S. 6-471 Dossierfiche                  

Uitgaven van het dienstjaar 2017 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2019

begroting
Eerste Kamer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-471/1 6-471/1 (PDF) Verslag namens het Bureau 10/12/2018
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/12/2018   Indiening Doc. 6-471/1 6-471/1 (PDF)
10/12/2018   Verzending naar Bureau
14/12/2018   Inschrijving op agenda
14/12/2018   Algemene bespreking
14/12/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-0/o0)
14/12/2018   Aanneming zonder amendering
  Behandeling in Bureau
10/12/2018   Verzending naar Bureau
14/12/2018   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 14/12/2018
Behandeling in Bureau
Verzonden naar Bureau  

Kruispuntbank van de wetgeving