Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-418

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 januari 2015

aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel

Belgische kamers van koophandel en nijverheid in het buitenland - SubsidiŽring - Samenwerkingsproject met de Gewesten

Kamer van Koophandel en Industrie
buitenlandse handel

Chronologie

28/1/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 )
27/2/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-418 d.d. 28 januari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een van de belangrijke samenwerkingsprojecten tussen de federale overheid en de Gewesten op het vlak van buitenlandse handel gaat over de gezamenlijke subsidiering van de Belgische kamers van koophandel en nijverheid in het buitenland.

1) Hoeveel bedragen deze jaarlijkse subsidies en wat is het respectieve aandeel van de federale overheid, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest en het Duitstalig Gemeenschap in deze financiering?

2) Wat zijn de exacte bedragen voor de jaren 2012, 2013 en 2014?

3) Welke Belgische kamers van koophandel en nijverheid werden in respectievelijk 2012, 2013 en 2014 gesubsidieerd in het kader van deze samenwerking? Graag een gedetailleerd overzicht per kamer en per jaar.

4) Wat is het resultaat van deze subsidiŽring? Wat zijn de resultaten op het vlak van economische samenwerking met het buitenland?

5) Welke tegenprestatie hebbende respectieve Kamers geleverd en hoe beoordeelt de staatssecretaris deze vorm van subsidiŽring ?

Antwoord ontvangen op 27 februari 2015 :

Ik verwijs de geachte senator naar mijn gedetailleerd antwoord op zijn schriftelijke parlementaire vraag nr. 6-416 van 28 januari 2015.