Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1085

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 27 oktober 2016

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Brussels Conservatorium - Situatie - Renovatie - Stand van zaken - Samenwerking met de Gemeenschappen

stadsvernieuwing
culturele organisatie
openbaar gebouw
muziek
artistieke vorming

Chronologie

27/10/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 )
6/12/2016 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1086

Vraag nr. 6-1085 d.d. 27 oktober 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit protest tegen het uitblijven van renovatiegeld van de bevoegde overheden organiseert de erfgoedvereniging Conservamus zelf een reddingsactie voor het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel.

De vereniging heeft een stelling laten aanbrengen op een van de gevels van de binnenplaats van het Conservatorium in de Regentschapsstraat, als symbool voor de noodzakelijke renovatiewerken aan het beschermde monument. Een spandoek spoort het publiek aan een « raamkozijn te adopteren ».

Het gebouw in neorenaissancestijl, van architect Jean-Pierre Cluysenaar, verkeert al meerdere jaren in bar slechte staat. Er groeien paddenstoelen, het regent binnen en er is instortingsgevaar. Vorig jaar moest het gebouw worden ontruimd na een brand.

De Federale Staat is eigenaar, de Vlaamse en de Franse Gemeenschap zijn uitbater. Geen van de drie voelt zich verantwoordelijk voor het onderhoud. Drie jaar geleden kwamen de drie overheden nochtans overeen een vennootschap op te richten die zich het lot van de renovatie zou aantrekken. Maar die nameloze vennootschap (NV) is er nog steeds niet. « Nochtans is voor de oprichting maar vijf minuten politieke moed nodig », reageert Gerald de Hemptinne van Conservamus, dat al jaren ijvert voor de renovatie van de muziekacademie.

Vandaag slaakt het Conservatorium in Brussel een zoveelste noodkreet. De erfgoedvereniging Conservamus doet een oproep aan het publiek om een raamkozijn te adopteren. Met deze actie wil de vereniging zonder winstoogmerk (VZW) het uitblijven van renovatiegeld aankaarten. Alweer wordt er aan de alarmbel getrokken.

Het dossier van de noodzakelijke en dringende renovatie van het Conservatoriumgebouw moet eindelijk vastgepakt worden en er moet dringend werk gemaakt worden van de oprichting van de aangekondigde NV, zodat er vooruitgang wordt geboekt. Drie jaar lang is er niets gedaan.

De staat van het gebouw gaat er elke dag op achteruit. Een derde van het gebouw staat leeg omwille van hygiëne- en veiligheidsredenen. Met andere woorden, de toestand van het Conservatorium is zeer schrijnend. Het wordt dus tijd dat de langverwachte en zeer noodzakelijke renovatiewerken van start kunnen gaan.

1) Zal u hier eindelijk werk maken ?

2) Hoe verloopt de samenwerking tussen de federale overheid en de twee Gemeenschappen in verband met deze renovatie ?

3) Wat zal u doen om hier eindelijk en definitief werk van te maken ?

Antwoord ontvangen op 6 december 2016 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen :

1), 2) & 3) De samenwerking verloopt erg goed en is zeer constructief. De oprichting van de naamloze vennootschap is bijna afgerond. De statuten, de aandeelhoudersovereenkomst en het financieel plan voor de oprichting van de toekomstige naamloze vennootschap van het Koninklijk Conservatorium Brussel werden trouwens al goedgekeurd door de toekomstige aandeelhouders van de vennootschap (de twee Gemeenschappen en de Regie der Gebouwen).

Het dossier ligt momenteel ter goedkeuring bij de minister van Begroting om op een volgende Ministerraad ter akkoord voorgelegd te worden.

Deze documenten moeten ook nog goedgekeurd worden door de Ministerraden van de twee Gemeenschappen.

Zodra de documenten formeel goedgekeurd zijn door alle partijen, is alles klaar voor de oprichting van de bewuste naamloze vennootschap en voor het begin van de studies Masterplan ter becijfering en ter bepaling van de omvang van de restauratie en renovatie van het gebouw.

Na afloop van de masterplanstudies zullen de werken aangevat worden en zal er via een overheidsopdracht een aannemer aangeduid worden om de werken uit te voeren. De resultaten van de masterplanstudies zullen bepalend zijn voor de omvang en de duur van de werken.