Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-181

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 23 oktober 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

Marokko - Belgische consulaat in Tanger - Sluiting

Marokko
consulaat

Chronologie

23/10/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 )
21/1/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-181 d.d. 23 oktober 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Verschillende verenigingen van mensen met een Marokkaanse afkomst berichtten me dat BelgiŽ recent besliste om zijn consulaat in Tanger te sluiten.

Iedereen weet dat heel wat Belgen met een Marokkaanse immigratiegeschiedenis afkomstig zijn uit de streek van onder andere Tanger en Nador. Jaarlijks begeven tienduizenden landgenoten zich naar deze steden en andere regio's in Marokko voor hun vakanties, bezoeken aan de familie of gewoon heerlijk toerisme. Voor deze reizigers kan de aanwezigheid van een consul of ereconsul een belangrijke en zelfs noodzakelijke service betekenen, onder andere als zich ongevallen of problemen allerlei voordoen. In deze context klinkt het bevreemdend en verrassend dat juist in Tanger - een van de belangrijkste reisdoelen van Belgen naar Marokko - het consulaat wordt gesloten. Ook al behoudt ons land in Marrakech en Agadir nog (ere)consulaten, de relevantie van dergelijke voorziening in bv. Tanger lijkt buiten kijf te staan.

Hierover volgende vragen.

1) Wil de geachte minister zijn beslissing om het Belgische consulaat in Tanger te sluiten, terug in overweging nemen, rekening houdend met de hoge relevantie hiervan voor tienduizenden landgenoten die jaarlijks Tanger (soms meerdere malen) bezoeken.

2) Is hij bereid om hieromtrent de Marokkaanse gemeenschappen in ons land te raadplegen om zich met hun argumenten te laten overtuigen van deze hoge relevantie. Hoe, wanneer en met wie zal de minister deze communicatie organiseren?

3) Hoe reageert de geachte minister op een vraag om ook in Nador een Belgisch consulaat operationeel te maken? Welke argumenten zullen hier zijn beslissing bepalen?

Antwoord ontvangen op 21 januari 2015 :

  1. De beslissing om het Consulaat van België in Tanger in het voorjaar 2013 te sluiten werd genomen in het kader van de evaluatieoefening met betrekking tot de Belgische diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland op basis van objectieve parameters rekening houdend met de noodzakelijke budgettaire restricties. In nauwe samenwerking met mijn bevoegde consulaire diensten en de Belgische vertegenwoordiging in Marokko wordt heden een denkoefening gehouden om eventueel een ereconsul aan te stellen in Tanger.

  2. Zoals vermeld onder punt 1 wordt heden onderzocht of het aangewezen is om een ereconsul aan te stellen in het noorden van Marokko. Er zal rekening gehouden worden met de aanwezigheid van de Belgische gemeenschap, Belgische investeringen en de bijzondere relatie van deze regio met de Marokkaanse gemeenschap in ons land.

  3. Zie punt twee.