Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-340

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 18 december 2014

aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Federaal beleid voor leefmilieu en duurzame ontwikkeling - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen

provinciebegroting
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
bezuinigingsbeleid
milieubeleid
duurzame ontwikkeling

Chronologie

18/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 )
22/1/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-340 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Vlaamse regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd, zowel op het vlak van de gemeenschapsbevoegdheden als op het vlak van de gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze voortgezet worden. Ook ingevolge ernstige besparingen binnen de universiteiten en hogescholen zullen sommige projecten niet voortgezet kunnen worden. Ook besparingen die opgelegd worden aan de gemeenten zullen gevolgen hebben.

1) Kan de minister me een gedetailleerd overzicht geven van de samenwerkingsprojecten die er bestaan op het vlak van het leefmilieubeleid en het beleid voor duurzame ontwikkeling tussen de federale overheid en de Gewesten of Gemeenschappen, of instellingen die daarvan afhangen, zoals universiteiten, hogescholen en gemeenten en provincies?

2) Welke projecten dienen aangepast te worden ingevolge de besparingen die de Gewesten en Gemeenschappen opleggen?

3) Welke projecten dienen te worden stopgezet?

4) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de Gewesten en Gemeenschappen binnen het beleid voor leefmilieu en duurzame ontwikkeling?

Antwoord ontvangen op 22 januari 2015 :

Wat de samenwerkingsakkoorden en de gemeenschappelijke projecten tussen de Federale Staat en de Gewesten op het niveau van leefmilieu betreft, kunnen we zeggen dat er in dit stadium geen directe gevolgen zijn aangezien de prioriteit die aan deze samenwerking werd verleend, behouden blijft, eventueel ten koste van andere projecten.