Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-149

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 23 oktober 2014

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Maagverkleiningen - Aantallen - Evolutie - Stand van zaken

chirurgie
voedingsziekte
ziekteverzekering

Chronologie

23/10/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 )
8/9/2017 Rappel
16/11/2018 Rappel
14/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-149 d.d. 23 oktober 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Jessa-Ziekenhuis in Hasselt steeg het aantal maagverkleiningen de voorbije drie jaar van 85 tot 267. Blijkbaar kiezen mensen die kampen met obesitas veel vaker en gemakkelijker voor die ingreep. Nochtans stellen specialisten dat die operatie niet zomaar als een wondermiddel mag worden beschouwd. Een adequate behandeling van obesitas vraagt uiteraard ook een aanpassing van de levensstijl. Daarbij is niet elke vorm van obesitas als pathologisch te bestempelen.

Hierover de volgende vragen.

1) Hoe evolueerde het aantal maagverkleiningen jaarlijks in de periode 2006-2012? Hoe evalueert en interpreteert de geachte minister die ontwikkelingen?

2) Hoeveel kost een maagverkleining gemiddeld aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)?

3) Wordt er voorafgaand aan deze ingreep voldoende overwogen of (1) het inderdaad gaat over ziekelijke obesitas en (2) of de patiŽnt zich voldoende krachtig engageert voor een daaropvolgende ingrijpende wijziging van de levensstijl?

4) Hoe reageert de minister op de kritiek van sommige chirurgen, die de stijging van het aantal maagverkleiningen beschouwen als een vorm van "cash & carry - chirurgie", waarbij voorbereiding noch opvolging centraal staan?