Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-351

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 18 december 2014

aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn

Federaal beleid voor gelijke kansen - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen

gelijke behandeling
bezuinigingsbeleid
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
provinciebegroting

Chronologie

18/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 )
14/7/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-351 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Vlaamse regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd, zowel op het vlak van de gemeenschapsbevoegdheden als op het vlak van de gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze voortgezet worden. Ook ingevolge ernstige besparingen binnen de universiteiten en hogescholen zullen sommige projecten niet voortgezet kunnen worden. Ook besparingen die opgelegd worden aan de gemeenten zullen gevolgen hebben.

1) Kan de staatssecretaris me een gedetailleerd overzicht geven van de samenwerkingsprojecten die er bestaan op het vlak van het beleid voor gelijke kansen tussen de federale overheid en de Gewesten of Gemeenschappen, of instellingen die daarvan afhangen, zoals universiteiten, hogescholen en gemeenten en provincies?

2) Welke projecten dienen aangepast te worden ingevolge de besparingen die de Gewesten en Gemeenschappen opleggen?

3) Welke projecten dienen te worden stopgezet?

4) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de Gewesten en Gemeenschappen binnen het beleid voor gelijke kansen?

Antwoord ontvangen op 14 juli 2015 :

Ik verwijs u graag naar het antwoord op schriftelijke vraag nr. 6-350 dat handelde over hetzelfde onderwerp.