S. 6-490 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie voor een betere bescherming van de slachtoffers van tienerpooiers en een versterkte handhaving jegens de pooiers en de klant
Freya Saeys    Lionel Bajart    Bert Anciaux    Gilles Mouyard    Olivier Destrebecq   

motie van het Parlement
kinderbescherming
seksueel geweld
prostitutie
slachtofferhulp
mensenhandel
vergoeding
jongere
minderjarigheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-490/1 6-490/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/2/2019
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/2/2019   Indiening
22/2/2019   Inoverwegingneming Doc. 6-490/1 6-490/1 (PDF)
22/2/2019   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
22/2/2019   Verzending naar commissie
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving