Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-344

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 18 december 2014

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Federaal beleid voor mobiliteit en verkeersveiligheid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen

verkeersveiligheid
duurzame mobiliteit
provinciebegroting
bezuinigingsbeleid
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ

Chronologie

18/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 )
3/2/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-344 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Vlaamse regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd, zowel op het vlak van de gemeenschapsbevoegdheden als op het vlak van de gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze voortgezet worden. Ook ingevolge ernstige besparingen binnen de universiteiten en hogescholen, zullen sommige projecten niet voortgezet kunnen worden. Ook besparingen die opgelegd worden aan de gemeenten zullen gevolgen hebben.

1) Kan de minister me een gedetailleerd overzicht geven van de samenwerkingsprojecten die er bestaan op het vlak van het mobiliteitsbeleid en het beleid rond verkeersveiligheid tussen de federale overheid en de Gewesten of Gemeenschappen, of instellingen die daarvan afhangen zoals universiteiten, hogescholen en gemeenten en provincies?

2) Welke projecten dienen aangepast te worden ingevolge de besparingen die de Gewesten en Gemeenschappen opleggen?

3) Welke projecten dienen te worden stopgezet?

4) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de Gewesten en Gemeenschappen binnen het beleid voor mobiliteit en verkeersveiligheid?

Antwoord ontvangen op 3 februari 2015 :

Voor het ogenblik bestaan er geen samenwerkingsprojecten op het vlak van het mobiliteitsbeleid en het beleid rond verkeersveiligheid tussen de federale overheid en de Gewesten of Gemeenschappen of instellingen die daarvan afhangen zoals universiteiten, hogescholen en gemeenten en provincies.

De besparingsmaatregelen van de Gewesten en Gemeenschappen hebben geen impact op de projecten en op het beleid voor mobiliteit en verkeersveiligheid van de federale overheid.