Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-153

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 23 oktober 2014

aan de minister van Justitie

Kansspelcommissie - Gokspel - Kansspel - Sociaalnetwerksite - Vergunning - Koninklijk besluit

kansspel
virtuele gemeenschap
sociale media

Chronologie

23/10/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 )
9/2/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-153 d.d. 23 oktober 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent berichtten de media over de grote problemen die de Kansspelcommissie ervaart bij het opvolgen, controleren en eventueel bestraffen van online gokken. Naar schatting zou 25 % van de ongeveer 550.000 gokkers in ons land vaak op illegale goksites gaan. Die zijn erg populair omdat er geen restricties gelden voor de toegang. Vooral de zogenaamde "social games" maken furore; die worden onder andere gespeeld via Facebook.

Daarom pleit de Kansspelcommissie ervoor dat er spoedig een koninklijk besluit (KB) komt dat reglementeert dat een spel op de sociaalnetwerksite niet kan zonder dat de commissie dit spel ook legitimeert als kansspel.

Hierover heb ik de volgende vragen.

1) Is de minister op de hoogte van de vraag van de Kansspelcommissie om dringend een KB te nemen over gokspelen op de sociaalnetwerksite?

2) Wanneer zal zij een dergelijk KB uitvaardigen?

3) Ziet zij nog andere acute opdrachten in deze context? Dreigen er nog meer problemen met illegale goksites en welk beleid voert de minister momenteel om deze zoals reactief als proactief te bestrijden? Kan zij dit beleid concreet illustreren en evalueren?

Antwoord ontvangen op 9 februari 2015 :

1) De voorzitter van de Kansspelcommissie, zal binnenkort een dossier voorleggen ter verbetering van de regulering van de sociale spelen.

2) Zodra het duidelijk is dat een politieke consensus bestaat om deze spelen te reguleren zal het koninklijk besluit aan de Raad van State voor advies worden voorgelegd en aan Europa gemeld worden met het oog op haar publicatie.

3) Het is duidelijk dat er inperkingen nodig zijn ten aanzien van het online gokken. Een gereguleerde markt kan geen kopie zijn van een illegale markt. De uitvaardiging van de nodige Koninklijke besluiten om deze markt beter te reguleren is derhalve wenselijk..

Momenteel heeft de Kansspelcommissie haar verantwoordelijkheid opgenomen om in de mate van het mogelijke de online gokmarkt te controleren.

Intussen werd er een overheidsopdracht goedgekeurd die de komende vier jaar de ICT behoeften van de Kansspelcommissie afdekt. Deze investering moet een betere monitoring van de online gokmarkt, alsook een betere controle van de gokwebsites via webservices verzekeren.

Een verbinding met het Rijksregister moet de identiteitscontrole van de spelers optimaliseren. De contacten met mijn collega van binnenlandse zaken zijn hiertoe lopende.