Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-342

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 18 december 2014

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het gewestelijk beleid voor mobiliteit en verkeersveiligheid

rijksbegroting
bezuinigingsbeleid
duurzame mobiliteit
verkeersveiligheid

Chronologie

18/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 )
3/2/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-342 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd die rechtstreeks of onrechtstreeks raken aan gemeenschapsbevoegdheden en gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze voortgezet worden. Ook binnen het domein van de mobiliteit en de verkeersveiligheid zal de federale regering besparingen opleggen die een invloed zullen hebben op het beleid van de Gewesten voor de verkeersveiligheid en de mobiliteit.

1) Welke samenwerkingsprojecten dienen aangepast te worden door de besparingen die de federale regering oplegt ?

2) Welke projecten dienen te worden stopgezet ?

3) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de federale overheid voor het beleid van de Gewesten voor mobiliteit en verkeersveiligheid ?

4) Zal de minister hierover overleg plegen met de collega's van de Gewesten en zo ja, wanneer zal dit overleg plaatsvinden ?

Antwoord ontvangen op 3 februari 2015 :

Voor het ogenblik bestaan er geen samenwerkingsprojecten op het vlak van het mobiliteitsbeleid en het beleid rond verkeersveiligheid tussen de federale overheid en de Gewesten of Gemeenschappen of instellingen die daarvan afhangen zoals universiteiten, hogescholen en gemeenten en provincies.

De besparingsmaatregelen van de federale overheid hebben geen impact op de projecten en op het beleid voor mobiliteit en verkeersveiligheid van de Gewesten.

Gelet, tenslotte, op het nieuwe institutionele landschap in ons land, spreekt het voor zich dat overleg plaatsvindt tussen het federale niveau en de Gewesten. Zowel mijn administratie en mijn kabinet als ikzelf wensen een regelmatige samenwerking teneinde in deze uiterst belangrijke materie een efficiënt en coherent beleid aan te bieden aan de burgers.