Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-572

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 1 april 2015

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Buitenlanders - Aanvraag van een tijdelijk visum - Buitenlandse studenten - Gevolgen voor het onderwijsbeleid van de Gemeenschappen - Invloed op de uitstraling van de Vlaamse en Franstalige universiteiten - Overleg met de Gemeenschappen

buitenlandse staatsburger
buitenlandse student
studietoelage
toelating van vreemdelingen
belasting
universiteit

Chronologie

1/4/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 )
11/9/2017 Rappel
16/11/2018 Rappel
9/12/2018 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2146

Vraag nr. 6-572 d.d. 1 april 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De staatssecretaris wenst voor buitenlanders die een tijdelijk visum aanvragen een administratieve taks op te leggen van 160 euro. Sinds 2 maart 2015 dient iedere vreemdeling namelijk bij te dragen in de administratieve kosten van een visumaanvraag. Ook buitenlandse studenten van buiten de Europese Unie dienen deze taks te betalen.

Uiteraard grijpt dit ernstig in op het beleid van de Gemeenschappen op het vlak van onderwijs. Zo dienen ook beursstudenten deze taks te betalen.

Het gevolg is dat de Gemeenschappen, via het betalen van de beurs, eigenlijk verantwoordelijk worden voor het betalen van deze federale nieuwkomerstaks. Er ontstaat zo een financiŽle transfer van de Gemeenschappen naar de federale Staat.

1) Hoe kan de staatssecretaris verantwoorden dat er een transfer ontstaat van Vlaanderen naar de federale Staat ?

2) Heeft hij over het invoeren van zijn nieuwkomerstaks enig overleg gepleegd met de Gemeenschappen ?

3) Is hij zich bewust van zijn rechtstreeks ingrijpen in de onderwijsbevoegdheid van de Gemeenschappen ?

4) Heeft hij onderzocht welke gevolgen dit zal hebben voor de uitstraling van de Vlaamse en Franstalige universiteiten in het buitenland ?

5) Is deze beslissing van hem onderwerp geweest van de besprekingen binnen het Overlegcomitť ?

6) Hoe kan hij zulke asociale maatregel nemen, die geen enkele rekening zal houden met de financiŽle draagkracht van de buitenlandse student ?

7) Werd deze maatregel besproken op Europees vlak ?

8) Wenst hij een daling van het aantal buitenlandse studenten in onze universiteiten en zo ja, waarom ?