S. 6-201 Dossierfiche                  

Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten om tot een sterker geïntegreerd openbaar vervoersplan en -aanbod te komen
Karin Brouwers    Steven Vanackere    Johan Verstreken    Philippe Mahoux    Olga Zrihen    Nadia El Yousfi    Patrick Prévot    Christiane Vienne    Anne Barzin    Jacques Brotchi    Valérie De Bue    Christine Defraigne    Alain Destexhe    Olivier Destrebecq    Yves Evrard    Alexander Miesen    Jean-Paul Wahl    Ann Brusseel    Rik Daems    Jean-Jacques De Gucht    Lode Vereeck    Bert Anciaux    Ingrid Lieten    Katia Segers    Güler Turan    Bart Van Malderen    Christophe Bastin    François Desquesnes    Bertin Mampaka Mankamba    Véronique Waroux    Petra De Sutter    Philippe Henry    Elisabeth Meuleman    Hermes Sanctorum - Vandevoorde    Cécile Thibaut   

institutionele samenwerking
vervoerbeleid
verhouding land-regio
reizigersvervoer
openbaar vervoer
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
duurzame mobiliteit
Interministeriële Conferentie
informatieverslag

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-201/1 6-201/1 (PDF) Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 23/4/2015
6-201/2 6-201/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/5/2016
6-201/3 6-201/3 (PDF) Hoorzittingen 2/5/2016
6-201/4 6-201/4 (PDF) Aanbevelingen aangenomen door de commissie 2/5/2016
                                      
Chronologie
  Informatieverslag
  [S1] Behandeling door Senaat
23/4/2015   Indiening van het verzoek Doc. 6-201/1 6-201/1 (PDF)
24/4/2015   Inschrijving op agenda
24/4/2015   Algemene bespreking Hand. 6-10 Hand. 6-10 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
11/5/2015   Verzending naar commissie
8/6/2015   Inschrijving op agenda
8/6/2015   Inleidende uiteenzetting door Karin Brouwers
8/6/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Christophe Bastin, Karin Brouwers, Valérie De Bue, Philippe Henry, Anne Lambelin, Ingrid Lieten, Jan Peumans, Lode Vereeck
8/6/2015   Gedachtewisseling
8/6/2015   Regeling der werkzaamheden
22/6/2015   Inschrijving op agenda
22/6/2015   Hoorzitting met de heer Brieuc de Meeûs, Directeur-generaal MIVB
22/6/2015   Hoorzitting met de heer Kris Lauwers, Adjunct-directeur-generaal MIVB
22/6/2015   Hoorzitting met de heer Koen Kerckaert, General Manager Transport NMBS
22/6/2015   Hoorzitting met de heer Michaël Vanloubbeeck, General Manager Communications and Public Affairs NMBS
22/6/2015   Gedachtewisseling
6/7/2015   Inschrijving op agenda
6/7/2015   Hoorzitting met de heer Roger Kesteloot, Directeur-generaal en de heer Luc Mergaerts, afdelingshoofd Exploitatie, De Lijn
6/7/2015   Hoorzitting met de heer Jean-Marc Vandenbroucke, Administrateur-generaal en de heer Stéphane Thiery, Directeur du Marketing et de la Mobilité, TEC
6/7/2015   Gedachtewisseling
28/9/2015   Inschrijving op agenda
28/9/2015   Hoorzitting met de heer Alain Flausch, secretaris-generaal van de International Association of Public Transport (UITP)
19/10/2015   Inschrijving op agenda
19/10/2015   Hoorzitting met de heer Pierre Vanderstraeten, Professor, Faculté d'architecture, d’ingénierie architecturale, d'urbanisme, Université Catholique de Louvain
19/10/2015   Hoorzitting met de heer Kobe Boussauw, Professor, Ruimtelijke planning en mobiliteit, Vrije Universiteit Brussel
19/10/2015   Hoorzitting met de heer Pieter Vansteenwegen, Professor Openbaar Vervoer en Logistiek, Katholieke Universiteit Leuven
19/10/2015   Gedachtewisseling
23/10/2015   Inschrijving op agenda
23/10/2015   Hoorzitting met mevrouw Cathy Macharis, Professor aan de Faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel, Directeur-coordinator van de Onderzoeksgroep MOBI
23/10/2015   Hoorzitting met de heer Dirk Lauwers, Professor aan de Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning, Universiteit Gent
23/10/2015   Gedachtewisseling
9/11/2015   Inschrijving op agenda
9/11/2015   Hoorzitting met de heer Gianni Tabbone, voorzitter van asbl Navetteurs
9/11/2015   Hoorzitting met de heer Stefan Stynen, Trein Tram Bus
9/11/2015   Hoorzitting met de heer Leo Muyshondt, Test Aankoop
9/11/2015   Hoorzitting met de heer Roel De Cleen, Fietsersbond, en de heer Luc Goffinet, Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens (GRACQ)
9/11/2015   Hoorzitting met de heer Pierre Havelange, Association des clients des transports publics (ACTP)
4/1/2016   Inschrijving op agenda
4/1/2016   Hoorzitting met de heer André Melin, adjunct-kabinetschef van de heer Carlo Di Antonio, minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Transport, Luchthavens en Dierenwelzijn in de Waalse Regering
4/1/2016   Hoorzitting met de heer Ief Janssens, adviseur bij de heer Pascal Smet, minister voor Mobiliteit en Openbare Werken van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
4/1/2016   Hoorzitting met de heer Kris Peeters, mobiliteitsexpert
18/1/2016   Inschrijving op agenda
18/1/2016   Hoorzitting met mevrouw Jacqueline Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
26/2/2016   Inschrijving op agenda
26/2/2016   Bespreking
7/3/2016   Inschrijving op agenda
7/3/2016   Aanwijzing rapporteur(s): Christophe Bastin, Karin Brouwers, Valérie De Bue, Philippe Henry, Anne Lambelin, Katia Segers, Jan Peumans, Lode Vereeck
7/3/2016   Bespreking
18/3/2016   Inschrijving op agenda
18/3/2016   Hoorzitting met de heer Didier Tshidimba, Managing Partner van het Consultancy Bureau Roland Berger in Brussel.
25/3/2016   Inschrijving op agenda
25/3/2016   Bespreking
18/4/2016   Inschrijving op agenda
18/4/2016   Bespreking
22/4/2016   Inschrijving op agenda
22/4/2016   Bespreking
22/4/2016   Stemming (+11/-3/o2)
22/4/2016   Aanneming voorstel
2/5/2016   Inschrijving op agenda
2/5/2016   Vertrouwen rapporteur
  [S2] Behandeling door Senaat
11/5/2015   Opstellen informatieverslag
11/5/2015   Inschrijving op agenda Bureau
11/5/2015   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
20/5/2016   Inschrijving op agenda
20/5/2016   Stemming (+26/-10/o7)
Stemming NL: (+14/-10/o0) Stemming FR: (+11/-0/o7)
Hand. 6-18 Hand. 6-18 (PDF)
20/5/2016   Aanneming zonder amendering
20/5/2016   Mededeling aan bestemmeling(en)
Mededeling aan de eerste minister, de minister van Mobiliteit, de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de voorzitters van de Parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten, en de minister-presidenten van de Gemeenschappen en de Gewesten
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Informatieverslag Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzoek aangenomen 24/4/2015
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/5/2016