Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1086

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 27 oktober 2016

aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën

Brussels Conservatorium - Situatie - Renovatie - Stand van zaken - Samenwerking met de Gemeenschappen

muziek
artistieke vorming
stadsvernieuwing
culturele organisatie
openbaar gebouw

Chronologie

27/10/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 )
28/10/2016 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1085

Vraag nr. 6-1086 d.d. 27 oktober 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit protest tegen het uitblijven van renovatiegeld van de bevoegde overheden organiseert de erfgoedvereniging Conservamus zelf een reddingsactie voor het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel.

De vereniging heeft een stelling laten aanbrengen op een van de gevels van de binnenplaats van het Conservatorium in de Regentschapsstraat, als symbool voor de noodzakelijke renovatiewerken aan het beschermde monument. Een spandoek spoort het publiek aan een « raamkozijn te adopteren ».

Het gebouw in neorenaissancestijl, van architect Jean-Pierre Cluysenaar, verkeert al meerdere jaren in bar slechte staat. Er groeien paddenstoelen, het regent binnen en er is instortingsgevaar. Vorig jaar moest het gebouw worden ontruimd na een brand.

De Federale Staat is eigenaar, de Vlaamse en de Franse Gemeenschap zijn uitbater. Geen van de drie voelt zich verantwoordelijk voor het onderhoud. Drie jaar geleden kwamen de drie overheden nochtans overeen een vennootschap op te richten die zich het lot van de renovatie zou aantrekken. Maar die nameloze vennootschap (NV) is er nog steeds niet. « Nochtans is voor de oprichting maar vijf minuten politieke moed nodig », reageert Gerald de Hemptinne van Conservamus, dat al jaren ijvert voor de renovatie van de muziekacademie.

Vandaag slaakt het Conservatorium in Brussel een zoveelste noodkreet. De erfgoedvereniging Conservamus doet een oproep aan het publiek om een raamkozijn te adopteren. Met deze actie wil de vereniging zonder winstoogmerk (VZW) het uitblijven van renovatiegeld aankaarten. Alweer wordt er aan de alarmbel getrokken.

Het dossier van de noodzakelijke en dringende renovatie van het Conservatoriumgebouw moet eindelijk vastgepakt worden en er moet dringend werk gemaakt worden van de oprichting van de aangekondigde NV, zodat er vooruitgang wordt geboekt. Drie jaar lang is er niets gedaan.

De staat van het gebouw gaat er elke dag op achteruit. Een derde van het gebouw staat leeg omwille van hygiëne- en veiligheidsredenen. Met andere woorden, de toestand van het Conservatorium is zeer schrijnend. Het wordt dus tijd dat de langverwachte en zeer noodzakelijke renovatiewerken van start kunnen gaan.

1) Zal u hier eindelijk werk maken ?

2) Hoe verloopt de samenwerking tussen de federale overheid en de twee Gemeenschappen in verband met deze renovatie ?

3) Wat zal u doen om hier eindelijk en definitief werk van te maken ?

Antwoord ontvangen op 28 oktober 2016 :

Deze aangelegenheid behoort tot de bevoegdheid van de minister belast met Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen.