Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2144

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 14 januari 2019

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Federaal beleid voor asiel en migratie - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen

asielzoeker
politiek asiel
migratiebeleid
bezuinigingsbeleid
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
provinciebegroting

Chronologie

14/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 )
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-353

Vraag nr. 6-2144 d.d. 14 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Vlaamse regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd, zowel op het vlak van de gemeenschapsbevoegdheden als op het vlak van de gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze voortgezet worden. Ook ingevolge ernstige besparingen binnen de universiteiten en hogescholen zullen sommige projecten niet voortgezet kunnen worden. Ook besparingen die opgelegd worden aan de gemeenten zullen gevolgen hebben.

1) Kan de staatssecretaris me een gedetailleerd overzicht geven van de samenwerkingsprojecten die er bestaan op het vlak van het beleid voor asiel en migratie en het opvangbeleid tussen de federale overheid en de Gewesten of Gemeenschappen, of instellingen die daarvan afhangen, zoals universiteiten, hogescholen en gemeenten en provincies?

2) Welke projecten dienen aangepast te worden ingevolge de besparingen die de Gewesten en Gemeenschappen opleggen?

3) Welke projecten dienen te worden stopgezet?

4) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de Gewesten en Gemeenschappen binnen het beleid voor asiel en migratie van de federale overheid?