Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-655

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 29 mei 2015

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Nachtvluchten - Mogelijke uitbreiding - DHL

luchthaven
lawaai
postdienst
luchtvervoer
luchtverkeer

Chronologie

29/5/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 )
2/9/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-655 d.d. 29 mei 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Jaren geleden hebben de federale overheid en de Gewesten en Gemeenschappen een akkoord gesloten over de beperking van het aantal nachtvluchten (15.000 per jaar) en daarin het aantal vertrekkende of opstijgende vluchten (5000 per jaar). Alle betrokken overheden waren het erover eens dat de luchthaven van Zaventem, wegens de uitzonderlijk slechte ligging ten opzichte van de stad Brussel en wegens de zeer drukke bewoning rond de luchthaven, geenszins meer nachtvluchten kon verwerken zonder een blijvende schade te veroorzaken aan de gezondheid van tienduizenden omwonenden.

Het is voor iedereen duidelijk dat het dossier van de in Zaventem opstijgende en landende vliegtuigen een rechtstreekse impact hebben op de bevoegdheden van de federale regering, van de Vlaamse regering en van de Brusselse hoofdstedelijke regering. De luchthaven, de vliegroutes en het baangebruik zijn de bevoegdheid van de federale overheid. Leefmilieu en de geluidsnormen zijn de bevoegdheid van de Gewesten (hier het Vlaamse en het Brusselse) en de uitstoot en lawaaihinder zijn dan weer een gedeelde bevoegdheid voor Volksgezondheid federaal Ún binnen de Gemeenschappen.

Geen ander dossier grijpt bovendien zo in op het leven van de honderdduizenden bewoners rond de luchthaven en op het leven in de gemeenten rond de luchthaven.

De laatste tijd lijkt men echter te willen afstappen van de het maximale plafond inzake nachtvluchten. Opnieuw duikt DHL op, dat voor miljoenen euro investeringen wil doen om terug een grote hub in de luchthaven van Zaventem te ontwikkelen.

De economische en zeker de maatschappelijke meerwaarde van deze nachtvluchten en van deze pakjesdienst is echter totaal ondergeschikt aan de enorme schade die deze nachtvluchten zullen veroorzaken voor honderdduizenden omwonenden.

1. Is er sprake van een nieuwe grote investering door DHL om terug een grote nachtactiviteit te ontwikkelen in en rond de luchthaven van Zaventem?

2. Beseft de minister de enorme belasting en hinder die deze activiteiten voor honderdduizenden bewoners zal meebrengen?

3. Heeft de minister al met DHL gesprekken gevoerd over het opdrijven van het maximum aantal nachtvluchten en het maximum aantal opstijgende vluchten per jaar?

4. Zijn er concrete plannen om meer nachtvluchten in en rond Zaventem toe te laten?

5. Werd dit dossier reeds besproken in de federale regering?

6. Beseft de minister welke enorme schade dit dossier kan toebrengen aan de volksgezondheid?

7. Werd hierover reeds overleg gepleegd met de minister van Volksgezondheid?

8. Werd er overleg gepleegd met de bevoegde ministers van Volksgezondheid van de Gemeenschappen?

9. Werd er al overleg gepleegd met de Vlaamse regering? Zo ja, wanneer en met wie? Zo neen, waarom nog niet?

10. Werd er overleg gepleegd met de Brusselse hoofdstedelijke regering? Zo ja, wanneer en met wie? Zo neen, waarom niet?

11. Welke initiatieven zal de minister nemen om de omwonenden te betrekken bij de besluitvorming in dit dossier?

Antwoord ontvangen op 2 september 2015 :

1) Uit mijn gesprekken met DHL half mei, blijkt dat de vooropgestelde bedragen enkel zullen dienen om in een nieuw sorteercentrum te investeren.

2) Het sorteren van vrachtstukken is geen lawaaierige activiteit zoals het geachte lid het doet vermoeden.

3) Gelet op de aard van de investeringen is er dus geen sprake van een herziening van de nachtvluchten voor DHL. Bijgevolg zal aan het plafond niet worden geraakt.

4) Er bestaat geen specifiek plan ter wijziging van de contigenten bedoeld in de ministeriële besluiten van 3 mei 2004.

5) Vermits er geen vluchtherzieningen komen, was er geen debat binnen de regering.

6) De schade voor de gezondheid van de buurtbewoners krijgt mijn volle aandacht.

7), 8), 9), 10) & 11) Gelet op de aard van de betrokken investeringen in dit dossier, bleek het niet nodig om deze te bespreken met de actoren die in de vragen bedoeld zijn.