Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-446

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 13 februari 2015

aan de eerste minister

Interministeriële conferenties - Werking

Interministeriële Conferentie

Chronologie

13/2/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2015 )
11/3/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-446 d.d. 13 februari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Artikel 31bis van de gewone wet van 9 augustus 1980 op de hervorming der instellingen regelt de mogelijkheid die het Overlegcomité heeft om overleg en samenwerking tussen de federale staat, de Gemeenschappen en Gewesten te regelen. Daartoe kan het Overlegcomité specifieke interministeriële conferenties (IMC) oprichten.

Het Overlegcomité moet tevens een huishoudelijk reglement opmaken voor de werking van de interministeriële conferenties.

Op 28 januari 2015 vond de eerste formele bijeenkomst van het Overlegcomité tijdens deze legislatuur plaats.

1. Werden er wijzigingen aangebracht aan het bestaande huishoudelijk reglement voor de werking van de Interministeriële conferenties?

2. Zo ja, wat is de exacte wijziging die werd aangebracht en wat is de reden van die wijziging?

Antwoord ontvangen op 11 maart 2015 :

Neen, er werden geen wijzigingen aangebracht aan het voorbeeldtype huishoudelijk reglement dat elk voorzitterschap van een Interministeriële Conferentie verzocht wordt om te gebruiken.