Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-285

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 5 december 2014

aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen - Indienen van projecten - Rol van de parlementen - Prioritaire thema's - Overleg

bevordering van investeringen
investeringsbeleid
Europese Unie
Europese Investeringsbank
EU-steun

Chronologie

5/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 )
18/12/2014 Antwoord

Vraag nr. 6-285 d.d. 5 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Europese Commissie onder leiding van de heer Juncker beloofde om voor de eerste twee jaar van de nieuwe Europese legislatuur (2015-2016) een investeringsfonds op te richten van 300 miljard euro.

Het gaat hier dus hoofdzakelijk over echte investeringen, met het oog op het activeren van de Europese economie.

1) Zullen er in het kader van dit investeringsplan in samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen projecten ingediend worden bij de Europese commissie? Zo ja, over welke projecten gaat het? Wat zijn de gemeenschappelijke prioriteiten van de Gewesten en Gemeenschappen? Voor welk bedrag zullen er projecten ingediend worden? Wanneer plant de minister overleg met de Gewesten? Wanneer wordt deze lijst met projecten namens BelgiŽ, dus federaal en deelgebieden samen, ingediend?

2) Zal er een overleg en een bespreking met de verschillende parlementen georganiseerd worden? Krijgt de Senaat als vergadering van de deelgebieden, hierin een specifieke opdracht?

3) Welke zijn de prioritaire thema's voor ons land aangaande dit investeringsplan? Zal de nadruk gelegd worden op duurzaamheid? Zal ons land aandacht vragen voor de strijd tegen de jeugdwerkloosheid? Zal duurzame energie een thema zijn? Heeft de minister al een duidelijke visie hierover ontwikkeld en besproken met de regeringsleiders van de deelgebieden in ons land? Werd er al overleg gepleegd met de regeringsleiders van de Europese Unie?

Antwoord ontvangen op 18 december 2014 :

De vraag van het geachte lid heeft mijn volle aandacht genoten.

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheid, maar onder die van mijn collega, de minister van Financiën, tot wie u deze vragen kan richten.