Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-402

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 21 januari 2015

aan de eerste minister

Behalen van de EU-begrotingsnormen - Gewesten en Gemeenschappen - Steden en gemeenten - Begrotingsinspanningen - Overleg

rijksbegroting
begrotingstekort
gewesten en gemeenschappen van België

Chronologie

21/1/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 )
13/2/2015 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-403

Vraag nr. 6-402 d.d. 21 januari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De begroting van 2015 vertoont opnieuw een tekort dat groter is dan 3 % van het bbp. Het is formeel pas van vorige zomer geleden dat ons land uit de " buitensporigtekortprocedure " van de Europese Commissie viel, omdat België het begrotingstekort tot onder die grens van 3 % van het bbp kon terugdringen. In 2014 zou het tekort echter opnieuw duidelijk tot boven die grens toegenomen zijn.

Het tekort zal voor heel België 3,2 tot 3,3 % bedragen. Vooral Entiteit 2 - de Gewesten en Gemeenschappen - zou voor die afwijking verantwoordelijk zijn, met een verschil van 0,4 tot 0,5 % van het bbp ten opzichte van het vooropgestelde traject. Europa maakt die onderverdeling echter niet, maar kijkt naar de boekhouding van een land als één geheel.

1) Hoe kan de federale regering ervoor zorgen dat de afgesproken begrotingsinspanningen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden door de Gewesten, Gemeenschappen en steden en gemeenten ?

2) Zult u hierover sluitende afspraken maken met deze entiteiten ?

3) Bezit de federale regering enig drukkingsmiddel ten opzichte van de deelgebieden ?

4) Wanneer zal hierover overleg plaatsvinden? Is dit gepland voor het eerstvolgende Overlegcomité ? Zal dit een vast onderwerp uitmaken voor het Overlegcomité ?

5) Wat waren de juiste afspraken die bestonden voor de begroting 2014 ? Welke deelregering heeft zich niet gehouden aan de afgesproken norm ?

6) Welke inspanningen zal de federale regering nemen om het beschadigde vertrouwen bij Europa te herstellen ?

7) Meent u dat de verstrengde controle en de tekortprocedure door de Europese Unie kan vermeden worden ?

Antwoord ontvangen op 13 februari 2015 :

Ik verwijs naar het antwoord van de minister van Begroting, aan wie de vraag eveneens is gesteld.