Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-622

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 23 april 2015

aan de eerste minister

Financieringswet - Uitvoering -Follow-up door de Waalse regering

regionale financiën
Franse Gemeenschap
Waals Gewest

Chronologie

23/4/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 )
29/5/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-622 d.d. 23 april 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs kwam de federale regering verrassend snel tot een akkoord aangaande de begrotingscontrole 2015. Er bleek echter een adertje onder het gras te zitten, zeker voor de regeringen van de Gemeenschappen en de Gewesten.

De uitvoering van de financieringswet bleek plots veel gunstiger voor de federale overheid en veel minder gunstig voor de Gewesten en Gemeenschappen. Vooral de Gewestregeringen spraken schande en beschuldigden de federale overheid ervan de lasten door te schuiven naar de Gewesten.

De eerste minister zei echter dat het om een loutere uitvoering van de financieringswet ging en dat het zelfs op zich niets te maken had met de wijzigingen van deze financieringswet door de Zesde Staatshervorming.

Het bleek dat maar één enkele federale ambtenaar de juiste uitvoering kan geven aan de financieringswet en dat de Gewesten dus compleet verrast werden.

1. Hoe is het mogelijk dat er plots een voor de federale overheid bijzonder gunstig resultaat kwam uit de berekeningen van de financieringswet?

2. Waar was de gewijzigde som aan te wijten? Welk onderdeel van de financieringswet is verantwoordelijk voor deze plots gewijzigde situatie en verdeling?

3. Hoeveel geld kreeg de Waalse regering plots minder?

4. Werd er ook voor de Franse Gemeenschap minder geld voorzien? Of enkel voor de Gewesten?

5. Wordt de Waalse regering niet betrokken bij het opmaken van de rekeningen en berekeningen die voortvloeien uit de financieringswet?

6. Welke Waalse ambtenaar kan de berekeningen van de federale administratie controleren? Of is er geen Waalse ambtenaar die op de hoogte is van de uitvoering van de financieringswet?

7. Welke controle heeft de Waalse regering op het cijferwerk van de federale overheid? Hoe kan ze een juiste controle uitvoeren?

8. Hoe is het mogelijk dat de Waalse regering niet op de hoogte was van het ernstig gewijzigde bedrag dat ze kreeg van de federale overheid?

9. Werd deze zaak niet grondig op een gemeenschappelijke en voorbereidende vergadering van de federale administratie en de Waalse administratie besproken?

10.Werd deze aangelegenheid besproken met de Waalse regering? Zo ja, wanneer?

11. Hoe komt het dat dit niet voorafgaand aan het bekendmaken van de resultaten van de begrotingscontrole met de Waalse regering besproken werd en dat de Waalse regering dit nieuws via de pers diende te vernemen?

Antwoord ontvangen op 29 mei 2015 :

Ik verwijs naar mijn antwoord op uw vraag nr. 6-620.