S. 6-261 Dossierfiche                  

Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de nieuwe toepassingen in de gezondheidszorg en mHealth in het bijzonder
Martine Taelman    Ann Brusseel    Rik Daems    Jean-Jacques De Gucht    Lode Vereeck    Anne Barzin    Jacques Brotchi    Valťrie De Bue    Christine Defraigne    Alain Destexhe    Olivier Destrebecq    Yves Evrard    Alexander Miesen    Jean-Paul Wahl    Sonja Claes    Cindy Franssen    Brigitte Grouwels    Bert Anciaux    Ingrid Lieten    Katia Segers    GŁler Turan    Bart Van Malderen   

mantelzorg
institutionele samenwerking
vernieuwing
thuisverzorging
robottechnologie
gezondheidsverzorging
volksgezondheid
internet
mobiele telefoon
telezorg
informatieverslag
mobiele communicatie
e-gezondheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-261/1 6-261/1 (PDF) Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 19/2/2016
6-261/2 6-261/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/4/2017
6-261/3 6-261/3 (PDF) Hoorzittingen 28/4/2017
6-261/4 6-261/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 28/4/2017
                                      
Chronologie
  Informatieverslag
  [S1] Behandeling door Senaat
19/2/2016   Indiening van het verzoek Doc. 6-261/1 6-261/1 (PDF)
22/2/2016   Inschrijving op agenda Bureau
26/2/2016   Inschrijving op agenda
26/2/2016   Algemene bespreking Hand. 6-16 Hand. 6-16 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
21/3/2016   Verzending naar commissie
2/5/2016   Inleidende uiteenzetting
2/5/2016   Regeling der werkzaamheden
2/5/2016   Inschrijving op agenda
20/5/2016   Inschrijving op agenda
20/5/2016   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Brotchi, Petra De Sutter, Cindy Franssen, Philippe Mahoux, Martine Taelman, Miranda Van Eetvelde, Bart Van Malderen
20/5/2016   Regeling der werkzaamheden
1/7/2016   Inschrijving op agenda
1/7/2016   Hoorzitting met Prof. Johan Decruyenaere UGent, Kliniekhoofd Intensieve Zorg en Voorzitter Platform voor digitale geneeskunde en nieuwe medische technologieŽn, UZ Gent
1/7/2016   Hoorzitting met Dr. Benjamin Fauquert, huisarts, onderzoeker bij l'…cole de Santť Publique, ULB
1/7/2016   Hoorzitting met de heer Frank Robben, Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het eHealth-platform
1/7/2016   Gedachtewisseling
15/7/2016   Inschrijving op agenda
15/7/2016   Regeling der werkzaamheden
24/10/2016   Inschrijving op agenda
24/10/2016   Hoorzitting met Prof. Stefaan Callens, Interfaculty Centre of Biomedical Ethics and Law, KUL
24/10/2016   Hoorzitting met de heren Willem Debeuckelaere, Stefan Verschuere, Voorzitter en Ondervoorzitter en de heer Frank De Smet, lid van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
28/10/2016   Inschrijving op agenda
28/10/2016   Hoorzitting met de heer Ignaas Devisch, professor in Ethiek, Filosofie en Medische filosofie, UGent
28/10/2016   Hoorzitting met de heer Philippe Coucke, Hoofd Dienst Radiotherapie, CHU LiŤge
18/11/2016   Inschrijving op agenda
18/11/2016   Hoorzitting met mevrouw Bernadette Pirsoul, projectverantwoordelijke van de Ligue des Usagers des Services de Santť (LUSS)
18/11/2016   Hoorzitting met de heer Roel Heijlen, projectverantwoordelijke patiŽntveiligheid, innovatie en eHealth bij het Vlaams PatiŽntenplatform
18/11/2016   Hoorzitting met mevrouw Martine Van Hecke en de heer Jean-Philippe Ducart, experten bij Test-Aankoop
2/12/2016   Inschrijving op agenda
2/12/2016   Hoorzitting met dr. Denis Goldschmidt, de heer Olivier Remacle en de heer Thierry Vermeeren (CMIO-Chirec)
2/12/2016   Hoorzitting met professor An Jacobs (VUB) en dr. Ilse MariŽn (VUB)
23/1/2017   Inschrijving op agenda
23/1/2017   Hoorzitting met de heer Frank Robben, Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het eHealth-platform
23/1/2017   Gedachtewisseling
10/2/2017   Inschrijving op agenda
10/2/2017   Hoorzitting met mevrouw Christina Elisabeth Wanscher, International Coordinator of the Health Innovation Centre of Southern Denmark
10/2/2017   Hoorzitting met mevrouw Michelle Brogan, Service Development Manager, Scottish Centre for Telehealth & Telecare Norseman House
10/2/2017   Gedachtewisseling
28/4/2017   Inschrijving op agenda
28/4/2017   Bespreking
28/4/2017   Stemming (+11/-0/o2) Doc. 6-261/2 6-261/2 (PDF)
28/4/2017   Aanneming voorstel
28/4/2017   Vertrouwen rapporteur
  [S2] Behandeling door Senaat
21/3/2016   Opstellen informatieverslag
21/3/2016   Inschrijving op agenda Bureau
21/3/2016   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
12/5/2017   Inschrijving op agenda
12/5/2017   Stemming (+26/-0/o10)
Stemming NL: (+14/-0/o10) Stemming FR: (+12/-0/o0)
Hand. 6-28 Hand. 6-28 (PDF)
12/5/2017   Aanneming zonder amendering
12/5/2017   Mededeling aan bestemmeling(en)
Mededeling aan de Eerste Minister, de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan de Voorzitter van de Kamer en aan de Minister-presidenten en de Voorzitters van de parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Informatieverslag Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzoek aangenomen 26/2/2016
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/5/2017