Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-228

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 13 november 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Koningshuis - Protocollaire rol - Erkenning van de rol van de gewesten en gemeenschappen - Overleg

Koning en Koninklijke familie
protocol
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ

Chronologie

13/11/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2014 )
10/3/2015 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-227

Vraag nr. 6-228 d.d. 13 november 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

BelgiŽ is nog steeds een monarchie. Het is natuurlijk wel een parlementaire monarchie. Zowat alle partijen en vertegenwoordigers van het volk in de verschillende parlementen van het land menen dat de Koning uitsluitend een protocollaire rol te spelen heeft en dat een politieke uitoefening van het koningschap zeer gevaarlijk zal en kan zijn voor het voortbestaan van de monarchie. De rol van de monarchie houdt echter ook rechtstreeks verband met het functioneren van de gemeenschappen en gewesten in dit land. Zo werden de gemeenschappen en gewesten amper erkend door het koningshuis, werd hun rol en uitstraling eerder geminimaliseerd en werd hen slechts een tweederangsfunctie toegekend. Het lijkt bijgevolg noodzakelijk dat de rol van het koningshuis ook besproken wordt met de gemeenschaps- en gewestregeringen en-parlementen.

1) Wat zal de minister doen om, in samenwerking met de deelgebieden, de rol van het koningshuis te evalueren en te vernieuwen, zodat deze volledig protocollair is?

2) Wanneer zal de minister dit overleg organiseren?

3) Is de minister het met me eens dat vandaag de rol van de gemeenschappen en gewesten niet altijd correct tot uiting komt in het optreden van het koningshuis, en dat het lijkt alsof BelgiŽ voor het koningshuis nog steeds een unitaire staat is?

Antwoord ontvangen op 10 maart 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen:

1 tot 3. Het officiële protocol behoort inderdaad tot mijn bevoegdheidsdomein. De vragen betreffende de rol van de monarchie in het functioneren van het Belgische institutionele landschap behoren tot de bevoegdheid van de eerste minister. Het geachte lid wordt derhalve verzocht het antwoord hieromtrent van de eerste minister te raadplegen.