Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1021

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 1 augustus 2016

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

Strijd tegen radicalisering - Bevriezen van tegoeden - Samenwerking mlet Gemeenschappen en Gewesten

terrorisme
extremisme
verbeurdverklaring van goederen
radicalisering

Chronologie

1/8/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/9/2016 )
5/9/2016 Antwoord

Vraag nr. 6-1021 d.d. 1 augustus 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De strijd tegen radicalisering is een strijd die dient gevoerd te worden door de federale overheid, de Gewesten en Gemeenschappen en de lokale overheden. Het is bij uitstek een transversale aangelegenheid, waarvoor alle institutionele overheden een stuk van de verantwoordelijkheid moeten nemen.

De strijd tegen de financiering van terrorisme en radicalisme kan ook gebeuren door het bevriezen van tegoeden van personen die betrokken zijn bij terrorisme.

Een bevriezing van tegoeden, met inbegrip van buitenlandse tegoeden, uitkeringen, financiŽle toelagen en studiefinanciering, vergt een nauwe coŲrdinatie tussen de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten en lokale besturen.

De coŲrdinatie kan mogelijk de verantwoordelijkheid zijn van de minister van FinanciŽn, zeker wat de banktegoeden betreft en buitenlandse financiŽle stromen.

Welke initiatieven heeft de minister al genomen om een coŲrdinatie tussen de Federale staat en de gewesten, gemeenschappen en de lokale besturen tot stand te brengen in deze strijd tegen terrorisme en radicalisering?

Werd er overleg gepleegd hierover met de Gewesten en de Gemeenschappen?

Antwoord ontvangen op 5 september 2016 :

Ik informeer het geachte lid dat zijn vraag onder de bevoegdheid valt van de minister van Financiën, de heer Johan Van Overtveldt.