Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-329

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 18 december 2014

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Gemeenschappen - Besparingen van de federale regering - Invloed op het sociaal en welzijnsbeleid

rijksbegroting
bezuinigingsbeleid
sociaal beleid

Chronologie

18/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 )
11/2/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-329 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd die rechtstreeks of onrechtstreeks raken aan gemeenschapsbevoegdheden en gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze voortgezet worden. Ook op het vlak van het sociaal beleid bespaart de federale overheid en dit blijft niet zonder gevolgen voor het beleid van de Gemeenschappen op het vlak van welzijn en sociale zaken.

1) Welke samenwerkingsprojecten dienen aangepast te worden ingevolge de besparingen die de federale overheid oplegt ?

2) Welke projecten dienen te worden stopgezet?

3) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de federale regering binnen het sociale beleid op het beleid van de Gemeenschappen aangaande welzijn en sociale zaken ?

4) Werd er reeds overleg gepleegd met de Gemeenschappen over deze besparingen en zo neen, wanneer zal dat overleg dan plaatsvinden ?

Antwoord ontvangen op 11 februari 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

Op het vlak van het sociaal beleid, de gezondheidszorg en op het vlak van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen zijn er door de federale regering geen besparingsmaatregelen genomen die de uitvoering van vroegere samenwerkingsakkoorden of protocols van akkoorden met de deelstaten zouden in de weg staan.