Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-145

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 23 oktober 2014

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Het psychiatrisch onderzoek

psychiatrie
geestelijk gehandicapte
opname in psychiatrische kliniek
medische expertise

Chronologie

23/10/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 )
8/9/2017 Rappel
16/11/2018 Rappel
14/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-145 d.d. 23 oktober 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er is al heel wat gezegd en geschreven over de grote verschillen in de kwaliteit van de psychiatrische rapporten en over het totale gebrek aan eenvormigheid binnen het Belgische psychiatrische onderzoek. Elke psychiater gebruikt zijn eigen criteria om te besluiten of iemand zwakzinnig of krankzinnig is en of een interneringsmaatregel dus nodig is. En van hen noemde het zelfs een loterij. In vele expertises ontbreekt eveneens de multidisciplinaire benadering. Al te vaak worden er oppervlakkige en/of verkeerde diagnoses gesteld of wordt de juiste diagnose onvoldoende uitgewerkt en wetenschappelijk onderbouwd.

Met de wet van 21 april 2007 op de internering zouden er voor deze psychiatrische rapporten kwaliteitsregels en een standaardmodel komen. Deze wet trad nog steeds niet in werking (ondertussen nog maar eens uitgesteld tot ten minste 2013).

Hierover de volgende vragen:

1) Erkent de minister de problematiek met betrekking tot de grote verschillen in de kwaliteit van de psychiatrische rapporten en het totale gebrek aan eenvormigheid binnen het Belgische psychiatrisch onderzoek?

2) Wat is de stand van zaken met betrekking tot de beleidsintentie die meer eenvormigheid en standaardisering beoogde? Heeft de minister al een zicht op de inhoud van de kwaliteitsregels en het standaardmodel? Kan ze mij hier de inhoud van schetsen?

3) Is hierover al overleg gepleegd tussen Justitie en Volksgezondheid?

4) Voor wanneer voorziet de minister de inwerkingtreding van deze kwaliteitsregels en van het standaardmodel?