de tijd werd baan 20 gebruikt voor landende vliegtuigen tijdens de weekdagen en dit respectievelijk voor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ?

4) Hoeveel procent van de tijd werd baan 02 gebruikt voor landende vliegtuigen tijdens de weekdagen en dit respectievelijk voor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ?

5) Hoeveel procent van de tijd werd baan 07L gebruikt voor landende vliegtuigen tijdens de weekdagen en dit respectievelijk voor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ?

6) Hoeveel procent van de tijd werd baan 07R gebruikt voor landende vliegtuigen tijdens de weekdagen en dit respectievelijk voor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ?

7) Hoeveel procent van de tijd werd baan 25 R gebruikt voor landende vliegtuigen tijdens de weekenddagen en dit respectievelijk voor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ?

8) Hoeveel procent van de tijd werd baan 25 L gebruikt voor landende vliegtuigen tijdens de weekenddagen en dit respectievelijk voor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ?

9) Hoeveel procent van de tijd werd baan 20 gebruikt voor landende vliegtuigen tijdens de weekenddagen en dit respectievelijk voor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ?

10) Hoeveel procent van de tijd werd baan 02 gebruikt voor landende vliegtuigen tijdens de weekenddagen en dit respectievelijk voor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ?

11) Hoeveel procent van de tijd werd baan 07L gebruikt voor landende vliegtuigen tijdens de weekenddagen en dit respectievelijk voor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ?

12) Hoeveel procent van de tijd werd baan 07R gebruikt voor landende vliegtuigen tijdens de weekenddagen en dit respectievelijk voor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ?

13) Hoe was gemiddeld de verdeling van de banen voor de landende vliegtuigen tijdens, enerzijds, de weekdagen en, anderzijds, de weekenddagen in de maanden januari, februari, maart, april en mei 2015?